Hitélet

Gergely Jenő - A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945

A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945

Gergely Jenő

Könyv
Pannonica kiadó, 1999
400 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789638469892
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Gergely Jenő - Főpapok, főpásztorok, főrabbik
Gergely Jenő - A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945
Gergely Jenő - Főpapok, főpásztorok, főrabbik
Gergely Jenő - A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945
Gergely Jenő - Főpapok, főpásztorok, főrabbik
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
GERGELY JENŐ szerző (Tényő, /Győr-Moson-Sopron megye/ 1944. március 10. – Budapest, 2009. december 10.) történész, az MTA doktora, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének professzora, korábbi tanszékvezetője.

Fő kutatási területei: Magyarország története a XIX. és XX. században, egyháztörténet, keresztény pártok története, autonómiák története Magyarországon.
*

Gergely Jenő történész professzor a katolikus egyház 1919-1945 közötti időszakát vizsgálja ebben a saját alapkutatásait szintetizáló monográfiájában.

Könyve azonban túlmutat a szoros értelemben vett kronológiai és tematikai határain: a tárgyalt időszakban kialakult egyházi struktúra az egész társadalom életére nagy hatást gyakorolt az 1945 utáni periódusban is.

Vizsgálja: a hazai egyház és az Apostoli Szentszék, a magyar állam és a Vatikán kapcsolatait, a magyar egyházszervezet és egyházkormányzat kérdéseit, az állam és az egyház jogi kapcsolatait, a katolikus szociális, kulturális, ifjúsági, nőmozgalmi, gazdasági egyesületek, szervezetek történetét, a férfi és női szerzetesrendek működését, az egyház, illetve az ilyen jellegű egyesületek hitbuzgalmi tevékenységét, a katolikus egyház oktatási, nevelési, szociális, tudományos, kulturális intézményrendszerét és munkáját, valamint gazdasági-jövedelmi helyzetét.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

BEVEZETÉS
• I. A MAGYAR SZENTSZÉKI KAPCSOLATOK:
I/1. A diplomáciai kapcsolatok létrejötte (1910-1920)
I/2. Az érintkezés formái és keretei
I/3. A magyar-szentszéki kapcsolatok főbb kérdései az 1920-as években
I/4. A főkegyúri jog kérdése körüli bonyodalmak
I/5. Az 1927-es intesa semplice (a főpapi kinevezések rendezése)
I/6. „Zavartalan együttműkődés” az 1930-as években
I/7. Fény és árnyék között. Az Eucharisztikus Világkongresszustól az összeomlásig (1938-1944)

• II. AZ EGYHÁZSZERVEZET ÉS EGYHÁZKORMÁNYZAT (Struktúra, perszonália, egyházpolitika):
II/1. A magyar katolikus egyház hierarchiája és az egyházkormányzat működése
II/2. Trianon egyházkormányzati következményei
II/3. Menteni a menthetőt (Az 1920-as évek első fele)
II/4. Az intesa semplicétől az I. bécsi döntésig (1927-1938)
II/5. Remények és kétségek között (A területi revízió egyházkormányzati következményei 1938-1944)

• III. ÁLLAM - EGYHÁZ - POLITIKA:
III/1. A katolikus egyház és az állam kapcsolatai
III/2. Katolikus autonómia, egyházközségek
III/3. Egyház és politika

• IV. EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM:
IV/1. Országos Katolikus Szövetség
IV/2. Katolikus Nagygyűlések
IV/3. Katolikus Népszövetség
IV/4. Katolikus nőmozgalmak és szervezetek
IV/5. Katolikus ifjúsági szervezetek és mozgalmak
IV/6. A hivatásrendiség és hazai interpretálása
IV/7. A magyarországi Actio Catholica
IV/8. A KALOT
IV/9. Az EMSZO
IV/10. A Hivatásszervezet

• V. A SZERZETESRENDEK:
V/1. A férfirendek
V/2. A női rendek

• VI. AZ EGYHÁZ BELSŐ ÉLETE (Hitbuzgalom, hitélet):
VI/1. Hitbuzgalmi egyesületek
VI/2. Egyházmegyei zsinatok
VI/3. A hitélet elmélyítésének keretei, a pasztoráció
VI/4. A korszak meghatározó hitszónokai és igehirdetői

• VII. ISKOLA ÉS KULTÚRA (Egyházi műveltség):
VII/1. Az egyházi iskolák
VII/2. A katolikus sajtó
VII/3. Egyházi műveltség, kultúra és tudomány

• VIII. AZ EGYHÁZ GAZDASÁGI HELYZETE (Javadalom, jövedelem, terhek)
VIII/1. Az egyházi birtok, mint célvagyon
VIII/2. A katolikus egyházi birtokok nagyságrendje és megoszlása a javadalmasok szerint
VIII/3. Az egyházi és egyházi eredetű alapítványok
VIII/4. A katolikus egyház bankérdekeltségei
VIII/5. Javadalom, jövedelmek és terhek
VIII/6. Az egyházi uradalmak gazdálkodásáról
VIII/7. Államsegély és kongrua
VIII/8. A gazdagság alkonya

UTÓSZÓ
Források és irodalom
Rövidítések - Archontológia -
Resumé - Resümee

*
A katolikus egyház története Magyarországon 1919 - 1945” című ezen kiadványt a legnagyobb történelmi keresztény egyház 1919-1945 közötti története iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amely feltárja, bemutatja a magyar nemzet, a magyar társadalom viharos XX. századi történelmének egy meg nem kerülhető, szerves alkotóelemét: a magyarországi katolikus egyház, a katolicizmus helyét, szerepét ebben a történetben.
*
Ajánlott még:

Főpapok, főpásztorok, főrabbik.
A katolikus egyház és liturgia Magyarországon.
Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon, 1948.
Az erdélyi római katolikus egyház 1900-1948. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
Gróf Klebersberg Kuno - A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter Ujváry Gábor 2,200 Ft 1 980 Ft
Magyarország pénzei az Árpádok korában Rupp Jakab 2,900 Ft 2 610 Ft
Magyar viselet a XVIII. század végén és a XIX. század elején Nagy Rózsa 1,900 Ft 1 710 Ft
A bűnökről és a büntetésekről Cesare Beccaria 1,900 Ft 1 710 Ft
A székelyek Jancsó Benedek 1,900 Ft 1 710 Ft
Rövidítések enciklopédiája Bicsérdy Gábor 5,990 Ft 5 391 Ft
Éjszín liliomok Csikász Lajos 2,999 Ft 2 700 Ft
A radikális jobboldal és a szélősjobb története Magyarországon Vécsey Aurél 1,500 Ft 1 350 Ft
Ki volt Károlyi Mihály? Hajdu Tibor 2,800 Ft 2 520 Ft
Tanítási és tanulási receptkönyv Paul Ginnis 4,999 Ft 4 500 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^