Sixtus-kápolna-Miklósvölgyi János-Könyv-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Miklósvölgyi János - Sixtus-kápolna

Sixtus-kápolna

Miklósvölgyi János

A félezer éves Hollywood

Könyv
2013
173 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789638940056
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 2 990 Ft
Megtakarítás: 7%
Online ár: 2 781 Ft
Töltse ki az űrlapot
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

Jézus nem csupán programot hirdetni jött. Többet adott annál! Receptet, amelynek „kiváltása” az emberiség túlélését biztosítja. A „recepten” ez a vezérgondolat állt: „szeresd az embert, még ellenségeidet is!” Ez a szeretet erejét hirdető Istenember lett a keresztény vallás alapítója, mely vallásnak talán legjelentősebb szakrális központjává a Sixtus-kápolna emelkedett. A Michelangelo által megfestett Sixtus-kápolna falain, a pápaválasztás színhelyén az újszövetségi Istenkép ószövetségivé történő változása, „átprogramozódása” következtében inkább az önzésre és gátlástalanságra nevelő világkép került az emberiség figyelmének fókuszába, mint az áldozatkészségre és szeretetre épülő, Krisztus által képviselt újszövetségi eszmerendszer. Ezt a lefedési-átprogramozási folyamatot követi nyomon lépésről-lépésre ez a könyv, miközben válaszokat keres az áthangoló szándék okaira, de a megoldásokra is.

Hozzávetőleg kétezer évvel ezelőtt, fénylő csillag kíséretében egy rongyos kis Újszülött érkezett a Földre (Papini szavaival az egyetlen Tiszta minden asszony szülötte között), aki nem csupán programot hirdetni jött. Többet adott annál! Receptet, amelynek „kiváltása” az emberiség túlélését biztosítja.

A „recepten” a következő vezérgondolat állt: „szeresd az embert, még ellenségeidet is!”

Ez a szeretet erejét hirdető Istenember lett a keresztény vallás alapítója, mely vallásnak talán legjelentősebb szakrális központjává a Sixtus-kápolna emelkedett.

Ennek ellenére definíciós tételként rögzíthető a következő tény: a Michelangelo által megfestett Sixtus-kápolna falain, a pápaválasztás színhelyén, egyetlen alkalommal sem lett megidézve az Egyetemes Megváltó képe, a gigantikus freskó-ciklus szimbolikája nyomaiban sem utal a Világ Világossága örömüzenetének kvintesszenciájára, üdvtörténeti jelentőségére, valamint tanításának sarkalatos tételeire, miközben a héber hagyomány által választottnak nevezett nép szempontjából megkerülhetetlen, ám lokalizált érvényű történetek elsöprő nyomatékkal jutottak ugyanitt szerephez.

• Hová tűnt Krisztus, és ahol mégis megjelent (Utolsó Ítélet), ott miért erőltettek rá egy olyan – az antikvitásban és az ótestamentum szellemiségében gyökerező – jelmezt, amelynek „átszabására” érkezett mindennapi létkeretünk világába?

• Hogyan és miért következett be az újszövetségi Istenkép ószövetségivé történő átprogramozása, aminek következtében az önzésre és gátlástalanságra nevelő világkép sokkal inkább került az emberiség figyelmének fókuszába, mint az áldozatkészségre és szeretetre épülő, Krisztus által képviselt újszövetségi eszmerendszer.

Ezt a lefedési-átprogramozási folyamatot követi nyomon lépésről-lépésre ez a könyv, miközben természetesen válaszokat keres az áthangoló szándék okaira, de a megoldásokra is.
*
SZAKMAI LEKTOR és az ELŐSZÓT írta: PAP GÁBOR MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

MIRE MEHET MIHÁLYANGYAL - GÁBRIEL NÉLKÜL?
Avagy üdvtörténet „azon melegiben”, Mózestől Apollónig;
(Budapest, 2013. április 14. - Pap Gábor)

• I. SIXTUS KÁPOLNA
A félezer éves Hollywood;
• II. A TESTISÉG OTTHONA - JELENETEK MÓZES ÉS KRISZTUS ÉLETÉBŐL
Kőtáblák és kőbalták, vagy megértés és megtérés?
• III. A LELKISÉG OTTHONA - „LÁTHATÓ ŐSEI” A LÁTHATATLANNÁ TETT KRISZTUSNAK
A nyomok Jesse fájához vezetnek...
• IV. SAROKKÉPEK - ÚT AZ ATYAISTEN OTTHONÁBA
Vagy út a kút aljába;
• V. MENNYEZET - A SZELLEMISÉG OTTHONA
De milyen szellemiségé? Elvtelen „rendező”, vagy Rendező Elv?
• VI. AZ UTOLSÓ ÍTÉLET
Ahol első az ítélet és utolsó a hitélet - avagy az ószövetség utolsó ítélete Krisztus felett;
• ÖSSZEGEZÉS
Tanulságok és meg nem kerülhető következtetések, avagy a farizeus XXI. század „békés” egymás ellen élése Krisztussal;
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

*
A „Sixtus-Kápolna” című eme kiadványt a fenti tartalom és gondolatkörök iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, Pap Gábor művészettörténész lektorálásával és ajánlásával!
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés