Antropológia, Őstörténet

Michelangelo Naddeo - A 10.000. éves magyar kontinuitás

A 10.000. éves magyar kontinuitás

Michelangelo Naddeo

PONTOS DÁTUM ISMERETLEN

Könyv
2012
Kemény kötésű fűzött egyéb nagy méret
ISBN 9788895025087
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Michelangelo Naddeo - A 10.000. éves magyar kontinuitás
Michelangelo Naddeo - A 10.000. éves magyar kontinuitás
Michelangelo Naddeo - A 10.000. éves magyar kontinuitás
Michelangelo Naddeo - A 10.000. éves magyar kontinuitás
Michelangelo Naddeo - A 10.000. éves magyar kontinuitás
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
Michelangelo Naddeo könyve merőben új nézőpontból közelíti meg a magyar őstörténet és ősgenetika kutatást. Ez a kötet olyannyira keresett itthon és szerte a világban, mely komoly okot ad azokra a feltételezésekre, hogy a benne lévő információ nem csak a laikusok, hanem a témában szakavatott és nagy tudással rendelkező kutatók számára is fontos vitaalap és új nézőpont kiindulása lehet.

Bátran ajánljuk mindenkinek, aki bővíteni szeretné a magyarságkutatásról kialakult nézeteit, még akkor is, ha korábbi ismereteinek merőben ellentmondó információkhoz jut ezáltal.

Ez „A 10.000 Éves Magyar Kontinuitás” című kötet az ŐSI EURÓPAI ÉS MAGYAR TÖRTÉNELEM, MŰVÉSZET, VALLÁS ÉS RÉGÉSZET, a MAGYAR ROVÁSIRÁS, HONFOGLALÁS területére kalauzolja a történelem és őstörténet iránt érdeklődő olvasókat.

Michelangelo Naddeo, olasz kutató „a magyarok vándorlásainak történetét egy egészen új nézőpontból történő vizsgálat és új értelmezés segítségével valósította meg.

A jelen és a jövő számára is kiemelkedően fontos történeti tényekre és tanulságokra hívta fel a figyelmet, amelyeket a kötet gazdag illusztrációja is méltóan alátámaszt.”
*

„A 10.000 Éves Magyar Kontinuitás” című kötet az alábbiakat bizonyítja (genetika, kultúrantropológia, történelem, régészet, nyelvészet):

• A magyarok a Gimbutas által „ó-európai”-nak nevezett nép.
• A mezőgazdaság Çatalhöyükből érkezett Kárpátiába.
• A kárpátiai írás magyar vallási írás volt.
• A rúnák a rovás szarmata változatából eredeztethetők.
• Néhány magyar Közép-Ázsiába vándorolt, elindult a „Selyemúton” Kr.e. 2000-ben és a Kr.u. I. évezredben tért haza Kárpátiába.
• A magyarok nem voltak finnek: a finnek és a Volga/Káma régió népei magyarok voltak.
• A magyarok nem voltak hanti-manysik, akik örökre leváltak a magyarokról a Kr. e. I. évezred végén.
• A magyarok nem voltak hunok, akik a magyarok legnagyobb ellenségei voltak.
• Kárpátiát és a Székelyföldet az utóbbi legalább 10 évezredben magyarok lakták: a dáko-románok magyar jazigok és Pannonici voltak.
• A magyar kultúra migrációjának nyomai egész Közép- és Kelet-Európában, Közép-Ázsiában, Kínában, Északnyugat-Afrikában és talán még Amerikában is fellelhetők.
• A magyaroknak nincs szüksége „európai rokonokra”, mert a kőkorszaktól kezdve európaiak voltak és a mai napig is azok.
*
A kötet TÁRGYMUTATÓ-ja:

