Újdonság

Gróf Apponyi Albert - Emlékirataim - gróf Apponyi Albert

Emlékirataim - gróf Apponyi Albert

Gróf Apponyi Albert

Könyv
Helikon kiadó, 2016
472 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9789632276717
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Gróf Apponyi Albert - Emlékirataim - gróf Apponyi Albert
Gróf Apponyi Albert - Emlékirataim - gróf Apponyi Albert
Gróf Apponyi Albert - Emlékirataim - gróf Apponyi Albert
Gróf Apponyi Albert - Emlékirataim - gróf Apponyi Albert
Gróf Apponyi Albert - Emlékirataim - gróf Apponyi Albert
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 5 999 Ft
Internetes ár: 5 999 Ft
A magyar emlékirat-irodalom ezen remekműve először látott napvilágot teljes egészében. Megfejti a megfejthetetlennek ítélt korszak rejtélyét, a többnemzetiségű Osztrák–Magyar Monarchia sokarcúságát, melynek bukásával valami végérvényesen véget ért Közép-Európában...
*
„A kaotikus forrongás napjaiban írom e sorokat, amikor emberi ész nem tudja még meglátni a nemzeti és társadalmi erők leendő egyensúlyviszonyait.

Csak annyi látszik bizonyosnak, hogy a régi többé vissza nem tér, hogy a régi nemzeti eszme és a régi társadalmi rend egyaránt olyan gyökeres átalakuláson megy keresztül, milyent a kereszténység terjedése óta a világ nem látott, hogy tehát erről a korról mint a régi Magyarország utolsó korszakáról kell beszélnünk, bár töretlen hittel bízom az új Magyarországban, a magyar nemzetnek most ellankadt és megzavart, de feltámadásra rendelt életerejében és hivatásában”.
*
Nagyapponyi gróf dr. Apponyi Albert György (1846. Bécs – Genf, 1933.) miniszter, belső titkos tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az Aranygyapjas rend lovagja, kortársai szemében a „Legnagyobb élő magyar” volt. Az 1920-as párizsi békekonferencián ő vezette a magyar delegációt, a békeszerződést viszont nem írta alá. 1911 és 1932 között ötször jelölték Nobel-díjra. Káprázatos politikai pályafutása a kiegyezéstől a trianoni időszakig tartott. Nemcsak a magyar belpolitika meghatározó alakja, hanem nemzetközileg elismert közéleti személyiség volt, ráadásul az egyetlen államférfi, aki a képviselőház felkérésére fogott bele emlékiratai megírásába.

*
Az „Emlékirataim - Gróf Apponyi Albert” című ezen kiadványt a társadalom és történelem, a politikai életpálya, az emlékirat-irodalom remekműve elkészítésének háttere és körülményei, korszelleme, a képviselőház felkérésére készült emlékiratok tartalmi mondanivalója, a Függelékben az 1918 őszén bekövetkezett összeomlás előzményei, valamint ugyancsak a Függelékben az 1920. január 16-án Trianonban elhangzott beszéde iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, Sós Viktor Attila Apponyi Alberttel kapcsolatban megfogalmazott alábbi szavainak szem előtt tartásával:

„A magyar történelemben betöltött szerepe, politikai felfogása, közéleti aktivitása, elkötelezett szakértelme, megingathatatlan hite, megkérdőjelezhetetlen tekintélye ma is példa és iránymutatás lehet. Az elvhű politizálás, az értékek mellett való kitartás, ugyanakkor a különböző politikai oldalon szerepet vállalók tisztelete természetes volt Apponyi számára.

Mindig hazája érdekét képviselte, és munkáját a nemzet számára végezte. Bízunk benne, hogy sokan kézbe veszik Apponyi Albert remekművét, és írásán keresztül közel kerülnek politikai felfogásához, gondolatvilágához.”

*
Ajánljuk mellé:

Parancs nélkül is.
Monte Grappától a tengerig.
A magyar királyi légierő képes krónikája 1890-1945.
A Nagy Háború öröksége.
Hősök naptára 1914-1916. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 5 999 Ft
Internetes ár: 5 999 Ft
Reinkarnáció Papus 2,700 Ft 2 430 Ft
A magyar környezet atlasza Faragó Imre 3,000 Ft 2 700 Ft
Mivé lettél, mivé leszel csángó magyar? Jakab Attila 2,600 Ft 2 340 Ft
Vörös postakocsi - Őszi utazások a vörös postakocsin I. Krúdy Gyula 3,990 Ft 3 591 Ft
Az egyensúlyvesztéstől az új egyensúlyig Bagdy Emőke, Buda László, Koltai Mária, Pál Ferenc (Feri atya), Szondy Máté 2,940 Ft 2 646 Ft
Katonaként is magyar Ács Tibor 3,990 Ft 3 591 Ft
A nagy összeesküvés Drábik János 4,500 Ft 4 050 Ft
A kapitalizmus vége Wolfgang Streeck 3,500 Ft 3 150 Ft
Nemzeti nagyvizit 4. kötet Kásler Miklós 2,800 Ft 2 520 Ft
A mennyei látomás James Redfield 3,000 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^