Történelem

Nemeskürty István - Búcsúpillantás

Búcsúpillantás

Nemeskürty István

A Magyar Királyság és kormányzója 1920-1944

Könyv
Szent István Társulat kiadó, 2014
356 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9789632772530
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Nemeskürty István - Búcsúpillantás
Nemeskürty István - Nemeskürty István összes művei 2 ANTIKVÁR
Nemeskürty István - Nemeskürty István összes művei 11 ANTIKVÁR
Nemeskürty István - Önfia vágta sebét
Nemeskürty István - Nemeskürty István összes művei 7
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 950 Ft
Internetes ár: 2 508 Ft
„Tekintsünk le most végső búcsúpillantással saját múltunkra, amely visszavonhatatlanul visszahozhatatlan...”
*
A magyar nemzetgyűlés 1920 februárjában kimondta, hogy a függetlenné vált magyar állam királyság, majd március 1-én Horthy Miklóst választotta meg kormányzónak.

A független magyar királyság de facto 1944 október 15-én, a sikertelennek bizonyult „kiugrás” és a nyilas hatalomátvétel napján szűnt meg. Erről a nem egészen negyedszázados korszakról ad képet Nemeskürty István.

Mindenekelőtt azt kívánja dokumentálni és bizonyítani, hogy az 1920–1944 közötti korszak, az úgynevezett Horthy-korszak éppen nem szolgált rá a korábbi évtizedekben kötelezően, újabban is gyakorta emlegetett jellemzésekre (Horthy-fasizmus stb.) Sőt! Nemeskürty ábrázolásában e negyedszázad az egyik legjelentősebb magyar politikatörténeti korszakká válik, amikor az ellenségtől körülvett, Trianonban a területének nagyobbik részétől, lakóinak egyharmadától megfosztott, gazdaságilag lehetetlen helyzetbe hozott ország hét év alatt konszolidálni volt képes önmagát, és nemzetközi szintű teljesítményekre volt képes.

A kultúra teljesítményeiről külön is, bőségesen szól Nemeskürty. Ezt a hatalmas teljesítményt beárnyékolja ugyan, de meg nem szüntetheti, hogy az ország – vezetőinek a hibái, de nagyobbrészt külső körülmények szorítására – háborút üzent a Hitler-ellenes koalíció nagyhatalmainak.

Külön is terjedelmesen foglalkozik a legvitatottabb kérdésekkel:

- a zsidótörvények parlamenti megszavazásával,
- a bécsi törvények elfogadásával,
- a világháborúba való belépéssel,
- Horthy felelősségével,
- a kiugrás sikertelen okaival stb.

A könyv, amely a korszakra vonatkozó irodalom igen jelentős részének legfontosabb szemelvényeit hosszan idézi, minden bizonnyal az egyik legvitatottabb történeti esszék sorába kerül.

*
A „Búcsúpillantás” című ezen kiadványt az 1920-1944-ig tartó nem egészen negyedszázados korszak iránt érdeklődő olvasóiknak ajánljuk, a kötetből vett alábbi részlet szem előtt tartásával:

„Búcsúpillantás ez. A nagyszabású kísérlet, egy alkotmányos monarchiát ellenséges környezetben megvalósítani, kudarcot vallott. A Habsburg Birodalomtól függetlenné vált, önálló Magyar Királyság még negyedszázadot sem ért meg.

A nemzetgyűlés azért választotta ezt a legyőzőink által szánakozó-megvető mosollyal tudomásul vett, idejétmúltnak ható államformát, mert tudta, hogy az egyedülállóan különleges Szent Korona-tan folytán hazánkban a Szent Korona az egész társadalom nevében uralkodik...”

Képet kapunk róla, hogy milyen volt - hibáival és erényeivel együtt - az 1920 és 1944 ősze közötti Magyar Királyság. Irányíthattuk volna-e másképp is a sorsunkat?

Erre kísérel meg tárgyilagosan válaszolni ez a Búcsúpillantás. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 950 Ft
Internetes ár: 2 508 Ft
Modell és valóság I-III. Antall József 4,990 Ft 4 491 Ft
OMD - Változtasd meg a világot napi 1 étkezéssel Suzy Amis Cameron 4,990 Ft 4 491 Ft
A megátalkodott magyar - Tóth István fotóművésszel beszélget Kocsis Klára Tóth István 1,500 Ft 1 350 Ft
A politikai tudásról Lánczi András 3,600 Ft 3 240 Ft
A nápolyi asszony Surányi Miklós 2,999 Ft 2 700 Ft
Koncepcióváltások Ötvös István 3,200 Ft 2 880 Ft
Beszéljünk másról? Márai Sándor 4,990 Ft 4 491 Ft
Nyerő páros Gary Chapman 1,750 Ft 1 575 Ft
A negyedik politikai eszme Alexander Dugin 3,800 Ft 3 420 Ft
Székely Homérosz - Tanulmányok Tamási Áronról Bertha Zoltán 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^