Történelem

Tóth Gyula - A kitalált középkoron túl

A kitalált középkoron túl

Tóth Gyula

Szkítiától Maghrebig

Könyv
Hatodik elem kiadó, 2013
354 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789630849494
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Tóth Gyula - A kitalált középkoron túl
Tóth Gyula - A magyar krónikák és a kitalált középkor ANTIKVÁR
Tóth Gyula - A kitalált középkoron túl
Tóth Gyula - A magyar krónikák és a kitalált középkor ANTIKVÁR
Tóth Gyula - A kitalált középkoron túl
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 500 Ft
Részletek Tóth Gyula könyve elé a Pap Gábor által írt ELŐSZÓ gondolataiból:

Nem az idő múlik, mi változunk...
Az ajánlásunk címéül választott Lucifer-idézetet így is módosíthatnánk: Nem a történelem ismétli önmagát, hanem a történetírók - ha az érdekük úgy kívánja.

Ez a megállapítás mindenesetre ördögszájba illőbb lenne. Ugyanakkor legalább annyira igaz, mint amelyet az Ember tragédiájából idéztünk. És akár a forrását kutatjuk, akár a következményeit, ez is tragédiához vezet el bennünket...

Az emberiség megrontására, tudásának végzetes megzavarására kétféle átfogó kísérlet történt a mába érő múltban. Az egyiket naponta emlegetjük, ez a nyelvek „bábeli” összezavarása. A másik - erről kevés szó esett eddig - az idő fonalának összekuszálása. Ma már tisztán látható: egyik sem egyszeri esemény. Mindkettő - folyamat. És mindkettőt ördögien ügyes kezek igazgatják...

Két mozzanatot emelhetünk ki (...) TÓTH GYULA érvekben rendkívül gazdag és elegánsan előadott gondolatmenetéből.

- Az egyikről bőven esik szó a könyvben,
- a másikról alig-alig.

Kezdjük az utóbbival. A „fiktív időszakok” kérdésköre - jellegzetes Vízöntő problematika. A Vízöntő paradoxon működésének egyik leglátványosabb tünetével az idő anomáliával kerülünk itt szembe, amelynek ismeretében sátáni erők korlátlan mértékben és a legváltozatosabb irányokban manipulálhatják a népek történelemszemléletét, vele a származástudatukat.

A figyelmes olvasó remélhetőleg észre fogja venni, hogy a globális méretű rabszolgásítás egyik leghatásosabb eszközéről van itt szó.

Tóth Gyula gondolatmenetének másik sarkalatos mozzanata így formulázható röviden: a „fiktív időszak” terjedelme nem 297, nem 300, nem 200 év, hanem hol ennyi hol annyi, a mindenkori igényeknek megfelelően. Az időtorzítás kulcsszámait pedig különféle időszámítási rendszerek kezdőpontjainak felcserélésével, illetve összemosásával rendkívül leleményesen variálják a szemmel láthatólag gondosan kiképzett manipulátorok.

És ami még ezen túl is lényegbe vágó felismerése a Szerzőnek: a folyamat ma is zajlik...
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

NEM AZ IDŐ MÚLIK, MI VÁLTOZUNK: (Tóth Gyula könyve elé - Pap Gábor előszava);
• A MAGYAR KRÓNIKÁK ÉS A KITALÁLT KÖZÉPKOR I. Előszó;
• A MAGYAR KRÓNIKÁK ÉS A KITALÁLT KÖZÉPKOR II. Mohamed futása;
• A MAGYAR KRÓNIKÁK ÉS A KITALÁLT KÖZÉPKOR III. A germánok hősi múltja;
• A MAGYAR KRÓNIKÁK ÉS A KITALÁLT KÖZÉPKOR IV. Gót királyok;
• HUN TÖRTÉNET 44 ÉVVEL KORÁBBAN;
• A GALLIAI HADJÁRAT;
• A VANDÁLOK;
• A BASZKOK;
• TITOKZATOS GEPIDÁK;
• HONFOGLALÁSUNK KÖRÜLMÉNYEI;
• BESENYŐFUTÁS 558-BAN;
• KUTRIGUROK ÉS UTIGUROK;
• A BOLGÁROK;
• A KETTŐS HONFOGLALÁSRÓL;
• CSABA VAGY KUBER?
• SAQALIBA;
• MÉDEK KIRÁLYA;
• DÁNOK KIRÁLYA;
• BÁRDOSOK UTÓDAI;
• ZALÁN FUTÁSA;
• JÓ PALÓCOK;
• MACHREB;
• ANGOLOK ÉS SAXONOK;
• NAGY KÁROLY;
• HOSSZÚ HAJÚ MEROVINGOK;
• FEKETE MAGYAROK, FEHÉR MAGYAROK;
• ISTEN OSTORA ÉS A TETRARKHÁK I.;
• ISTEN OSTORA ÉS A TETRARKHÁK II.;
• NAGY KONSTANTIN;
• SZENT ORSOLYA ÉS A HUNOK;
• A NAGY CIKLUS;
• KLODVIG ÉS A KERESZTVÍZ;
• TÓT ATYAFIAK;
• A SZLÁVOK APOSTOLA;
• ARTHUR KIRÁLY;
• UMBRIÁTÓL UNGRIÁIG;
BIBLIOGRÁFIA
A FEJEZETEK INICIÁLÉI

*
„A Kitalált Középkoron Túl” című ezen kiadványt a gondolatban Szkítiától Maghrebig vezető úton végigmenő, a történelem iránt a fenti tartalomnak megfelelően érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. Azoknak a figyelmébe, akik az iszlám születésének körülményeit is szeretnék alaposabban megvizsgálni, annál is inkább, mert a vizsgálódásuk során remélhetőleg magyarázatot kaphatnak arra a kérdésre is, hogy miért épp 297 évet loptak be a történelmünkbe?!
*
Ajánlott még:

A Magyar Korona könyve.
Nimród gyűrűje.
Móricz János legendáriumának nyomában.
*
Piliscsillag Napcsillag.
Az Atilla-kincs vallomása.
A Kheopsz piramis.
Az időkód.
Kitalált történelem
Magyarok a kitalált középkorban.
A 10.000. éves magyar kontinuitás.
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 500 Ft
Mátrix trilógia - 3 DVD 6,990 Ft 6 291 Ft
Byrd admirális titkos utazása a Belső Földbe Tim R. Swartz 4,000 Ft 3 600 Ft
Globális agymosás Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Jézus titkos élete Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
A Mátrix fogságában Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Az Univerzum Bibliája - A Szinkronicitás kulcsa David Wilcock 6,990 Ft 6 291 Ft
Félni csak...kinek is lehet? Bunyevácz Zsuzsa 4,500 Ft 4 050 Ft
Új világrend az ősidőktől napjainkig - A világelit összeesküvésétől a jövő nemzedékének agymosásáig Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben! Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Ashtar és a földönkívüli kapcsolatok Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^