Magyar Menedék Könyvesház

1126 Budapest, Márvány utca 48. | ☎: 213-7057 | NyitvaTartás: H-P: 09:00-19:00; Szo: 09:00-13:00
Mind Újdonság Őstörténet Irodalom Hitélet Ezotéria Filzófia Közélet CD,DVD Gyermek Hagyomány Szent Korona Történelem Trianon 56 Úti,ízek
 

Hagyomány

Nyitólap-Kínálatunk Üzenetküldő Elérhetőség Rendelési útmutató - ÁSZF Képek KártyásFizetés Nyomkövetés
 

Tavaszi nyitvartásunk a következőképpen alakul: H.-P.: 09-19-ig ; Szo.: 09-13-ig
Vissza a listához

bolti ár:
3 780 Ft
internetes ár:
3 213 Ft
15% kedv.-nyel!
Megtkrts: 567 Ft

Könyv
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.
Szerző:
Maurer Teodóra - Onody Gyula
Cím:

Koppány - Somogy hercege

Alcím:
 
Kiadó:
 
Kateg.:
Státus:
Készleten.
Leírás: Ennek a könyvnek a megszületését ONODY GYULA mezőgazdasági gépészmérnöknek és MAURER TEODÓRA tanítónak - könyvtárosnak köszönhetjük.
*

„A magyar múlt emlékeinek igazgyöngyeit szétszórták, sárba taposták, újból össze kell gyűjtenünk és megtisztogatnunk.
(Friedrich Klára)

• Ki volt Koppány?
• Miért is lázadt?
• Hogyan élhetett és miért, hogyan győzték le?

„Hiánypótló kötetet tart kezében a Tisztelt Olvasó. Somogy hercegéről, az akkori életről, szokásokról, birtok- és településviszonyokról kaphatunk képet a következő oldalakon, mesék, mondák, legendák segítségével elevenednek meg előttünk az ezer esztendővel ezelőtti idők.

A szerzők színvonalas munkájának segítségével helyére kerülhet az az évtizedes téveszme, hogy Koppány maradi, Európa - ellenes vadember lett volna.
*
Ízelítő a TARTALOM - ból:

• Irodalmi szemelvények Koppány hercegről és Szent István királyról;
• Reviczky Gyula: Szeresd hazádat!
• Wass Albert: Koppány lánya;
• Cey-Bert Róbert Gyula: Koppány emlékmű;
• Friedrich Klára - Szakács Gábor: Koppány emlékezete;
• Friedrich Klára: Koppány imája;
• Onody Gyula: Koppány táltosa;
• Maurer Teodóra: Koppány nyomában;
• Árpád-kori településeink rövid története;
• Koppány élete, küzdelmei és a róla szóló történelmi nézetek;
• István király államalapítási és egyházszervezői tevékenysége;
• Történészek, levéltárosok, régészek és nyelvészek nézetei Koppányról és koráról; (...)

*
A „KOPPÁNY - SOMOGY HERCEGE” című ezen kiadványt a Móring József Attila Somogyvár polgármestere által írt ELŐSZÓ - ban foglaltakkal ajánljuk:

„Tanulságos olvasmány kicsiknek és nagyoknak, mindnyájunknak, akik hisszük, hogy nemzetünk jövőjét építeni csak múltunk pontos megismerése, hiteles bemutatása esetén lehetséges. Forgassuk figyelmesen és tanuljunk belőle!”


A 10.000. éves magyar kontinuitás
Koppány - Somogy hercege
Atilla unokái
Atilla - A hun üzenet
Attila, a hunok királya
Szkíta-magyar csomag a két kötet együtt
Ó mondd, te kit választanál? Szent István? Koppány?
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép
A Pilis titkai I.
A koppányi aga testamentuma - DVD
Történelmünk központi titkai
A sólyom népe
Koppány
A koppányi aga testamentuma
A magyar nemzet történetének kis tükre I-II

Badiny Jós Ferenc Koppánnyal az alábbi kötetében foglalkozik:
Sorsdöntő államalapításMegosztom: Megosztom Facebookon Megosztom twitter-en 
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
 
Néhány további mű ettől a Szerzőtől:
Maurer Teodóra - Onody Gyula - Koppány - Somogy hercegeMaurer Teodóra - Onody Gyula - Koppány - Somogy hercegeMaurer Teodóra - Onody Gyula - Koppány - Somogy hercegeMaurer Teodóra - Onody Gyula - Koppány - Somogy hercegeMaurer Teodóra - Onody Gyula - Koppány - Somogy hercege
ISBN 9789630847926 (2012)
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a tar­soly­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Egyéb külföld:
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a tar­so­lyon ke­resz­tül ad­hat­ja le.

Vissza a listához
bolti ár:
3 780 Ft
internetes ár:
3 213 Ft
15% kedv.-nyel!
Megtkrts: 567 Ft

Könyv
Ajánljuk még:
Találkozzunk a Facebookon!
ember szereti ezt: Magyar Menedék Könyvesház
Vissza a listához
Könyvjelző
Biztos? -->
Lap teteje^^