Antropológia, Őstörténet

Kandra Kabos - Magyar mythologia

Magyar mythologia

Kandra Kabos

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2012
530 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9786155242472
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kandra Kabos - Magyar mythologia
Kandra Kabos - Aba Samu király
Kandra Kabos - Magyar mythologia
Kandra Kabos - Aba Samu király
Kandra Kabos - Magyar mythologia
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 900 Ft
Internetes ár: 5 015 Ft
KANDRA KABOS történész (1843. április 29. - 1905. június 1.) a Szatmár-megyei Felsőbányán született. Egerben tanult, és 1869-ben ott szentelték pappá. 1886-ban az egri káptalan levéltárosa lett hites jegyző címmel.

Eredeti források alapján jó néhány régészeti, történelmi, heraldikai cikket is írt.

Önálló kötetei:
- A sárvári várispánságról (1884),
- Szabolcs vármegye kialakulása (1885),
- Aba Samu király (1891),
- Az ezeréves Károlyiak (1894),
- Magyar Mitológia (1897),
- A váradi regestrum (1898).

Egyházi és szépirodalmi művek is fűződnek a nevéhez. A „Magyar mitológiája,” amely egy emigráns kiadást leszámítva több, mint száz év után jelent meg újra, méltó párja Ipolyi Arnold hasonló című művének.

A benne felhalmozott és ma már fellelhetetlen néprajzi anyaga miatt nélkülözhetetlen mindazok számára, akiket az ősi hitünk, kultúránk érdekel.

*
Ennek megfelelően a „Magyar Mythologia” című ezen kiadványt az ősi hitünk és kultúránk iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta - magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
*

Erdély nevezetesebb családai.
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei.
A Csíksomlyói Kegyszobor története.
A középkori magyar címertan jelképezése.
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai.
Az ismeretlen népmese

Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III kötet egyben
A Csíki székely krónika
A magyar nemzet ősvallása
A heraldika vezérfonala
A parthus, hun-magyar scythákról
Magyar mitológia
A heraldika kézikönyve műszótárral
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Szendrő vára
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt
A nemesség
Nemességi könyv
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Vitézi Rend
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 900 Ft
Internetes ár: 5 015 Ft
Burgenland álarc nélkül Dabas Rezső 3,200 Ft 2 880 Ft
Erdély nevezetesebb családai Kővári László 3,300 Ft 2 970 Ft
Szkítáktól a Kárpát hazáig Aradi Éva 2,600 Ft 2 340 Ft
Valódi magyar szakácskönyv Zilahy Ágnes 2,990 Ft 2 691 Ft
A Csaba monda és a székely hunhagyomány Dr. Grexa Gyula 1,900 Ft 1 710 Ft
Oroszország és Európa 3,880 Ft 3 492 Ft
Kvantum DNS gyógyítás Althea S. Hawk 4,500 Ft 4 050 Ft
Meggypiros mezben Dénes Tamás - Dlusztus Imre 14,910 Ft 13 419 Ft
Szkíta örökség Li Po - Szo 3,800 Ft 3 420 Ft
Magyar ősmesék Bíró Lajos 4,800 Ft 4 320 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^