Hitélet

Pap Gábor - Manitól Rasdiig

Manitól Rasdiig

Pap Gábor

A fő-fő eretnekről, elő és utóéletéről

Könyv
Két Hollós kiadó, 2013
120 oldal,
ISBN 9789638940063
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Pap Gábor - Manitól Rasdiig
Bán István Varga Zoltán - KURULTAJ 2008 díszdobozos DVD
Marton Veronika - Világkatasztrófák
Miklósvölgyi János - Sixtus-kápolna
Pap Gábor - Sors, nyiss nekem tért
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 700 Ft
Internetes ár: 2 700 Ft
Részlet a könyvből:

„Manicheus, az Atyaisten gondviselése által Jézus Krisztus apostola.” Így mutatkozik be a „fő-fő eretnek”, az Alapozás levelében. Egy másik irásában meg, rövidebbre fogva, így: „Manes, Jézus Krisztus apostola”.

• Ki volt hát ő, és mit hagyott ránk az életművében?

A manicheizmus - névadójának, Maninak személyes megnyilatkozásaira alapozva véleményünket - a kereszténység egyik jellegzetes szellemi vonulatának tekinthető.

Jól értsük meg: nem az iráni zurvanizmusénak, nem a buddhizmusénak, de nem is a judeokrisztiánizmusénak. Hanem a kereszténységének.

Elnevezését az alapítójáról kapta...”
*
A kötet TARTALMA:

• A MANIERIZMUSRÓL DIÓHÉJBAN;
• RASDI MESÉL - Gondolatok a „szkíta népi-nemzeti szertartásrendről”;
• PÉLDATÁR - Szemelvények a manierizmusról foglalkozó irodalomból;
- Visszapillantó tükör;
- Függelék;
- Felhasznált irodalom;

*
Manitól Rasdiig” című ezen kiadványt a Krisztus utáni harmadik évszázad második évtizedében született Mani nevű személy, akinek a neve szír nyelven „manikhájja” alakban azt jelenti, hogy „Mani él”, vagy „az élő Mani”, tehát a Mani nevű vallásalapító Rasdi „varázslónőig” terjedt tanai, elő- és utóélete iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még Pap Gábortól:

Az Atilla-kincs vallomása.
János vitéz és a Nagy Titok.
Lúdas Matyi avagy a magyar nemes megigazulása - könyv.
Bánk bán a világdráma színpadán.
*
Piliscsillag, Napcsillag. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 700 Ft
Internetes ár: 2 700 Ft
Ábel-Zsuzsanna - Képes Bibliai Lexikon ANTIKVÁR 2,990 Ft 2 691 Ft
Szkíta-hun régmúltból székely-magyar jövendő Obrusánszky Borbála 2,100 Ft 1 890 Ft
A magyarság 20.000 éves történelme 1. Hihetetlen Magazin 1,190 Ft 1 071 Ft
Kárpát-medencei Létünk a tét Für Lajos 4,200 Ft 3 780 Ft
A ThetaHealing filozófiája - A létezés hét síkja Vianna Stibal 2,990 Ft 2 691 Ft
A világ körülöttem Fekete Béla 2,999 Ft 2 700 Ft
A Vatikán a vörös csillag árnyékában Jozef Mackiewicz 3,400 Ft 3 060 Ft
Csont az én csontomból Heidl György 3,000 Ft 2 700 Ft
Hivatás és hitvallás 3,990 Ft 3 591 Ft
Magyarország a kereszt árnyékában Marton Veronika 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^