Népszerű Társadalomismeret

Almási Kitti - Bagdy Emőke - Böjte Csaba - Szendi Gábor - Veszteségből nyereség, vereségből győzelem

Veszteségből nyereség, vereségből győzelem

Almási Kitti - Bagdy Emőke - Böjte Csaba - Szendi Gábor

A lelki megküzdés útjai

Könyv
Kulcslyuk kiadó, 2013
160 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9786155281051
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Almási Kitti - Bagdy Emőke - Böjte Csaba - Szendi Gábor - Veszteségből nyereség, vereségből győzelem
Almási Kitti - Bagdy Emőke - Böjte Csaba - Szendi Gábor - Veszteségből nyereség, vereségből győzelem
Almási Kitti - Bagdy Emőke - Böjte Csaba - Szendi Gábor - Veszteségből nyereség, vereségből győzelem
Almási Kitti - Bagdy Emőke - Böjte Csaba - Szendi Gábor - Veszteségből nyereség, vereségből győzelem
Almási Kitti - Bagdy Emőke - Böjte Csaba - Szendi Gábor - Veszteségből nyereség, vereségből győzelem
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 791 Ft
A kötet szerzői:
DR. ALMÁSI KITTI: klinikai szakpszichológus;
PROF. DR. BAGDY EMŐKE: klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a pszichológiatudományok kandidátusa;
BÖJTE CSABA: ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója;
SZENDI GÁBOR: klinikai szakpszichológus;
*

Nincs olyan ember, aki élete során legalább egyszer - de inkább többször - ne kerülne lelkileg a padlóra. Valamennyiünket érnek veszteségek, vereségek, kudarcok, ám mivel ezekben többnyire csak a szenvedést látjuk, az értelmet nem, pánikszerűen menekülünk előlük.

„Nincs idő a fájdalomra!” - halljuk a tévéreklámban is, a fájdalom azonban igenis időt és teret követel magának az életünkben. Van, amikor képtelenség kivédeni - az egyetlen lehetőségünk, hogy megküzdjünk vele, azután erőnket újra összegyűjtve feltápászkodjunk a földről. Erre azonban a kultúránk nemigen tanított meg bennünket, és a környezetünk sem sokat segít a biztatónak szánt, ám sokszor ostorcsapásként ható mondatokkal: „Szedd már össze magad!”, „Ha nem csinálsz semmit, mitől várod, hogy jobb legyen?” „Nem gondolod, hogy kissé túlreagálod a dolgot?”

• De mi segíthet annak, aki éppen mélységesen gyöngének, tehetetlennek, kiszolgáltatottnak és szomorúnak érzi magát?
• Mi tesz képessé valakit arra, hogy súlyos csapások után is talpra álljon?
• Hogyan lehet a veszteséget nyereséggé, a vereséget győzelemmé alakítani?

A modern pszichológia eszköztára és a hit, a spiritualitás útja egyaránt segítségünkre lehet a sikeres lelki megküzdésben; abban, hogy egy nehéz, fájdalmas életszakasz után újra - immár megerősödve - önmagunkra találjunk.
*
A kötet TARTALMA:
• Dr. Almási Kitti: KIÚT A ZSÁKUTCÁBÓL;
• Prof. Dr. Bagdy Emőke: AMI NEM ÖL MEG, AZ MEGERŐSÍT;
• Böjte Csaba: A SZERETET ÚTJA;
• Szendi Gábor: VESZTESÉGBŐL NYERESÉG, VERSÉGBŐL GYŐZELEM;
A kötet szerzői;

*
A „Veszteségből Nyereség, Vereségből Győzelem” című ezen kiadványt a fenti nemes szaktekintélyek gondolatait megismerni akaró azon olvasóinknak ajánljuk, akik a felmerült nehézségeik és problémáik esetén a sikeres lelki megküzdésben ezeket felhasználva, és a modern pszichológia eszköztárát, a hitet, a spiritualitás útját egyaránt segítségükre tudják hívni ahhoz, hogy egy nehéz, fájdalmas életszakasz után újra - és megerősödve - önmagunkra találjanak. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 791 Ft
Élsz-e még? CD Edda - Balázs Fecó - Berecz András - Szabó Csilla - Vizy Márton 2,500 Ft 2 250 Ft
Bálint gazda - A százéves kertész Bálint György - Bánó András 3,999 Ft 3 600 Ft
Nem szenvedésre születtél! Blake D. Bauer 2,890 Ft 2 601 Ft
Az igazság fényében Abdrushin 5,990 Ft 5 391 Ft
Én, Miss Mandarin dr. Tölgyesy Zoltán 3,400 Ft 3 060 Ft
Bestiárium Nicholas Christopher 2,990 Ft 2 691 Ft
A korona árnyékában Krizsán László 1,490 Ft 1 341 Ft
Híres politikai merényletek - ANTIKVÁR V.P. Borovicka 1,500 Ft 1 350 Ft
Spirituális mesék Szabó Judit 2,000 Ft 1 800 Ft
Főnix Generáció Kingsley L. Dennis 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^