Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Hegedűs Lóránt - Jézus és Európa

Jézus és Európa

Hegedűs Lóránt

Könyv
Mundus kiadó, 1998
351 oldal, Puha kötésű ragasztott FR4 méret
ISBN 9789638033277
Státusz: Kifogyott
Bolti ár: 1 990 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 1 990 Ft
Nincs készleten
Leírás
ID. HEGEDŰS LORÁNT szerző (Hajdúnánás, 1930. november 11. – Budapest, 2013. január 26.) református püspök, író, teológus. Döntő szerepe volt az első magyar református egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem létrehozásában.
*

Hegedűs Loránt könyve válogatás egy nagyszabásúra tervezett tanulmánykötet anyagából, amelyben a szerző körképet ad Európa szellemi életéről Platóntól Einsteinig, taglalva az emberi gondolkodás legnagyobbjainak életművét.

Mindezt egyetlen, sajátos látószögből teszi: krisztocentrikus teológiai alapokon állva szemléli, azzal mintegy ellenpontozza az európai szellemtörténet jelenségeit. Jelen kötet az előkészületben lévő műből ad szűkebb, de mégis átfogó keresztmetszetet 12 „párhuzamos tanulmány” formájában.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

AJÁNLÁS. Hans Küng üzenete
BEVEZETÉS
• Jézus és Európa (Európa jövője és a keresztény szellemiség);

• FIZIKA (A világtörvények szellemétől az örök Szellemig):
- Jézus és Einstein (Abszolút valóság és relativitáselmélet);
- Jézus és Niels Bohr (Isteni játékszabály a természet játékában);
- Jézus és Fritjof Capra (Etikai misztika vagy létmisztika);

• PSZICHOLÓGIA (Az emberi lélektől Isten Lelkéig):
- Jézus és Freud (Az élet átélése vagy az élet kiélése);
- Jézus és Adler (-Nietzsche) /A lélek hatalma, vagy a hatalom lelke/;
- Jézus és Jung (Tudatfelettiség és tudatalattiság);
- Jézus és Erich From (Krisztus - tapasztalás az X - tapasztalásban);
- Jézus és Viktor E. Frankl (Az isteni Lélek és az emberi lélek dimenziói);

• IRODALOM (A szótól az Igéig):
- Jézus és Shakespeare (A teremtés Igéje és a teremtés fele);
- Jézus és Dosztojevszkij (A krisztusi jóság hatalma és a karamazovi aljasság ereje);

• FILOZÓFIA (A világértelemtől az örök értelemig):
- Jézus és Sartre (Transzcendens értelemfölöttiség és a transzcendentális ész);

• TEOLÓGIA (A transzcendencia lényege, központja és teljessége):
- Jézus és Dietrich Bonhoeffer (Centrum a káoszban - a transzcendencia központja);

• BEFEJEZÉS:
- EURÓPA ÉS AZ ISTENI-KÉRDÉS (A kereszténység utáni társadalomtól az ateizmus utáni társadalomig: a szellem elvesztése és megnyerése);

• A SZERKESZTŐ - KIADÓ UTÓSZAVA (Biernaczky Szilárd);
SUMMARIS/REZÜMÉ

*
A „Jézus és Európa.” című ezen kiadványt a szerkesztő - kiadó UTÓSZAVA alábbi gondolataival ajánljuk:

„Hegedűs Lóránt minden kétséget kizáróan a magyar teológia kiemelkedő alakja. E művében a krisztológia kérdéskör olyan „korszerű” művelőjeként lép elénk, aki nem a középkorból prédikálva, hanem a XIX-XX. század szekularizációját átélve, a természettudományok kitágította világ hálójában elrejtett szellemi-filozófiai-magatartásbeli bombákat magára robbantva keresi Jézus alakját, és eközben a XXI. század keresztyén „új vallásosságának” a kapuját nyitogatja.

Párhuzamos tanulmányai első olvasásra főleg a különleges stilisztikai megoldásokkal, veretes szavakkal, találó szóalakokban, merész gondolati párhuzamokban tobzódó nyelvi szövetükkel irányítják magukra a figyelmet.”..
*
Ajánlott még:

Újkantiánus és értékteológia.
Az 1956 - os Magyar Forradalom és Szabadságharc. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Szállítási és fizetési módok