Világnak Virága - Ősz-Czárán Eszter-Könyv-Magánkiadás-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Czárán Eszter - Világnak Virága - Ősz

Világnak Virága - Ősz

Czárán Eszter

Az őszi nap-éj egyenlőségtől (szeptember 23.) a téli napfordulóig (december 21.)

Könyv
Magánkiadás kiadó, 2005
351 oldal, Kemény kötésű fűzött A4 méret
ISBN 9789634609087
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 8 990 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 8 990 Ft
Töltse ki az űrlapot
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

Az őszi nap-éj egyenlőségtől (szeptember 23.) a téli napfordulóig (december 21.) /Ez a könyv szülői-, nevelői-, tanítói- és tanári használatra is íródott./ Isten a világba rendet teremtett. Az esztendő a legkerekebb időegység, s a természet körforgása az évszakok változásaiban nyilvánul meg: a tavaszi újulásban, a nyári gazdagságban, az őszi érettségben s a téli nyugalomban. Ezt a rendet a Nap járása idézi elő, s ez határozza meg az ember életét és munkáját is. A régi ember, együtt élve a természettel, még jól tudta ezt. Az esztendőt kerek egésznek érezte. A kerek istenfája az esztendő, tizenkét ága a tizenkét hónap, ötvenkét virága az ötvenkét hét, a három aranyalma pedig három legnagyobb ünnepünket jelenti: a karácsonyt, a húsvétot és a pünkösdöt. E munka célja az is, hogy nemzeti önbecsülésre s hazaszeretetre nevelje a ma fölnövő emberpalántákat, hogy gazdag múltunkat megismerve, a rend alapjaira, a szeretet törvényére építsük a jövőt. Olvassuk el minden napra a rendkívül hasznos és tanulságos gondolatokat, verseket, meséket!

Bővebb, tagoltabb ismertetés:
A kötetek lektora Molnár V. József!

Szerzői ELŐSZÓ a Felnőttekhez!
(Ez a könyv szülői-, nevelői-, tanítói- és tanári használatra is íródott.)

Isten a világba rendet teremtett. Az esztendő a legkerekebb időegység, s a természet körforgása az évszakok változásaiban nyilvánul meg: a tavaszi újulásban, a nyári gazdagságban, az őszi érettségben s a téli nyugalomban.

Ezt a rendet a Nap járása idézi elő, s ez határozza meg az ember életét és munkáját is.

A régi ember, együtt élve a természettel, még jól tudta ezt. Az esztendőt kerek egésznek érezte. Ezt igazolja a Galga mentén megőrzött találós mese is:

Kerek istenfája,
Szép tizenkét ága,
Szép tizenkét ágának
Ötvenkét virága,
Ötvenkét virágán
Három aranyalma.
Aki ezt kitalálja,
Hull az áldás arra.


A kerek istenfája az esztendő, tizenkét ága a tizenkét hónap, ötvenkét virága az ötvenkét hét, a három aranyalma pedig három legnagyobb ünnepünket jelenti: a karácsonyt, a húsvétot és a pünkösdöt.

Az esztendő tizenkét hónapjában a természet, - és így az ember is különféleképpen viselkedik. Ezért bontottam az évet a tizenkét állatövi jegynek megfelelően, hiszen ezt a rendet érezve éli életét az emberiség több ezer éve, s akár hisszük, akár nem, ez a rend ma is működik. Csak észre kell venni.

Isten teremtette ilyennek a világot. Középkori templomaink belső falán még megtalálhatók az állatövi jegyek ábrázolásai, s a régi kazettás mennyezetű templomaink képei ma is elemezhetők e rendszer alapján. Ez nem merev rendszer, egy-egy hónap sajátosságai átfedhetik egymást.

A régi ember tudta, hogy mint teremtménynek kötelessége, hogy az isteni rendet fönntartsa. A természetet nem akarta leigázni, hanem művelte azt.

A rendet fönntartani nem mindig könnyű, hiszen a gonosz lélek mindig arra törekszik, hogy a világot megszentségtelenítse, rendetlenné tegye. Történelmünk során azonban mindig adatott olyan hős, aki a világot a szent és példaadó életével újjáteremtette, ezt a rendetlenséget megszüntette, s Isten szentségét jelenítette meg. Ilyenek voltak szent királyaink is. Fontos, hogy ők ma is utat mutassanak, mintát adjanak nekünk.

Ez a gyűjtemény azért íródott, hogy a régi ember életében jelen lévő rendet közvetítse, s ősi szokásainkon-, szent hőseink példáján keresztül, meséink, dalaink, imádságaink megismerésével a mai gyermekeket hozzásegítse ahhoz, hogy e kincseket szívükbe ültetve hazataláljanak abba a világba, ami emberhez közeli, s Isten előtt kedves. Hiszen e rend ma is megvalósítható.

Mítoszaink, ősi mondáink is előkerülnek e lapokon. Más népek mítoszaival szemben a mi mítoszaink ma is élnek, hiszen a szeretet az alapjuk, s magyar keresztény hitünkbe épülve már nem mítoszként, hanem élő hitként adhatják mintáját ma is az életünknek.

