Újdonság

Csókay András, Czakó Gábor, Kellermayer Miklós... - A gyógyítás szakralitása

A gyógyítás szakralitása

Csókay András, Czakó Gábor, Kellermayer Miklós...

Könyv
Éghajlat könyvkiadó kiadó, 2015
184 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9789639862524
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Csókay András, Czakó Gábor, Kellermayer Miklós... - A gyógyítás szakralitása
Csókay András, Czakó Gábor, Kellermayer Miklós... - A gyógyítás szakralitása
Csókay András, Czakó Gábor, Kellermayer Miklós... - A gyógyítás szakralitása
Csókay András, Czakó Gábor, Kellermayer Miklós... - A gyógyítás szakralitása
Csókay András, Czakó Gábor, Kellermayer Miklós... - A gyógyítás szakralitása
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 000 Ft
Internetes ár: 3 400 Ft
A gyógyítás szakralitása címmel teológusok és orvosok tudományos igényű esszéiből olyan tanulmánykötet jelent meg, amelynek az a lényegi mondanivalója, hogy a legsúlyosabb betegségekből, a legtragikusabb életvégi megpróbáltatásokból sem kell senkinek a halálba menekülnie.

Két hivatás találkozása ez a könyv: a hittudomány és az orvostudomány perichorézise, egyfajta örökélet-mentő összefogás, mert az életvégi problémák jelentős része orvosi beavatkozást igényel ugyan, de minél közelebb kerülünk a földi lét végéhez, annál nagyobb szükségünk van a hitből eredő erőforrásokra, és bizony teológiai ismeretekre is...
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

SZERKESZTŐI ELŐSZÓ
• FUTÓ KÁROLY: Isten szeretete vigyáz az életünkre;
• CZAKÓ GÁBOR: Útitársunk a Szentlélek;
• PROF. DR. KELLERMAYER MIKLÓS: A gyógyítás, mint a fajba soroltatásunk cáfolata;
• PROF. DR. LUKÁCS LÁSZLÓ SCHP: A test szakralitása;
• DR. ROJKOVICH BERNADETTE PHD: A gyógyítás és a gyógyulás misztériuma;
• DR. MAKÓ JÁNOS: Az orvos és az eutanázia;
• DR. BAKÓ CSONGOR ISTVÁN: Logoterápiával a szentségi betegpasztoráció szolgálatában;
• PROF. DR. IVÁN LÁSZLÓ: Útban a teljes ember felé;
• DR. BLASKOVICH ERZSÉBET LMC: A klinikai teológia jelentősége az idősgyógyászatban;
• DR. CSÓKAY ANDRÁS PHD: A gyógyító kételkedéseire imádságban kaphat választ;
• CZAKÓ GÁBOR: Álom;

*
„A Gyógyítás Szakralitása” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a fenti tíz szerzőtől szeretnék megismerni a hit és az értelem közös nyelvén a pasztorálteológia, dogmatika, moráletika, bioetika, belgyógyászat, kardiológia, nefrológia, neurológia, pszichiátria, reumatológia és geriátria szakembereitől, hogy miért és hogyan kell a Gondviseléssel együttműködni mindig, de az élet végén különösen. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 000 Ft
Internetes ár: 3 400 Ft
Könyvjelző