A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Antropológia, Őstörténet

Bognár József - Vissza a magyar útra

Vissza a magyar útra

Bognár József

Könyv
Ősi Örökségünk Alapítvány kiadó, 2012
146 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Bognár József - Történelem és pogányság
Bognár József - A magyar politeizmus
Bognár József - Vissza a magyar útra
Bognár József - Történelem és pogányság
Bognár József - A magyar politeizmus
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 400 Ft
Internetes ár: 1 400 Ft
Az elmúlt húsz év szellemi mozgásainak egyik ma már legendás előharcosa volt a Hunnia c. folyóirat. A múlt század kilencvenes éveinek elején már mindenről írtak ebben a lapban, amit ma már sok ún. hivatalos lap (Magyar Fórum, Magyar Demokrata, Magyar Nemzet stb.) is megfogalmaz, legyen az magyar őstörténet, nemzeti sorskérdések, jobboldaliság, holokauszt stb. De a kezdet, a tabudöntések mindenképpen a Hunnia (és a szintén akkori Szentkorona) érdeme. Ennek a lapnak egyik szerkesztője volt BOGNÁR JÓZSEF.

„Az itt összegyűjtött írásokat a sokszínűség jellemzi. A magyar és az európai történelem dogmáktól mentes látása. Azt tudhatjuk meg általuk, hogy a történelem egyszerű, tiszta dolog, csak az ideológusok teszik nehézzé, zavarossá”.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• MAGYAR VALLÁSOSSÁG (A mértéket nem alulmúlni, nem felülmúlni, hanem beteljesíteni kell);

• KIK VAGYUNK? (Nemzeti önazonosságunk zavaró tényezői);
• LÁZADÁS ÉS FORRADALOM;
• TÉRBEN ÉS IDŐBEN (Avagy merengés a magyar nemzetstratégia hiányáról);

• PONTIUS PILÁTUS BŰNE;
• BARBÁTÓL A BANYÁIG;
• GÉZA FEJEDELEM KÉT ISTENE;
• ÉLTETŐ POLITEIZMUS;
• POGÁNY SZEMLÉLETMÓD;
• KÖZÖSSÉGI SZERVEZŐDÉSÜNK GYÖKEREI;
• A JELENÉSEK KÖNYVE ÉS AZ ÉLET;
• A POZSONYI CSATA;
• SZERÉNY KÉRELEM;
• KÖRLEVÉL A KATOLIKUS PÜSPÖK URAKNAK;
• VAJK, A HITEHAGYOTT (Kényszerek és lehetőségek a X-XI. század fordulóján);

• ZSARÁTNOK BEKÖSZÖNTŐ;
• A KHEOPSZ-PIRAMIS TETEJÉRŐL (KeresztényésÉg és /Új/pogányság);
• KERESZTÉNYSÉG ÉS ISZLÁM (Egyik kutya, másik eb),
• ZARATHUSZTRA MÁR ÜNNEPELTE;
• AZ „EZEREGYÉJSZAKA” EGY MESÉJE;
• VISSZA A MAGYAR ÚTRA (Beszélgetés Bognár Józseffel);

*
A „Vissza a Magyar Útra” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a fenti tartalomnak megfelelő témák elolvasása után maguk döntenek majd arról, hogy a történelem egyszerű, tiszta dolog-e, amit csak az ideológusok tesznek nehézzé, zavarossá, és ki is tudják belőle hámozni, hogy mint mai magyarok mit tartanak a maguk számára a legértékesebbnek?
*
Ajánlott még:

A magyar vallás alapjai.
Istennel a hazáért!
A bitorló család (A Habsburgok).
Őszinte sorok a művelt nyugat történetéből. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 400 Ft
Internetes ár: 1 400 Ft
A boszorkányság eredete Gerald B. Gardner 2,900 Ft 2 610 Ft
Angyalok hídja Horváth Andrea 1,800 Ft 1 620 Ft
Jegyzetek a kései hagyatékból III. Friedrich Wilhelm Nietzsche 2,200 Ft 1 980 Ft
Beszéljünk másról? Márai Sándor 4,990 Ft 4 491 Ft
Ataisz - A magyar őshazától az új hazáig Békásmegyeri-Bíró Csaba 2,490 Ft 2 241 Ft
Jegyzetek a kései hagyatékból Nietzsche, Friedrich W. 2,200 Ft 1 980 Ft
Magyar napimádás Baloghy Dezső 1,300 Ft 1 170 Ft
Oriana - Egy nő Cristina De Stefano 3,290 Ft 2 961 Ft
A korszerű nemzeti eszme Asztalos Miklós 3,400 Ft 3 060 Ft
Világnak Virága - Tavasz Czárán Eszter 8,990 Ft 8 091 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^