Hitélet

Erdélyi László - Magyar lovagkor

Magyar lovagkor

Erdélyi László

Könyv
Attraktor kiadó, 2013
181 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155257209
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Erdélyi László - A székelyek eredete - Erdélyi László 1918
Erdélyi László - Magyar lovagkor
Erdélyi László - Árpád-kor
Erdélyi László - A magyar lovagkor
Erdélyi László - A székelyek eredete - Erdélyi László 1918
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
ERDÉLYI LÁSZÓ szerző (Zsigárd, /ma Szlovákia, Nyitrai kerület/ 1868. március 2. – Zalavár, 1947. augusztus 17.) magyar bencés szerzetes, művelődéstörténész, 1892-1910-ben főiskolai tanár, majd levéltáros és főkönyvtáros Pannonhalmán. 1911-től egyetemi tanár Kolozsvárott, majd 1919-től Szegeden. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 1905-től.

Főként az Árpád-házi királyok korának társadalom- és művelődéstörténetével, a mohácsi vész korával és a magyar bencés rend történetével foglalkozott.
*

Ez a kötet Erdélyi László, a tudós szerzetes tanár, a magyar középkor egyik legjobb ismerője két alapvető középkortörténeti munkáját tartalmazza: „A magyar lovagkor társadalma és művelődése, 1205–1526” a korszak általános áttekintését nyújtja, míg „A magyar lovagkor nemzetségei” a tárgyalt időszak legfontosabb családtörténeti tudnivalóit foglalja össze.

„A magyar lovagkor erkölcsileg Nagy Lajos király alatt emelkedett legmagasabbra. A lovagok színe-java ezen király születése évében, 1326-ban szervezkedett Szent György lovagrenddé, hogy önkéntes testőrei legyenek a királynak, ápolói a királyhűségnek és az egymás iránt való bajtársi szeretetnek nemcsak a kölcsönös védelemmel, hanem a halál után is imádsággal és alamizsnával.”
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

A MAGYAR LOVAGKOR
ELŐSZÓ

• I. A FÖLD ÉS NÉPE;
• II. A KIRÁLY ÉS UDVARA;
• III. EGYHÁZI TÁRSADALOM;
• IV. VILÁGI TÁRSADALOM;
• V. ALKOTMÁNY ÉS TÖRVÉNYHOZÁS;
• VI. HITÉLET. SZELLEMI MŰVELŐDÉS;
• VII. CSALÁDI ÉS TÁRSADALMI SZOKÁSOK;
• VIII. KÖZIGAZGATÁS, BELÜGY;
• IX. HADÜGY ÉS KÜLÜGY;
• X. ADÓ- ÉS PÉNZÜGY;
• XI. GAZDASÁGI ÉLET;
• XII. BÍRÁSKODÁS;
A LOVAGKOR ERKÖLCSI BÍRÁLATA;
Jegyzetek;

A MAGYAR LOVAGKOR NEMZETSÉGEI
BEVEZETÉS

• HUNN ŐSÖKKEL DICSEKVŐ KIS NEMZETSÉGEK;
• HONFOGLALÓ ŐSÖK LOVAGKORI NEMZETSÉGEI;
• SZENT ISTVÁN - KORI ŐSÖK LOVAGNEMZETSÉGEI;
• KÁLMÁN - KORI ŐSÖK NEMZETSÉGEI;
• A XII. SZÁZADI ŐSÖK NEMZETSÉGEI;
• A XIII. SZÁZADI ŐSÖK NEMZETSÉGEI;
• A XIV. SZÁZADI ŐSÖK LOVAGNEMZETSÉGEI;
• NEMZETSÉGI LOVAGCÍMEREK;
Jegyzetek;
A KIADÓ UTÓSZAVA;

*
A „Magyar lovagkor” című ezen kiadványt az 1932-ben eredetileg megjelentetett írások iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amelyek érintetlenül, betűhíven közlik az eredeti szövegeket, sem az egykori helyesíráson és szóhasználaton (pl. anachronizmus, plebánia, szerviens stb.), sem a mondatszerekesztésen nem változtatva, mindössze a nyilvánvaló nyomdahibákat kijavítva.
*
Ajánlott még:

A székelyek eredete - Erdélyi László 1918.
Árpád-kor.
A székelyek eredete. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
Schratt Katalin - A császárváros regénye Kürenberg, Joachim von 2,000 Ft 1 800 Ft
A szép érzete Varga Csaba 2,200 Ft 1 980 Ft
Antikok és modernek vitája Lánczi András 3,400 Ft 3 060 Ft
Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia Badiny Jós Ferenc 6,990 Ft 6 291 Ft
A magyar Jézus és eltitkolt tanításai Bíró Lajos 5,990 Ft 5 391 Ft
Sárréti sasok Őze Sándor, Őze Sándorné 2,990 Ft 2 691 Ft
Köszem - a szultána 2. rész Demet Altinyeleklioglu 4,490 Ft 4 041 Ft
A nagy küzdelem Ellen White 3,990 Ft 3 591 Ft
Az angol szókincs magyar szemmel Varga Csaba 2,700 Ft 2 430 Ft
Bulcsu Pörzse Sándor - Kubinyi Tamás 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^