Antropológia, Őstörténet

Grandpierre K. Endre - Királygyilkosságok

Királygyilkosságok

Grandpierre K. Endre

Magyarok titkos története

Könyv
1991
241 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Grandpierre K. Endre - Gróf Zrínyi Miklós meggyilkoltatása
Grandpierre K. Endre - Aranykincsek hulltak a Hargitára
Grandpierre K. Endre - A magyarok Istenének elrablása
Grandpierre K. Endre - Királygyilkosságok
Grandpierre K. Endre - Történelmünk központi titkai
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 000 Ft
Internetes ár: 2 000 Ft
E könyv megjelenését 1985-ben a pártállam cenzúragépezete megakadályozta!
*
A könyv királyaink életének, uralkodásának és halálának számadatait veszi sorra.

• Mit árulnak el ezek?
• Miféle titkokat rejtenek?
• Országos titkokat?

• A történelem titkait, rejtelmes mélyáramlatok vonulását, láthatatlan erők nyomtalan működését, áttetsző vízjeleket az égett papíron, jeleket a jelenések mögött, felszín mögötti árnyak vonulását, a titkos diplomácia nemzetközi erővonalait, leplezett cselszövényeit, a a láthatatlan huzaloknak azt a szálát, amelyet nem képes követni a szem?

• Csupán az elzuhanó koronás árnyat látjuk, de a mérget keverő, vagy gyilokkal lesújtó kéz láthatatlan marad?

Történelmünk olyan rejtett titkai előtt hullik le a lepel, amely sok talányra adja meg a választ.

*
Felfedi királytragédiáink sorát, nagy nemzeti kataklizmáink por- és hazugság-elfedte törésvonalait.
*
TARTALOM:

ELSŐ ÁTTEKINTÉS
Halál Évezredes Metszetekben:
Történelmünk különös ritmusa - Történelmünk rendhagyó ritmusának bizonyítékai - A ritmuszavarok háttértényezői - Gyermekkirályok tündöklése és bukása - Néhány szó az „Árpádok végzetéről” - Törésvonalak és ritmusváltások ezeréves összefüggései - Az Árpád-ház kihalása - A mohácsi katasztrófa - Bocskai szabadságharca - Rákóczi szabadságharca - 1848 - Az I. világháború - A Habsburg-ház ellentétes előjelű törésvonalairól - A Szent István kori rejtett törésvonalról - A XI. és XII. századi ritmusváltásokról - A német expanziós aspirációk tetőzésének időszaka - Ellenkirályok tragédiája

MÁSODIK ÁTTEKINTÉS
• Az Árpád-házi Királyok Kigyilkolása, Avagy Mi Volt az Árpádok Végzete?
Homályos pontok Szent István halála körül - Német Pétert megölik a magyarok - Árulók által legyilkolt és holtában megdicsőült király - Fogságban halt-e éhen Katolikus Endre király? - Király, akit saját trónszéke vert agyon - Földönfutó Salamon király rejtélyes eltűnése - Titkos tervek Magnus király (Első Géza) elpusztítására - Szent László király a mennybe száll - Könyves Kálmán király és az országárulók - A halálraölelgetett király szédületes históriája - Az igazi Vak Béla rejtély - Második Géza halála, avagy a láthatatlan halálzóna

Magyar háromkirályok:
Lukács érsek első haláljövendölése: „Negyven napon belül halott leszel király!” - Negyedik István megmérgeztetése bizánci prizmán keresztül - Lukács érsek második haláljövendölése: „Mához pontosan egy évre halott leszel király!” - Szentostyába rejtett méreggel meghalatott király - Imre király halálának rejtélyes hátteréről - Hogyan költözött át Gyermek László az Ártatlanság Országába? - Béketárgyalás örvén megmérgezett király - Király, aki csodával határos módon kikerülte a halál kelepcéit - Gyermekrablók üldözése közben meghalt ifjú magyar király - Negyedik vagy Kun László király meggyilkolásának eltitkolt háttértényezői - Árpád.kori királyok hátborzongatóan különös temetése - Titkok fekete pecsétjével örökre lezárt halál? (Sírkőlap Árpád-házi királyaink kigyilkolásának zárófejezetére)

HARMADIK ÁTTEKINTÉS
• Mi Volt a Vegyesházi Királyok Végzete?
Két elűzött király: Vencelt a gyermek exkirályt meggyilkolják, Ottó átokverten gyötrelmes uralkodása - Róbert Károly titokzatos halála - Miként halt mag a „HÁROM TENGER MOSTA ORSZÁG” királya? - Anjou Mária királynő megöletése, avagy a fehérliliomos Anjou-ház magyar ágának kihalasztása - A megmérgeztetés elől menekülő király-császár halálrománca - Habsburg Albert királyt is a vérhas vitte el? - A várnai csata királyáldozata - Ötödik László király halála és a bűnpalástolás - Bécs várában megmérgezett király - Velence porával megitatott király, avagy Dobzse László mennybemenetele - Lajos királyról mindenki tudta: Mohácsról nem tér vissza - Szapolyai János halálszerződése - Az Utolsó Habsburg-király titokzatos halála

*
A „Királygyilkosságok” című ezen kiadványt a magyarok titkos története, a királygyilkosságok iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*
További ajánlott Grandpierre művek:

Miként menthető meg a magyar nemzet
Magyar ősidők csodálatos mondái
Életünk és a mindenséget átható rend
Királyi mágusok ősnépe a Magyar
Gróf Zrínyi Miklós meggyilkoltatása
Aranykincsek hulltak a Hargitára
Atilla és a hunok
Őshonos-e a magyar a Kárpát-medencében? A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 000 Ft
Internetes ár: 2 000 Ft
Az okkult VRIL társaság és a náci UFO-k rejtélye Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Lugánói tanulmány Susan George 3,200 Ft 2 880 Ft
Az Illuminátusok és az új világrend Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A Mars eltitkolt valósága Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Tesla és az eltitkolt találmányok Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Hajszálgyökerek Mészárovits Tamás 2,900 Ft 2 610 Ft
A szabadság, ahogy én gondolom Jörg Haider 2,800 Ft 2 520 Ft
Az Apolló Holdcsalás Arany László 6,500 Ft 5 850 Ft
A magyarok harmadik útja - 1956 Drábik János 2,999 Ft 2 700 Ft
Torkig vagyok a Holokauszttal Rácz András 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^