Irodalom

Harmath Artemisz - Szüntelen jóvátétel

Szüntelen jóvátétel

Harmath Artemisz

Újraolvasni Weörest

Könyv
Helikon kiadó, 2013
274 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789632273792
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Harmath Artemisz - Szüntelen jóvátétel
Harmath Artemisz - Szüntelen jóvátétel
Harmath Artemisz - Szüntelen jóvátétel
Harmath Artemisz - Szüntelen jóvátétel
Harmath Artemisz - Szüntelen jóvátétel
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
HARMATH ARTEMISZ szerző 1979-ben született, Budapesten él. A Károli Gáspár Református Egyetem magyar szakán, valamint az egyetem főiskolai karának hittanoktató szakán végzett 2003-ban.

Doktori disszertációját 2010-ben védte meg az ELTE-n, irodalomelmélet szakterületen, (Weöres Sándor költészetének kockázatelméleti megközelítéséből).

Fő kutatási területe: a XX-XXI. századi magyar líra.
*
Weöres Sándor (Szombathely, 1913. június 22. – Budapest, 1989. január 22.) költő, író, műfordító, irodalomtudós. 1970-ben megkapta a Kossuth-díjat, valamint az osztrák állam elismerő díját is. Felesége: Károlyi Amy költő.
*

Weöres Sándor műveit mindnyájan, mégis alig ismerjük. A „Szüntelen jóvátétel” című ezen kiadvány arra vállalkozik, hogy a megszokott, az óvoda és általános iskola által közvetített Weöres-képen változtasson.

A kötet „Bepillantást enged az életmű lírai vonulatának sokszínűségébe, és kiemel néhány markáns jegyet az ötvenes-hatvanas évek hallgatásra ítélt időszakának terméséből. Ezeket a Weöres-verseket a magyar posztmodern közvetlen folytatás nélkül maradt előhírnökeként vizsgálja.

A szerző ritkán vagy eddig egyáltalán nem elemzett szövegekre hívja fel a figyelmet, de ismertebb alkotásokat is alaposan és újszerűen elemez. A mítoszi költemények elméleti bázisát kurrens irodalomelméleti irányzatok, elsősorban a mediális- és a kockázatelméletek adják.

A „Szüntelen jóvátétel” szokatlan módon kortárs lírikusaink egy-egy kötetének fényében villantja föl a weöresi korpusz legizgalmasabb, az olvasót együtt-alkotóvá avató jellegzetességeit.”
(A Kiadó)
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

1. WEÖRES MA;
2. MÉDIUMOK KEVEREDÉSE;
3. MAGAS RIZIKÓFAKTORÚ KÖLTÉSZET;
4. A KÖTETKOMPOZÍCIÓ KOCKÁZATAI;
5. AZ IDŐBELISÉG KOCKÁZATAI;
6. A TÉRBELISÉG KOCKÁZATAI;
7. HANGZÁSBELI KOCKÁZATOK;
8. MÍTOSZ ÉS EMLÉKEZET KOCKÁZATAI;
9. KÖLTŐI KÉP A NEM-REFLEXÍV NYELVRŐL;
BIBLIOGRÁFIA - NÉVMUTATÓ;

*
A „Szüntelen Jóvátétel” című ezen kiadványt a jelen líraelméleti kérdései, Weöres Sándor elfeledett költeményeinek a kortárs lirikusai által történő újraolvasási aspektusai, az újraértelmezésnek köszönhető poétikai erények, Weöres Sándor életművének ideológiáktól kevéssé terhelt megközelítése, a nyelv retorikai természetének lehetőségeit kiaknázó értelmezések, a szövegek újraértelmezése iránt érdeklődő, irodalmat kedvelő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
The living language of the stone age Varga Csaba 3,600 Ft 3 240 Ft
A járvány Siklós László 2,000 Ft 1 800 Ft
Szabad szemmel Lator László 3,490 Ft 3 141 Ft
III/III-as történelmi olvasókönyv Kahler Frigyes 3,200 Ft 2 880 Ft
A szeretőtartás szertartása Szöőr Anna 2,400 Ft 2 160 Ft
Villanások Barabási Albert László 3,499 Ft 3 150 Ft
Maradni zabad Gróf Nádasdy Borbála 3,490 Ft 3 141 Ft
Határok nélkül Sonnevend Júlia 3,990 Ft 3 591 Ft
A Nép ügyvédje 1902-1970 Erdődi Rudolf 1,990 Ft 1 791 Ft
Magyarok Európában Csóti György 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^