A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Antropológia, Őstörténet

Paál Zoltán - Arvisura (igazszólás) I-II.

Arvisura (igazszólás) I-II.

Paál Zoltán

Regék a hun és magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájából

Könyv
Püski kiadó, 2009
1520 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789639906716
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Paál Zoltán - Arvisura (igazszólás) I-II.
Kozsdi Tamás - A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép
Paál Zoltán - Vérrel pecsételve
Paál Zoltán - Arvisura (igazszólás) I-II.
Kozsdi Tamás - A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 12 000 Ft
Internetes ár: 12 000 Ft
(Igazszólás) Regék a hun és a magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájából.

Az Arvisurákat PAÁL ZOLTÁN kohász írásaiból ismerjük; állítása szerint a mű tartalmát Szalaváré Tura II. világháborús szovjet ejtőernyős partizán elmondása alapján, illetve „gondolat-vibrációs eljárás” révén ismerte meg.

A hun–magyar törzsek sok ezer éves történelmét és világnézetét foglalja magában.

Az Arvisurák néven megismert szövegek első feljegyzője Paál Zoltán szerint Ardvisura - Anyahita, a magyarok Nagyboldogasszonya volt, még az özönvíz előtt, a magyarok ősei által lakott csendes-óceáni (Ataiszon) - mely nem azonos a közismertebb elsüllyedt Atlantisz szigetével.

Az Ardvisura - Anyahita és az őt követő rovósámánok által lejegyzett szöveg történeti létezésére nincs elfogadott bizonyíték, így az Arvisurákra és tartalmukra vonatkozóan Paál Zoltán kohász közlése az egyetlen forrásunk.

Az Arvisura szó jelentése igazszólás, vagy igazat mondott szó. A szó eredetére nézve Paál Zoltán azt írja, hogy e szó egy sok ezer éve élt nagytudású asszony, Ardvisura Anyahita neve után maradt fenn, aki bölcsességet, tanítást hagyott az akkor élt emberiségre. Az ő szellemi hagyatékának lett a neve az Arvisurák; a későbbi korokban az elnevezés rajtamaradt minden olyan szellemi és történelmi leiraton, amelyet az Anyahita által tanított törzsek írtak.

A Paál Zoltán által leírt palóc regevilág ismertetése szerint az Arvisurákat Anyahita egy Ataisz nevű szigeten kezdte róni, amely szigetnek a süllyedési dátumát, pontosan Kr. e. 5038-ban adja meg. Így az Arvisurák keletkezési ideje feltételezhetően ennél régebbi.

Az Arvisura rovás hagyománya azonban Kr. e. 4040-től jelentősen megújult, amikor Ordosz-ban (Kelet-Kína) megalakult egy törzsszövetség, amelynek 24 törzs volt az alapító tagja, s ők egyöntetűen az Arvisura rovás hagyományát élesztették fel és vitték tovább.

Ez a hagyomány az 1780-as évig - egyelőre nem hiteles források alapján - de dokumentált, onnantól pedig csak a rovók és a vezető szellemiségek (fősámánok) nevei ismertek.

A történettudomány által ismert legkorábbi írásos emlékek Kr. e. 3000 körülről datálódnak, így az ordoszi törzsszövetség létére vonatkozóan is kizárólag Paál Zoltán közlései szolgálnak számunkra forrásul.

A palóc eredetűnek mondott Arvisurák mindösszesen az úz nép évezredes életébe enged alaposabb betekintést, azonban ennek keretében a művet tanulmányozó olyan ismereteket kaphat az egész Ázsiát belakó Hun Törzsszövetség rendszeréről, szervezettségéről, rováskultúra fejlődéséről, beavatotti rétegének világlátásáról, amely páratlan a maga nemében.

Továbbá e mű számos kulcsot nyújt át minden olyan őstörténet kutatónak, akik az Árpád előtti magyarok életére vonatkozóan kívánnak történelmi összefüggéseket felismerni.

*
Az „Arvisura (Igazszólás) I-II.” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik ismerkedni akarnak a regékkel a hun és magyar törzsszövetség írásos krónikájából.
*
Kiemelten ajánljuk mellé:

Kozsdi Tamás mindenki által várt Arvisura kötete elérhetővé vált 4 év után ismét 2012. február elejétől!
A magyar ősemlékezet és az arvisura világkép címmel.
Az aranylemezek üzenete.

A magyar ősvallás és őstörténet elhallgatott összefüggései
A Hattyú csillagkép kulcsa
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben!
Újabb magyar ősmesék
Az ember isteni dimenziója - A túlvilági nap
Jézus Krisztus Vízöntő Evangéliuma - Jézus Indiában
Atilla Kódex
A megtalált kapcsolat
Baráthosi összes turáni könyve I-II.

Piliscsillag Napcsillag.
Koppány - Somogy hercege.
A 10.000. éves magyar kontinuitás.
Magyar mitológia.
Byrd admirális titkos utazása a Belső Földbe
Nikola Tesla elveszett feljegyzéseiNikola Tesla elveszett feljegyzései
Belső Föld Almanach
Az Anunnakik titkos története
*
A háttérhatalom
A magyar tündérvallás
A magyarság igaz őstörténelme
Az ősmagyarok mitológiája
A lélekvándorlás csodái
A maja Uroborosz
Ubuntu
Keresztes hadjárat a Szent Grál ellen
Az Univerzum Bibliája - A Szinkronicitás kulcsa
Két indigó-könyv együtt
Pogány Biblia - Koppány hagyatéka
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 12 000 Ft
Internetes ár: 12 000 Ft
Lovas balesetek Vér Imre 2,980 Ft 2 682 Ft
Ludwig Pardi Anna 2,700 Ft 2 430 Ft
Bethlen István Romsics Ignác 3,999 Ft 3 600 Ft
Éjszín liliomok Csikász Lajos 2,999 Ft 2 700 Ft
Káosz és rend II. - A tűztollú sólyom Benkő László 3,499 Ft 3 150 Ft
Számítson a Haza teljes bizalommal ránk Nagybaczoni Molnár Ferenc 4,990 Ft 4 491 Ft
Szép szerelmek krónikája Méhes György 2,990 Ft 2 691 Ft
Az utolsó Rákóczi L. A. Langeveld 2,990 Ft 2 691 Ft
Ahol a part szakad Horváth (EÖ) Tamás 1,680 Ft 1 512 Ft
Rendszerváltás 8,980 Ft 8 082 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^