Hitélet

Olofsson Placid atya - Imádságos könyvem

Imádságos könyvem

Olofsson Placid atya

Könyv
Éghajlat könyvkiadó kiadó, 2011
389 oldal, Kemény kötésű fűzött egyéb kicsi méret
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Olofsson Placid atya - Placid atya aki megjárta a Gulágot DVD
Olofsson Placid atya - Imádságos könyvem
Olofsson Placid atya - Olofsson Placid 100
Olofsson Placid atya - Élet és imádság
Olofsson Placid atya - Élet és Imádság - Dupla CD-melléklettel
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Olofsson Károly, Placid atya (Rákosszentmihály, 1916. december 23. - 2017. január 15.) bencés szerzetes, tanár.

A svéd származású édesapa fia 9 éves korában került a Budapesti Bencés Gimnáziumba, ahol 16 évesen érettségizett. Szent Benedek Rendjébe lépett 1933-ban. Pannonhalmán teológiát, a müncheni Ludwig Egyetemen német nyelvet tanult 1935-ben. Magyarországon bölcselet szakos tanári oklevelet, doktorátust szerzett 1939-ben, ebben az évben szentelték pappá. Káplán Győrszentivánban a következő évben. A Pannonhalmi Területi Apátság tábori lelkésze, gimnáziumi tanára 1946-ig. A Szociális Testvérek Társasága egyházi tanácsadója 1945-ben.

Pannonhalmán letartóztatták. A szovjet katonai bíróság a Szovjetunió munkatáboraiban letöltendő szabadságvesztésre ítélte, a Gulágra internálták (1946). Tíz év után szabadult. Ezt követően nem kapott működési engedélyt mint pap és mint tanár sem. Fizikai munkás a pesterzsébeti ládagyárban, majd az ORFI-ban betegszállító, mosodai munkás, mosodavezető. Nyugdíjazása óta kisegítő lelkész volt a Budai Ciszterci Szent Imre plébánián.
*
„Most, a 95. évemben, többször tudok csendet teremteni a lelkemben, s ezek az imádság áldott pillanatai, a Szentlélek pillanatai. Jóformán mindig imádkozom, a jó Isten kegyelmét köszönöm meg újra, mindig köszönök, köszönök. Valaki megszámolta, hogy a Szentírás több mint háromezerszer említi az Isten dicsőítését. Már az első keresztények is tudták, hogy dicséret nélkül az ima bizony torz. Az igazi imádság mindig a hála, a dicsőítés és az öröm légkörében bontakozik ki” – vall Placid atya az imádság szerepéről a bársonykötésű „Imádságos könyvem” első, fohászkodásról szóló részében.

A könyv második része korábbi szentmisék elmélkedéseit, szentírás-magyarázatait tartalmazza, a harmadik fejezetben a Keresztút, a negyedikben pedig Placid atya kedvelt imádsága, a Mysteria Gaudiosa (Örvendetes Rózsafüzér) kapott helyet.

Isten dicsőítése mindig megjavítja az ember világát” – dicsőítsük az Istent Placid atyával együtt!

Imádságos könyvét ezeknek az olvasóinknak ajánljuk! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Burgenland álarc nélkül Dabas Rezső 3,200 Ft 2 880 Ft
Magyar conservativ politika Asbóth János 2,800 Ft 2 520 Ft
Mint a nap Melocco János 1,200 Ft 1 080 Ft
A gyógyító kristályok ereje Edgar Cayce 1,650 Ft 1 485 Ft
Az írás és az olvasás felelőssége Németh Pál 2,200 Ft 1 980 Ft
Teljes Kereszténység Basile Cole O. P. - Paul Conner O. P. 3,600 Ft 3 240 Ft
Jézus titkos aktái Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A szivárványhíd túloldalán Wallace Sife Ph.D 3,990 Ft 3 591 Ft
Az Élő Világegyetem Könyve 2012 Grandpierre Attila 3,490 Ft 3 141 Ft
Új távlatok Szabó Ferenc SJ 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^