A kitalált középkoron túl-Tóth Gyula-Könyv-Hatodik elem-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Tóth Gyula - A kitalált középkoron túl

A kitalált középkoron túl

Tóth Gyula

Szkítiától Maghrebig

Könyv
Hatodik elem kiadó, 2013
354 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789630849494
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 3 500 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 3 500 Ft
Töltse ki az űrlapot
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

Nem az idő múlik, mi változunk... A Lucifer-idézetet így is módosíthatnánk: Nem a történelem ismétli önmagát, hanem a történetírók - ha az érdekük úgy kívánja. Az emberiség megrontására, tudásának végzetes megzavarására kétféle átfogó kísérlet történt a mába érő múltban. Az egyiket naponta emlegetjük, ez a nyelvek „bábeli” összezavarása. A másik - erről kevés szó esett eddig - az idő fonalának összekuszálása. Ma már tisztán látható: egyik sem egyszeri esemény. Mindkettő - folyamat. És mindkettőt ördögien ügyes kezek igazgatják... A szerző lényegbevágó felismerése: a folyamat ma is zajlik. Eme kiadvány a gondolatban Szkítiától Maghrebig vezető úton végigmenő, a történelem iránt érdeklődőknek ajánlott. Főként azoknak, akik az iszlám születésének körülményeit is szeretnék alaposabban megvizsgálni, annál is inkább, mert a vizsgálódásuk során remélhetőleg magyarázatot kaphatnak arra a kérdésre is, hogy miért éppen 297 évet loptak be a történelmünkbe...?!

Részletek Tóth Gyula könyve elé a Pap Gábor által írt ELŐSZÓ gondolataiból:

Nem az idő múlik, mi változunk...
Az ajánlásunk címéül választott Lucifer-idézetet így is módosíthatnánk: Nem a történelem ismétli önmagát, hanem a történetírók - ha az érdekük úgy kívánja.

Ez a megállapítás mindenesetre ördögszájba illőbb lenne. Ugyanakkor legalább annyira igaz, mint amelyet az Ember tragédiájából idéztünk. És akár a forrását kutatjuk, akár a következményeit, ez is tragédiához vezet el bennünket...

Az emberiség megrontására, tudásának végzetes megzavarására kétféle átfogó kísérlet történt a mába érő múltban. Az egyiket naponta emlegetjük, ez a nyelvek „bábeli” összezavarása. A másik - erről kevés szó esett eddig - az idő fonalának összekuszálása. Ma már tisztán látható: egyik sem egyszeri esemény. Mindkettő - folyamat. És mindkettőt ördögien ügyes kezek igazgatják...

Két mozzanatot emelhetünk ki (...) TÓTH GYULA érvekben rendkívül gazdag és elegánsan előadott gondolatmenetéből.

- Az egyikről bőven esik szó a könyvben,
- a másikról alig-alig.

Kezdjük az utóbbival. A „fiktív időszakok” kérdésköre - jellegzetes Vízöntő problematika. A Vízöntő paradoxon működésének egyik leglátványosabb tünetével az idő anomáliával kerülünk itt szembe, amelynek ismeretében sátáni erők korlátlan mértékben és a legváltozatosabb irányokban manipulálhatják a népek történelemszemléletét, vele a származástudatukat.

A figyelmes olvasó remélhetőleg észre fogja venni, hogy a globális méretű rabszolgásítás egyik leghatásosabb eszközéről van itt szó.

Tóth Gyula gondolatmenetének másik sarkalatos mozzanata így formulázható röviden: a „fiktív időszak” terjedelme nem 297, nem 300, nem 200 év, hanem hol ennyi hol annyi, a mindenkori igényeknek megfelelően. Az időtorzítás kulcsszámait pedig különféle időszámítási rendszerek kezdőpontjainak felcserélésével, illetve összemosásával rendkívül leleményesen variálják a szemmel láthatólag gondosan kiképzett manipulátorok.

És ami még ezen túl is lényegbe vágó felismerése a Szerzőnek: a folyamat ma is zajlik...
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

NEM AZ IDŐ MÚLIK, MI VÁLTOZUNK: (Tóth Gyula könyve elé - Pap Gábor előszava);
• A MAGYAR KRÓNIKÁK ÉS A KITALÁLT KÖZÉPKOR I. Előszó;
• A MAGYAR KRÓNIKÁK ÉS A KITALÁLT KÖZÉPKOR II. Mohamed futása;
• A MAGYAR KRÓNIKÁK ÉS A KITALÁLT KÖZÉPKOR III. A germánok hősi múltja;
• A MAGYAR KRÓNIKÁK ÉS A KITALÁLT KÖZÉPKOR IV. Gót királyok;
• HUN TÖRTÉNET 44 ÉVVEL KORÁBBAN;
• A GALLIAI HADJÁRAT;
• A VANDÁLOK;
• A BASZKOK;
• TITOKZATOS GEPIDÁK;
• HONFOGLALÁSUNK KÖRÜLMÉNYEI;
• BESENYŐFUTÁS 558-BAN;
• KUTRIGUROK ÉS UTIGUROK;
• A BOLGÁROK;
• A KETTŐS HONFOGLALÁSRÓL;
• CSABA VAGY KUBER?
• SAQALIBA;
• MÉDEK KIRÁLYA;
• DÁNOK KIRÁLYA;
• BÁRDOSOK UTÓDAI;
• ZALÁN FUTÁSA;
• JÓ PALÓCOK;
• MACHREB;
• ANGOLOK ÉS SAXONOK;
• NAGY KÁROLY;
• HOSSZÚ HAJÚ MEROVINGOK;
• FEKETE MAGYAROK, FEHÉR MAGYAROK;
• ISTEN OSTORA ÉS A TETRARKHÁK I.;
• ISTEN OSTORA ÉS A TETRARKHÁK II.;
• NAGY KONSTANTIN;
• SZENT ORSOLYA ÉS A HUNOK;
• A NAGY CIKLUS;
• KLODVIG ÉS A KERESZTVÍZ;
• TÓT ATYAFIAK;
• A SZLÁVOK APOSTOLA;
• ARTHUR KIRÁLY;
• UMBRIÁTÓL UNGRIÁIG;
BIBLIOGRÁFIA
A FEJEZETEK INICIÁLÉI

*
„A Kitalált Középkoron Túl” című eme kiadványt a gondolatban Szkítiától Maghrebig vezető úton végigmenő, a történelem iránt a fenti tartalomnak megfelelően érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. Főként azoknak, akik az iszlám születésének körülményeit is szeretnék alaposabban megvizsgálni, annál is inkább, mert a vizsgálódásuk során remélhetőleg magyarázatot kaphatnak arra a kérdésre is, hogy miért éppen 297 évet loptak be a történelmünkbe...?!
*
Ajánlott még:

A Magyar Korona könyve.
Nimród gyűrűje.
Móricz János legendáriumának nyomában.
*
Piliscsillag Napcsillag.
Az Atilla-kincs vallomása.
A Kheopsz piramis.
Az időkód.
Kitalált történelem
Magyarok a kitalált középkorban.
A 10.000. éves magyar kontinuitás.
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés