Történelem

Vígh Károly - Bajcsy-Zsilinszky Endre külpolitikája

Bajcsy-Zsilinszky Endre külpolitikája

Vígh Károly

Könyv
Mundus kiadó, 2002
357 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789638033666
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Vígh Károly - Bajcsy-Zsilinszky Endre külpolitikája
Vígh Károly - Bajcsy-Zsilinszky Endre külpolitikája
Vígh Károly - Bajcsy-Zsilinszky Endre külpolitikája
Vígh Károly - Bajcsy-Zsilinszky Endre külpolitikája
Vígh Károly - Bajcsy-Zsilinszky Endre külpolitikája
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Bajcsy-Zsilinszky Endre Kálmán (Szarvas, 1886. június 6. – Sopronkőhida, 1944. december 24.) politikus, újságíró.
*
„Ha arra a kérdésre akarunk feleletet kapni, hogy a Horthy Miklós fémjelezte negyedszázad külpolitikájának voltak-e alternatívái, akkor mindenekelőtt Bajcsy-Zsilinszky Endre megnyilatkozásait kell tanulmányoznunk, aki történetpolitikai tanulmányaiban nagy terjedelmű emlékirataiban, parlamenti beszédeiben, mintegy ezer cikket kitevő publicisztikájában és levelezésében fejtette ki nézeteit a magyar külpolitika kérdéseiről.

Állásfoglalásának súlya különösen megnőtt a második világháború időszakában, amikor a Független Kisgazda Párt külpolitikai vezérszónoka lett, és az egész antifasiszta front vezéralakjává emelkedett”.
(Vígh Károly)
*
A politikus, újságíró külpolitikai nézetei és annak alakulása az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

• BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE külpolitikai nézetei a Horthy-rendszer uralomra jutása és konszolidációja idején: (A „Szózat korszaka” /1919-1926/; Az Előörs korszaka /1928-1932;)

• A TENGELYPOLITIKÁVAL SZEMBEN: („Magányos és egyoldalú vitám Gömbös Gyula miniszterelnökkel a magyar külpolitikáról” /1933-1936/; Az Anschluss és a csehszlovák válság /1937-1939/;)

• A „DRANG NACH OSTEN” ellen, a független Magyarországért: („Helyünk és sorsunk Európában”, Küzdelem Bárdossy László háborús politikája ellen; A békéért és a független Magyarországért;)

• „NEM SOKKAL AZ ÖZÖNVÍZ ELŐTT” (Külpolitikai elemzések a II. világháború idejéből: (El nem mondott beszéd a háromhatalmi egyezményhez való csatlakozásról /1941. február 4./; Első emlékirat Bárdossy László miniszterelnökhöz /1941. április 11./; Második emlékirat Bárdossyhoz /1941. augusztus 5./; Beszéd a külügyi biztosságban Eckhardt-ügyben /1941. november 10./; Emlékirat Kállay miniszterelnökhöz „nem sokkal az özönvíz előtt” /1942. szeptember 22./; Emlékirat Magyarország miniszterelnökéhez /dátum nélkül/; A független Kisgazdapárt memoranduma /1943. július 31./; Transylvania Past and Futur, 1944;)

• BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE külpolitikai gondolkodásának fejlődése;

*
A „Bajcsy-Zsilinszky Endre Külpolitikája” című ezen kiadványt a magyar külpolitika Horthy-korszakbeli alternatíváival foglalkozni kívánó olvasóinknak ajánljuk. Mindenki számára nagyon tanulságos a Bajcsy-Zsilinszky Endre által felvetett alternatívák tanulmányozása, mert ezek segítségével könnyebben adható válasz a Trianontól napjainkig eltelt időszak külpolitikai eseményeire és Magyarország Kárpát-medencei problémáira egyaránt. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Az Ipolytól Dachauig Nagy László 2,900 Ft 2 610 Ft
Állatdokik Hope Greenben Sheila Norton 2,990 Ft 2 691 Ft
Trianon utóélete Szidiropulosz Archimédész 3,200 Ft 2 880 Ft
Ezredvégi számvetés - Esszék a vallásról Mezei Balázs 2,400 Ft 2 160 Ft
Hétköznapi élet a Habsburgok korában 1740-1815 5,990 Ft 5 391 Ft
Értekezések a szexualitás köréből Sigmund Freud 1,900 Ft 1 710 Ft
Golgota I-II. - ANTIKVÁR Alekszej Tolsztoj 3,990 Ft 3 591 Ft
A születésnap Censorinus 2,400 Ft 2 160 Ft
Roga hun király Friedrich Klára 2,000 Ft 1 800 Ft
Emlékirataim Saint-Simon Herceg 3,850 Ft 3 465 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^