Gyermek

B. Gaál Katalin - Megelőzöm a diszlexiát!

Megelőzöm a diszlexiát!

B. Gaál Katalin

Betűtanító, nyelvi fejlesztő segédkönyv 5-8 éveseknek

Könyv
Tinta kiadó, 2014
80 oldal, Puha kötésű ragasztott A4 méret
ISBN 9786155219726
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
B. Gaál Katalin - Megelőzöm a diszlexiát!
B. Gaál Katalin - Legyőzöm a diszlexiát!
B. Gaál Katalin - Megelőzöm a diszlexiát!
B. Gaál Katalin - Legyőzöm a diszlexiát!
B. Gaál Katalin - Megelőzöm a diszlexiát!
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
Könyvünk célja, hogy segítséget nyújtson azoknak az 5–8 éves kisdiákoknak, akiknek nyelvi hátrány miatt nehézséget okoz a betűk megjegyzése, az össze­olvasás vagy az olvasott szó, szöveg értelmezése, ezek írásbeli megjelenítése.

Iskolai keretek között és otthoni tanulásra is hasznos segédeszköz.

A könyv segítségével logopédus, fejlesztőpedagógus, tanító és szülő is eredményesen tudja fejleszteni a különböző tudásterületeket. Az olvasás-írás megtanulásában kulcsszerepet játszanak – a betűtanuláshoz kapcsolt – nyelvi készségek, valamint a logikusan ráépülő részképesség-területek, például figyelem, emlékezet, analízis-szintézis, összehasonlító képesség, kombináció.

A Megelőzöm a diszlexiát! című kötet a folytatásával, a Legyőzöm a diszlexiát! című kiadvánnyal a hazai diszlexiakezelés eddigi eredményeit felhasználva lép tovább.

*
A „Megelőzöm a Diszlexiát!” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik mélyebb kontextusban is ismerkedni szeretnének a diszlexia kérdéskörével, azaz a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképességzavarral, melynek fő tünete az olvasási képesség elmaradottsága az életkor, az iskolázottság és intelligencia alapján elvárható szinttől. Ha problémát okozhat a betűk, a szavak, és számok felismerése, leírása, ha a leírt betűket felcserélhetik, vagy ellenkező irányban olvashatják. Az olvasott szöveget nehezen, és hibásan idézik vissza, a lényegét nem tudják visszaadni... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
Francois Baron de Tott emlékiratai Dr. Tóth Ferenc (szerk.) 2,500 Ft 2 250 Ft
Tündöklő tarisnya Mánya Anna 3,990 Ft 3 591 Ft
Farkasrét Tóth Vilmos 5,990 Ft 5 391 Ft
Szavak eredete munkafüzet Vígh-Szabó Melinda 990 Ft 891 Ft
A Spanyol Armada pusztulása (1588) Illik Péter 3,360 Ft 3 024 Ft
A furulyám jaj, de szépen szól... - Béres János művész-tanár, népzenekutatóval beszélget Fülöp Zsuzsanna Béres János 1,500 Ft 1 350 Ft
Bábeli adományok Suhai Pál 2,490 Ft 2 241 Ft
Batthyány Lajos 1807-1849 4,000 Ft 3 600 Ft
A tulajdonnevek helyesírása Cs. Nagy Lajos 990 Ft 891 Ft
Country Danielle Steel 2,299 Ft 2 070 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^