Hagyomány

Maurer Teodóra - Onody Gyula

Koppány - Somogy hercege

Kiadó:

Státusz: Készleten.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 780 Ft
Internetes ár: 3 213 Ft
Maurer Teodóra - Onody Gyula - Koppány - Somogy hercege
Leírás: Ennek a könyvnek a megszületését ONODY GYULA mezőgazdasági gépészmérnöknek és MAURER TEODÓRA tanítónak, könyvtárosnak köszönhetjük.
*

„A magyar múlt emlékeinek igazgyöngyeit szétszórták, sárba taposták, újból össze kell gyűjtenünk és megtisztogatnunk.”
(Friedrich Klára)

• Ki volt Koppány?
• Miért is lázadt?
• Hogyan élhetett és miért, hogyan győzték le?

„Hiánypótló kötetet tart kezében a Tisztelt Olvasó. Somogy hercegéről, az akkori életről, szokásokról, birtok- és településviszonyokról kaphatunk képet a következő oldalakon, mesék, mondák, legendák segítségével elevenednek meg előttünk az ezer esztendővel ezelőtti idők.

A szerzők színvonalas munkájának segítségével helyére kerülhet az az évtizedes téveszme, hogy Koppány maradi, Európa-ellenes vadember lett volna.
*
Ízelítő a TARTALOM-ból:

• Irodalmi szemelvények Koppány hercegről és Szent István királyról;
• Reviczky Gyula: Szeresd hazádat!
• Wass Albert: Koppány lánya;
• Cey-Bert Róbert Gyula: Koppány emlékmű;
• Friedrich Klára - Szakács Gábor: Koppány emlékezete;
• Friedrich Klára: Koppány imája;
• Onody Gyula: Koppány táltosa;
• Maurer Teodóra: Koppány nyomában;
• Árpád-kori településeink rövid története;
• Koppány élete, küzdelmei és a róla szóló történelmi nézetek;
• István király államalapítási és egyházszervezői tevékenysége;
• Történészek, levéltárosok, régészek és nyelvészek nézetei Koppányról és koráról; (...)

*
A „Koppány - Somogy Hercege” című ezen kiadványt a Móring József Attila Somogyvár polgármestere által írt ELŐSZÓ-ban foglaltakkal ajánljuk:

„Tanulságos olvasmány kicsiknek és nagyoknak, mindnyájunknak, akik hisszük, hogy nemzetünk jövőjét építeni csak múltunk pontos megismerése, hiteles bemutatása esetén lehetséges. Forgassuk figyelmesen és tanuljunk belőle!”
*
Ajánlott még:

A 10.000. éves magyar kontinuitás.
Koppány - Somogy hercege.
Atilla unokái.
Atilla - A hun üzenet.
Attila, a hunok királya.
Szkíta-magyar csomag a két kötet együtt.
Ó mondd, te kit választanál? Szent István? Koppány?
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép.
A Pilis titkai I.
A koppányi aga testamentuma - DVD.
Történelmünk központi titkai.
A sólyom népe.
Koppány.
A koppányi aga testamentuma.
A magyar nemzet történetének kis tükre I-II.
*
Badiny Jós Ferenc Koppánnyal az alábbi kötetében foglalkozik:
Sorsdöntő államalapítás.


Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 780 Ft
Internetes ár: 3 213 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Maurer Teodóra - Onody Gyula - Koppány - Somogy hercegeMaurer Teodóra - Onody Gyula - Koppány - Somogy hercegeMaurer Teodóra - Onody Gyula - Koppány - Somogy hercegeMaurer Teodóra - Onody Gyula - Koppány - Somogy hercegeMaurer Teodóra - Onody Gyula - Koppány - Somogy hercege
ISBN 9789630847926 180 oldal, (2012)
Kemény kötésű fűzött B5 méret
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Maurer Teodóra - Onody Gyula
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Fedinec Csilla A magyar szent koronához visszatért Kárpátalja 3,150 Ft 2 835 Ft
Szabó Julianna A titok 2,400 Ft 2 160 Ft
Benkő László Viharlovasok - A vér törvénye 2,999 Ft 2 700 Ft
Hajdu Endre Szómúzeum 1,490 Ft 1 341 Ft
Jókai Mór A kőszívű ember fiai 1,490 Ft 1 341 Ft
Színia Bodnár Erika A Templom kódja 2,600 Ft 2 340 Ft
Csallóközi Zoltán Magyarok 60 emlékműve 1,500 Ft 1 350 Ft
Cecil D. Eby Magyarország a háborúban 3,500 Ft 3 150 Ft
Riccardo Cascioli-Antonio Gaspari 2012-Itt a világvége? 2,600 Ft 2 340 Ft
Kabarcz Zoltán Nyeregbe, magyar! 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^