A régi ember tudott ünnepelni. Ünnep alkalmával a Föld az Éggel összeér, s lelkünk Istenhez emelkedik. A visszatérő ünnepeknek olyan tartalma van, amit Isten rendelt, s szent hőseink élete a példa, s mindegy, hogy melyikük mikor élt.

Ősi ünnepeink a keresztény vallás fölvételével keresztény ünnepekké alakultak. A középkori keresztény ünnepek (Jézusról, Szűz Máriáról, szentekről, angyalokról való megemlékezés alkalmai) csaknem kivétel nélkül ősi ünnepeink helyére kerültek. S ez így van jól.

Ez a könyv keresztény hiten-, elsősorban népi műveltségünkön alapul.

• Hogyan használjuk?
A gyűjtemény az esztendő minden napjára kínál valamit, ami a gyermekek, fiatalok épülésére szolgál. Az olvasmányok ismeretet közvetítenek, de ennél fontosabb, hogy a gyermek és a fiatal szíve fogékonnyá váljon az isteni rendre, s hőseink példáján az egyetlen törvényre: a szeretetre, amelyet Jézus adott nekünk.

A könyv négy kötetes, negyedéves bontásban. Az időszakok határnapjai az őszi- és tavaszi nap-éj egyenlőség, s a téli- és nyári napfordulók.

Minden hónapot bevezető indít. A bevezetőkben az esztendő forgásáról, a természet és az ember kapcsolatáról s ünnepeinkről olvashatunk röviden, s javaslatok találhatók játékokra és kézműves munkákra az adott hónapban.

(A mozgásos játékok és a kézműves munkák elkészítésének leírása nem fért e könyv kereteibe, de ajánlott irodalmat talál hozzá az olvasó a kötet végén.)

A bevezető után olvasmányokat találunk napokra bontva. A jeles napokon, ünnepeken a naphoz kapcsolódó szokásaink leírását is megtaláljuk, ezeket el is lehet játszani. Megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről is.

A napi olvasnivalók sorrendje is fontos, az esztendős a hónapok rendjéhez igazodva van összeállítva, így ezek nem cserélhetők föl, s ajánlott mindegyiket elolvasni.

A könyv két korosztálynak íródott:
A hétköznapokon általában találunk egy népmesét az óvodás- és kisiskolás korú gyerekek számára. Ha felnőtt mesél, a mesét lehetőleg ne olvassuk, hanem mondjuk, hiszen a kisgyermek a szemünket figyeli mese közben.

A mesék elolvasása a nagyobbaknak is ajánlott, hiszen olyan bölcsességeket és tanítást tartalmaznak, amelyek az életre készítenek föl. Nem hiányoznak régi imádságaink sem, s talál benne az olvasó mondókákat, találós kérdéseket, szólásokat, közmondásokat is.

A mese után általában egy mondát, népdalt találunk, vagy egy-egy magyar műveltségünkhöz kapcsolódó témáról olvashatunk. Ezeket igyekeztem úgy összeállítani, hogy 9-10 évesek számára érthető legyen, de az idősebbeket (akár gimnazista korúakat) is érdekelje. Hiszen óriási műveltség a mienk, s sok olyan témát tárgyal e lapokon, amiről nem tanulunk az iskolában.

(Történelmi témájú ajánlott irodalmat is talál az olvasó a kötet végén.)

Ahol lehetett, eredeti közlésben írtam le a mondákat, népi imádságokat, dalokat, s a helyesíráson sem változtattam, így az a mai szabályoknak nem mindenhol felel meg. Ahol viszont szükségesnek tartottam, a szöveg egyes szavainak helyesírását a mai szabályokhoz igazítottam.

E munka célja az is, hogy nemzeti önbecsülésre s hazaszeretetre nevelje a ma fölnövő emberpalántákat, hogy gazdag múltunkat megismerve, e rend alapjaira, a szeretet törvényére építsük a jövőt.

E gyűjtemény szellemi- és lelki értékeken alapuló szemléletet kíván kialakítani a gyermekekben. A nemzetnek föl kell ébrednie, hogy hazánk megújulhasson. A nemzet ébredése pedig a fejekben és a szívekben indulhat el.

Olyan emberek munkája, kutatásai adják alapját e könyvnek, akik teljes szívvel, fáradságot nem kímélve ébresztgették s ébresztgetik a nemzetet, hogy a magyar ember újra fölemelt fejjel, őseink példáját követve, mindenkit szeretve éljen e világon.

Jó olvasgatást, s lélekben újulást kíván mindnyájuknak...!!

*
A „Világnak Virága - Ősz” című eme kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik szeptember 21-től, azaz az őszi nap-éj egyenlőségtől a téli napfordulóig, azaz december 21-ig követik nyomon a napokat, és olvassák el minden napra a rendkívül hasznos és tanulságos gondolatokat, verseket, meséket.
*
A sorozat összes kötete:

Világnak Virága - Tavasz.
Világnak Virága - Nyár.
Világnak Virága - Ősz.
Világnak Virága - Tél.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés