Hagyomány

Miklósvölgyi János - Sixtus-kápolna

Sixtus-kápolna

Miklósvölgyi János

A félezer éves Hollywood

Könyv
2013
173 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789638940056
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Miklósvölgyi János - Sixtus-kápolna
Miklósvölgyi János - Emésztő tűz van előtte, és körülte erős forgószél
Miklósvölgyi János - A modernizmus degenerációja
Miklósvölgyi János - Sixtus-kápolna
Miklósvölgyi János - Emésztő tűz van előtte, és körülte erős forgószél
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
Hozzávetőleg kétezer évvel ezelőtt, fénylő csillag kíséretében egy rongyos kis Újszülött érkezett a Földre (Papini szavaival az egyetlen Tiszta minden asszony szülötte között), aki nem csupán programot hirdetni jött. Többet adott annál! Receptet, amelynek „kiváltása” az emberiség túlélését biztosítja.

A „recepten” a következő vezérgondolat állt: „szeresd az embert, még ellenségeidet is!”

Ez a szeretet erejét hirdető Istenember lett a keresztény vallás alapítója, mely vallásnak talán legjelentősebb szakrális központjává a Sixtus-kápolna emelkedett. Ennek ellenére definíciós tételként rögzíthető a következő tény: a Michelangelo által megfestett Sixtus-kápolna falain, a pápaválasztás színhelyén, egyetlen alkalommal sem lett megidézve az Egyetemes Megváltó képe, a gigantikus freskó-ciklus szimbolikája nyomaiban sem utal a Világ Világossága örömüzenetének kvintesszenciájára, üdvtörténeti jelentőségére, valamint tanításának sarkalatos tételeire, miközben a héber hagyomány által választottnak nevezett nép szempontjából megkerülhetetlen, ám lokalizált érvényű történetek elsöprő nyomatékkal jutottak ugyanitt szerephez.

• Hová tűnt Krisztus, és ahol mégis megjelent (Utolsó Ítélet), ott miért erőltettek rá egy olyan – az antikvitásban és az ótestamentum szellemiségében gyökerező – jelmezt, amelynek „átszabására” érkezett mindennapi létkeretünk világába?

• Hogyan és miért következett be az újszövetségi Istenkép ószövetségivé történő átprogramozása, aminek következtében az önzésre és gátlástalanságra nevelő világkép sokkal inkább került az emberiség figyelmének fókuszába, mint az áldozatkészségre és szeretetre épülő, Krisztus által képviselt újszövetségi eszmerendszer.

Ezt a lefedési-átprogramozási folyamatot követi nyomon lépésről-lépésre ez a könyv, miközben természetesen válaszokat keres az áthangoló szándék okaira, de a megoldásokra is.
*
SZAKMAI LEKTOR és az ELŐSZÓT írta: PAP GÁBOR MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

MIRE MEHET MIHÁLYANGYAL - GÁBRIEL NÉLKÜL?
Avagy üdvtörténet „azon melegiben”, Mózestől Apollónig;
(Budapest, 2013. április 14. - Pap Gábor)

• I. SIXTUS KÁPOLNA
A félezer éves Hollywood;
• II. A TESTISÉG OTTHONA - JELENETEK MÓZES ÉS KRISZTUS ÉLETÉBŐL
Kőtáblák és kőbalták, vagy megértés és megtérés?
• III. A LELKISÉG OTTHONA - „LÁTHATÓ ŐSEI” A LÁTHATATLANNÁ TETT KRISZTUSNAK
A nyomok Jesse fájához vezetnek...
• IV. SAROKKÉPEK - ÚT AZ ATYAISTEN OTTHONÁBA
Vagy út a kút aljába;
• V. MENNYEZET - A SZELLEMISÉG OTTHONA
De milyen szellemiségé? Elvtelen „rendező”, vagy Rendező Elv?
• VI. AZ UTOLSÓ ÍTÉLET
Ahol első az ítélet és utolsó a hitélet - avagy az ószövetség utolsó ítélete Krisztus felett;
• ÖSSZEGEZÉS
Tanulságok és meg nem kerülhető következtetések, avagy a farizeus XXI. század „békés” egymás ellen élése Krisztussal;
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

*
A „Sixtus-Kápolna” című ezen kiadványt a fenti tartalom és gondolatkörök iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, Pap Gábor művészettörténész lektorálásával és ajánlásával! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
Rendszerváltás 8,980 Ft 8 082 Ft
Én onnan is a zöld mezőt látom Csete György 1,500 Ft 1 350 Ft
Arkangyalok és felemelkedett Mesterek Doreen Virtue 3,990 Ft 3 591 Ft
Az euritmia lénye Michael Debus 1,200 Ft 1 080 Ft
Elengedlek végre Tóth Gábor Ákos 1,900 Ft 1 710 Ft
Ifjabb Andrássy Gyula élete és pályája Szalai Miklós 1,990 Ft 1 791 Ft
Mindennek ellenére Danielle Steel 2,599 Ft 2 340 Ft
Egymáshoz kapcsolva Dr. Amir Levine - Rachel S. F. Heller, MA 3,290 Ft 2 961 Ft
A magyar építészet története Bierbauer Virgil 3,400 Ft 3 060 Ft
Bhagavad Gítá avagy a harcos kaszt Testamentuma V-XVIII. párbeszéd Atakám 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^