Történelem

Zetényi Csukás Ferenc - Horthy

Horthy

Zetényi Csukás Ferenc

Könyv
H K Hermanos kiadó kiadó, 2014
152 oldal, Kemény kötésű fűzött A4 méret
ISBN 9789638895998
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Zetényi Csukás Ferenc - A Horthy-család
Zetényi Csukás Ferenc - Visszatért - Trianon és a revízió
Zetényi Csukás Ferenc - Horthy
Zetényi Csukás Ferenc - Volt egyszer egy Horthy-korszak...
Zetényi Csukás Ferenc - A nemzeti hadsereg
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 500 Ft
Internetes ár: 6 750 Ft
ZETÉNYI CSUKÁS FERENC (1969. -) író, újságíró 2009-ben kezdett mélyebben foglalkozni a Horthy-korral és a Horthy-család történetével. Az időszakkal és a kormányzó életútjával kapcsolatos kutatásainak eredményeivel 2014 elején már hat könyvében olvashatunk.
*
A Horthy című magyar, angol és német nyelvű ezen kötet TARTALMA:

• Gyermekkor;
• A cs. és kir. Haditengerészeti Akadémián, majd a haditengerészetnél;
• Az első világháború alatt;
• Szegeden, Siófokon, bevonulás Budapestre, kormányzóválasztás;
• IV. Károly visszatérési kísérletei, a Habsburg-ház trónfosztása;
• A kormányzói tisztség megszilárdulása, nemzetközi események;
• A kormányzói hatalom és tekintély megszilárdulása;
• Területi revíziók (Felvidék, Kárpátalja, Erdély);
• A délvidéki hadjárat;
• A második világháborúban;
• Német megszállás;
• Sikertelen kiugrási kísérlet;
• Deportálás Németországba, fogságban, majd emigrációban;
EPILÓGUS

A KORMÁNYZÓ ÉLETÚTJÁT az 50. oldaltól a 151. oldallal bezárólag igen gazdag képanyag szemlélteti.
*
Vitéz nagybányai HORTHY MIKLÓS (Kenderes, 1868. június 18. – Estoril, Portugália, 1957. február 9.) az Osztrák–Magyar Haditengerészet tengerésztisztje, 1909–1914 között Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő. Az első világháborút követő proletárdiktatúra összeomlása után megszilárdította az államhatalmat. 1920. március 1-jétől 1944. október 16-áig ő volt a Magyar Királyság kormányzója. Portugáliai emigrációban halt meg 1957-ben. 1993. szeptember 4-én temették újra Kenderesen.

*
A „Horthy” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik az írói szándéknak megfelelően minden elfogultságtól mentesen szeretnék megismerni az egykori államfő életét és tetteit, tárgyilagosan, kizárólag a tények és a megtörtént események alapján foglalkozni azzal az életpályával, amelyben része volt, és higgadt elemzés után keresik a megfelelő választ arra a kérdésre, hogy ki is volt valójában Horthy Miklós?
*
Ajánlott még:

Emlékirataim.
Becsület és kötelesség - a két kötet együtt
Horthy.
A Horthy-család története.
Horthy István élete és halála.
Horthy DVD.
Vitéz Pusztai László: „HORTHY MIKLÓS FLOTTAPARANCSNOKRÓL AZ IGAZAT, AZ 1918 - 1919-ES PROLETÁR FORRADALOMRÓL CSAK AZ IGAZAT.”
Vitéz Pusztai László: „HORTHY MIKLÓSRÓL AZ IGAZAT, CSAKIS AZ IGAZAT.”
Nemere István: „HORTHY MIKLÓS MAGÁNÉLETE.”
Nemere István: „HORTHY ISTVÁN ÉLETE ÉS HALÁLA.”
Csonkaréti Károly: „HORTHY MIKLÓS HAJÓHADA.”
Turbucz Dávid: „HORTHY MIKLÓS.”
Vitéz Pusztai László: „HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ”.
Bencsik Gábor: Horthy Miklós.
Erdeös László: „Egy emberöltő a zászló alatt háborúban és békében.
Gulyás László: A Horthy - korszak külpolitikája I. (1919 - 1924).
Haranglábi Nemes József: Küldetésben Horthy futáraként. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 500 Ft
Internetes ár: 6 750 Ft
Életcserepek Faragó Imre 3,300 Ft 2 970 Ft
Megfeszítve Molnár Tamás 2,990 Ft 2 691 Ft
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke Dr. Nyárády Miháy 2,800 Ft 2 520 Ft
A Torma Zsófia gyűjtemény Roska Márton 3,500 Ft 3 150 Ft
Golgotajárás Vaczkó László 2,800 Ft 2 520 Ft
Székely viccek 1,490 Ft 1 341 Ft
Sárkányok tánca George R. R. Martin 4,999 Ft 4 500 Ft
Erdély lángjai Bányai D. Ilona 2,999 Ft 2 700 Ft
...és mégis következmények nélküli ország? Fricz Tamás 2,500 Ft 2 250 Ft
Kerek esztendő - Tavasz Balikó Nándor (szerk.) 3,000 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^