Történelem

Palló Imre - Őszinte sorok a művelt nyugat történetéből

Őszinte sorok a művelt nyugat történetéből

Palló Imre

Könyv
Ősi Örökségünk Alapítvány kiadó, 2013
219 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Palló Imre - Őszinte sorok a művelt nyugat történetéből
Palló Imre - Őszinte sorok a művelt nyugat történetéből
Palló Imre - Őszinte sorok a művelt nyugat történetéből
Palló Imre - Őszinte sorok a művelt nyugat történetéből
Palló Imre - Őszinte sorok a művelt nyugat történetéből
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
A kommunizmus bukásának egyik utótanulsága, hogy az egykori emigráció tett le hiánypótló, értékes műveket a társadalomtudományban, a szellemtörténetben. Olyanokat, amelyek különben nagyon hiányoznak. Ilyen Palló Imre könyve is, ami korábban a dél-amerikai A Nap Fiai című folyóiratban jelent meg folytatásokban.

Vagyis a Dél-Amerikába elszármazott magyarok is tettek le olyan művet, amire a magyarországiak nem voltak képesek. Vagy nem akartak, nem mertek...

Pallót a kora- és későközépkor európai problematikája érdekelte. Kezdve a kereszténység elterjedésétől, az európai civilizáció kialakulásáig. Megemlítve és elemezve annak hibáit, bűneit. Általa egy olyan korábbi keresztény Európa képe bontakozik ki előttünk, amely nem nagyon ismert a konvencionális felfogású történészek cinkos hallgatása miatt.

Palló Imre jóvoltából van tehát mit megismernünk, megértenünk, átalakítani korábbi berögzültségeinket. Közelebb kerülni valódi európai múltunkhoz... És ezekből levonni a tanulságokat. Mindnyájunk közös boldogulására.
(Bognár József)
*
A kötet TARTALMA:

BEVEZETÉS
• MIÉRT BUKOTT MEG A NYUGAT-RÓMAI BIRODALOM?
• A KERESZTÉNYSÉG ÚTJA A VILÁGHATALOMIG;
• A SZEGÉNY HALÁSZ UTÓDAIRÓL;
• A PÁPASÁG POLITIKAI HATALMÁNAK ALAPJA;
• A PÁPÁK ANYAGI ÉS SZELLEMI TÁMASZAI;
• A KÖZÉPKORI VILÁGI PAPSÁGRÓL;
• „OSZD MEG KENYEREDET A SZEGÉNYEKKEL”;
• A TEMPLOMOSOKRÓL;
• A KLÉRUS ÉS A KÖZÉPKORI SZELLEMI ÉLET;
• A KÖZÉPKORI VÁROSI ÉLETRŐL;
• AZ ERETNEKSÉGRŐL;
• A REFORMÁCIÓ-ERETNEKSÉG ELŐZMÉNYEI;
• A SZERZETES, A PÁPA ÉS A CSÁSZÁR GONDJAI;
• A FORRADALMAK ELŐESTÉJÉN;
• A NÉMET PARASZTLÁZADÁSOK, LUTHER A REAKCIÓ VEZÉRE,
• A KÖZÉPKORI ERETNEK KOMMUNIZMUS BUKÁSA;
• HITÚJÍTÁS A GYAKORLATBAN;
• VALLÁSÚJÍTÁS ÉS ERETNEKÜLDÖZÉSEK SVÁJCBAN;
• A JÉZUS-TÁRSASÁGI ATYÁK;
• A HOLLAND VALLÁSHÁBORÚ;
• VALLÁSHÁBORÚK FRANCIAORSZÁGBAN;
• ANGOLORSZÁG ÉS RÓMA;
• A NÉMET VALLÁSHÁBORÚK ELŐZMÉNYEI;
• BOSZORKÁNYPÖRÖK;
• A HARMINCÉVES HÁBORÚ;
• A GUSZTÁV ADOLF LEGENDA;
• A LETAGLÓZOTT NÉMETORSZÁG;

*
Az „Őszinte sorok a művelt nyugat történetéből” című ezen kiadványt az egykori emigráció fenti tartalom szerinti hiánypótló, érdeklődésre számot tartó műveit megismerni akaró olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még a Kiadótól:

Kik is voltak azok a betyárok?
Dicsértessék a butaság.
A bitorló család (A Habsburgok).
Istennel hazáért!
Vissza a magyar útra.
A magyar vallás alapjai.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
Rasszista állam? Izrael Samir 3,900 Ft 3 510 Ft
Csák Máté - A trencséni nagyúr Nemere István 3,200 Ft 2 880 Ft
Jászi Oszkár naplója 1919-1923 2,800 Ft 2 520 Ft
Szemelvények Padányi Viktor életművéből Tóth János 2,000 Ft 1 800 Ft
Ecce Homo 1-2. kötet Olasz Ferenc 10,990 Ft 9 891 Ft
Az ember tragédiája - Egy előadás születése-színről színre Vidnyánszky Attila Bérczes László Bőcsi Krisztián 4,990 Ft 4 491 Ft
Magyarságtudományi tanulmányok ANTIKVÁR 7,990 Ft 7 191 Ft
Oroszlánok és globalizáció Szalai Erzsébet 1,380 Ft 1 242 Ft
Énekek Szent Márton püspök tiszteletére - CD melléklettel Kovács Andrea - Medgyesy S. Norbert - Rétfalvi Balázs 3,000 Ft 2 700 Ft
Sacra Corona Koltay Gábor 4,400 Ft 3 960 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^