• A MAGYAR KULTURÁLIS DNS márkerei;
• A KÁRPÁTIAI ÍRÁS... EGY MAGYAR VALLÁSI ÍRÁS;
• A GERMÁN RÚNÁK A SZARMATA ÍRÁSBÓL EREDNEK;
• A MEZŐGAZDASÁG CATALHÖYÜKBŐL ÉRKEZETT EURÓPÁBA;
• Pannoniából a VOLGA-KÁMA RÉGIÓBA, PAZYRYKIÁBA, ÉS LINZIBE (Kína) tartó vándorlások;
• A FINNEK és a Borostyánkő Út: Magyarok vándorlása Luzsicába majd később Finnországba;
• A Görögországban, Kelta-Pannoniában, Pannon-Ibériában, Britanniában, Pazyrykiában és Arsiában szétszóródó MAGYAR DIASZPÓRA;
• Régészeti bizonyíték a magyarok TARIM-MEDENCÉBE történő vándorlására, majd visszatérésére;
• A SELYEMÚT Kr. e. 2000-től a Tang Dinasztia idejéig;
• HONFOGLALÁS (Kr. e.II. század - Kr. u. 895);
• Székely - szarmata - avarok SZÉKELYFÖLDÖN, BRITANNIÁBAN, ÉS VARESÉBEN (II.)
• Magyar aorszok LITVÁNIÁBAN ÉS SVÉDORSZÁGBAN: A VIKINGEK ÉS A VARÉGOK;
• Magyar alániaiak AFRIKÁBAN;
• AVAROK és késő avarok;
• Genetika: ahol magyar régészeti leleteket fedeztek fel, ott az Riala is jelen van. Az Riaia NEM INDOEURÓAI;
• Genetika: BIZONYÍTÉK A NORDIÁBA, A VOLGA-KÁMA TERÜLETÉRE ÉS PAZYRYKIÁBA TÖRTÉNŐ VÁNDORLÁSOKRA;
• Genetika: AZ ŐSMAGYAROK A TARIM-MEDENCÉBŐL ÉRKEZTEK;
• Genetika: A KAZAHSZTÁNI MADJAROK;
• A HUNOK KÍNAIASÍTOTT MONGOLOK VOLTAK, akik rabszolgasorba kényszerítették az Alániai (Kaukázus) Királyság magyar alánjait;
• AZ ALÁNIAIAK, A HUNOK ÉS A GÓTOK KULTURÁLIS ELITJE;
• MATRIARCHALIZMUS az amerikai kontinensen;
• A NEANDERVÖLGYIEK VELÜNK VANNAK;
• NYELVÉSZET és Magyar Tudományos Akadémia;
• NYÍLT LEVÉL A MAGYAR KULTÚRÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRHOZ ÉS AZ MTA ELNÖKÉHEZ;

*
„A 10.000 Éves Magyar Kontinuitás” című ezen gazdagon illusztrált kiadványt az olasz kutató egy egészen új nézőpontú megközelítési módja, új értelmezése, a kiemelkedően fontos történeti tények és levont tanulságai iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.


*

Ajánljuk mellé:
A magyarság igaz őstörténelme.
Az ősmagyarok mitológiája.
A magyar tündérvallás.
A maja Uroborosz.
Keresztes hadjárat a Szent Grál ellen.
Az Univerzum Bibliája - A Szinkronicitás kulcsa.
Két indigó-könyv együtt.
Pogány Biblia - Koppány hagyatéka.
A Magyar MU - A teljes Csicsáky-hagyaték.
Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia.
Belső Föld Almanach.
Az Anunnakik titkos története.
Piliscsillag, Napcsillag. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
Valakivé válni Carl R. Rogers 5,500 Ft 4 950 Ft
Ideje a rombolásnak (Látlelet a magyar egészségügyről) Bene Éva 3,200 Ft 2 880 Ft
Reptiliánok, hüllőemberek Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A Turanizmus Szendrei László 1,900 Ft 1 710 Ft
Abszurditások világa Bogár László 3,200 Ft 2 880 Ft
Konok idő 2,200 Ft 1 980 Ft
Jöttem a Gangesz partjairól Bangha Imre 4,300 Ft 3 870 Ft
A Vágtázó Halottkémek életereje Dudich Ákos 3,200 Ft 2 880 Ft
A magyar arisztokrácia felemelkedése Lévai Anita - Potó István 1,500 Ft 1 350 Ft
Viharlovasok - Aranyasszony Benkő László 2,999 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^