Hitélet

Sas Péter - Az erdélyi római katolikus egyház 1900-1948

Az erdélyi római katolikus egyház 1900-1948

Sas Péter

Könyv
Mundus kiadó, 2008
271 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789639501645
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Sas Péter - Az erdélyi római katolikus egyház 1900-1948
Sas Péter - Kós Károly Képeskönyv
Sas Péter - Kós Károly, a hűség embere
Sas Péter - Kós Károly, a könyvművész
Sas Péter - Az erdélyi római katolikus egyház 1900-1948
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
SAS PÉTER szerző (Budapest, 1954. október 1. -) az ELTE bölcsészkarán szerzett magyar-történelem szakos tanári oklevelet (1977). Ezután dolgozott az OSzK-ban, a Corvina Kiadónál, az Országgyűlési Könyvtárban, az MTA Történettudományi Intézetében és Irodalomtudományi Intézetében. Érdeklődősének homlokterében az erdélyi irodalom és művelődéstörténet áll...
*
„Krisztus papjának elutasíthatatlan kötelessége, hogy az igazság mellett kiálljon, és az emberben - bármilyen hitet valljon és nyelvet beszéljen is - a testvérét nézze!”
(Márton Áron)

*
Nem véletlen, hogy a témakör emblematikus figurája, Márton Áron püspök portréja látható a kötet borítóján. A jeles egyházfi és hazafi sorsa tükrözi talán leginkább az erdélyi katolikusok és az erdélyi magyarság történelmének minden örömét és bánatát, reményét és megpróbáltatását a XX. század első felének vonatkozásában.

A korszak egyháztörténete sajátos része nemzetünk históriájának. A nagy háború végéig tartó első szakaszát - melyet székhelyi gróf Majláth Gusztáv Károly püspök neve fémjelez - a történelmi Magyarország keretein belül évszázadok alatt kialakult egységes egyházkormányzat időszakának is tekinthetjük.

Az impériumváltástól a II. világháború végéig ívelő bő negyedszázad krónikáját tartalmazza a könyv második része, amely az egykori török idők után egy második hőskort hozott az erdélyi katolikusok számára.

A román kormány az erdélyi egyházi vezetőkkel és Rómával egyaránt hatalmi pozícióból tárgyalt. A magyar püspökök hűségesküjének letétele ellenére egyházmegyei változások, a szerzetesrendek és a vallási oktatás ellehetetlenítése, birtok- és vagyoni jellegű kisajátítások követték egymást. Az ortodox román nemzetállamot preferáló politika különösen az unitált görög katolikus egyházat sújtotta.

Mindezek mellett azonban az erdélyi katolikus hitéletről, tudományos és irodalmi tevékenységről, a sajtóviszonyokról is szót ejt a szerző. Megismerhetjük - az erdélyi püspökség területét is félbevágó - II. bécsi döntés utáni fél évtized eseményeit, illetve olvashatunk az újabb - immár kommunista - román uralom első időszakának sötét esztendőiről is.

Az epilógusban életrajzok, erdélyi egyház- és művészettörténeti emlékek leírásai, fekete-fehér képek gyűjteménye, illetve egyháztörténeti dokumentumok szövegei kaptak helyet.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

Tartalom - Képek jegyzéke

AZ ERDÉLYI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 1900-1948:
• A SZÁZADFORDULÓTÓL AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÉSÉIG (1900-1919);
(„Új oldás és kötés”. Az erdélyi megújhódás és fellendülés. A katolikus autonómia és az Erdélyi Római Katolikus Státus. Majláth Gusztáv Károly püspök egyházpolitikája. Az 1913-as egyházmegyei zsinat. Az első világháború hatása és következményei.);

• AZ ERDÉLYI HATALOMVÁLTÁSTÓL A MÁSODIK BÉCSI DÖNTÉSIG (1920-1940):
(Egyházmegyei változások. A szerzetes rendek helyzete. Az erdélyi magyar egyházfők eskütétele. Az erdélyi katolicizmus és a hívők helyzete. A Konkordium. Az Erdélyi Római Katolikus Státusz elleni támadások és a Római Egyezmény. A kisebbségi iskolaügy és az egyházi iskolák helyzete. A kisajátítási és agrártörvények hatása. Az erdélyi katolicizmus hitéleti, tudományos és irodalmi tevékenysége. Az erdélyi katolikus sajtó. Majláth Gusztáv Károly jubileumai és a XXXVIII. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. A belpolitikai helyzet Márton Áron püspökké szentelése idején.);

• A MÁSODIK BÉCSI DÖNTÉSTŐL AZ EGYHÁZ ÁLLAMOSÍTÁSÁIG (1940-1948):
(A katolikus egyház helyzete és feladatai Észak-Erdélyben. Krisztus Király ünnepe. Márton Áron, a „népek igaza”. A román kiugrás és az erdélyi magyar erőfeszítések. Támadás a „klerikális reakció” ellen. A „nagy fordulat” éve.);

• EPILÓGUS:
(A korszak néhány jeles egyházi személyiségének életrajza. Egy reneszánsz lelkületű főpap Dr. Hirschler József pápai prelátus (1874-1936). Bíró Vencel, a piarista rendfőnök és történetíró (1885-1962). P. Benedek Fidél, a rendmegtartó ferences tartományfőnök (1907-1979);

• ERDÉLYI EGYHÁZ- ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI EMLÉKEK;
• FOTÓDOKUMENTUMOK;

*
„Az Erdélyi Római Katolikus Egyház 1900-1948)” című ezen kiadványt a jelzett időszak katolikus vallástörténete, a katolikus egyház és jeles személyiségeinek erőfeszítései iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
További kiadványok:

A katolikus egyház 1956-ban.
Politizáló szabadkőművesség.
A Pápai Magyar Intézet mint a magyar hírszerzés előretolt bástyája (1963-1989).
A Magyar Református Egyház 1956 tükrében.
Istentelen állam, harcoló egyház.
A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945
A katolikus egyház és liturgia Magyarországon
Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon, 1948 A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Cantate Domino Varga László 1,500 Ft 1 350 Ft
Mikor a hervadás is hála Czigány György 1,500 Ft 1 350 Ft
A Lehel-kürt Csajághy György 2,500 Ft 2 250 Ft
Béke poraikra III. Bús János Szabó Péter 7,500 Ft 6 750 Ft
Kulákprés Závada Pál 3,990 Ft 3 591 Ft
A pokol tornácán Pintér Tamás szerk. 3,200 Ft 2 880 Ft
Hamisság és igazság Csáth Géza 1,400 Ft 1 260 Ft
Törpék és mikulások Kurucz Gyula 2,400 Ft 2 160 Ft
Otthonról hoztuk Bagdy Emőke, Dr. Angster Mária, F. Várkonyi Zsuzsa, Kozma-Vízkeleti Dániel, Lukács Liza, Orvos-Tóth Noémi, Pál Ferenc, Popper Péter 3,490 Ft 3 141 Ft
A magyar nemzeti állam nemzetiségi feladatai Moldován Gergely 1,900 Ft 1 710 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^