Újdonság

Baráthosy-Balogh Benedek - Turáni regék és mondák a világ teremtéséről

Turáni regék és mondák a világ teremtéséről

Baráthosy-Balogh Benedek

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2017
196 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155496936
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Baráthosy-Balogh Benedek - Szumirok, szittyák, ősturánok
Baráthosy-Balogh Benedek - Szuomi-Eszti
Baráthosy-Balogh Benedek - Bolyongások a mandsur népek között
Baráthosy-Balogh Benedek - A hunok három világbirodalma
Baráthosy-Balogh Benedek - Turáni regék és mondák a világ teremtéséről
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
A könyv az 1926-os kiadás alapján készült!
*
Minket, turániakat történelem nélküli népeknek szeretnek nevezni a nyugati nagyok, mert szerintük nem voltunk semmilyen befolyással az emberi kultúra kialakulására. Ez az a hazugság, amit annyiszor emlegettem s ez az a meghamisítása a történelemnek, amelyet helyre kell igazítanunk.

Visszaülök hát asztalomhoz, s nekifogok a hosszú munkának. Elmondom mindazt, amit tudok arról, amit eddig a tudományos kutatás kiderített. Leszek regélője, énekese fajom, nemzetem múltjának. Megmutatom, hogy még azok a primitív kultúrájúnak nevezett népek is, melyek fajtánk soraiból kikerültek, mennyire rendelkeztek azokkal a magasztos eszményekkel és lelki tulajdonságokkal, melyeket olyan nagy előszeretettel mondanak az előrehaladott műveltség áldást hozó vívmányának.

Megláthatjuk majd ezekből, hogy erkölcsi fogalmak terén oly magasan állanak, állottak, hogy a legmodernebb kornak állami vallásai, iskolái és törvényei sem tudtak olyan erkölcsi világfelfogást teremteni, mint amilyenben ők éltek. Meglátjuk azt, hogy — csak egyetlent idézzek — az elmélkedő és magasan fejlődött logikus gondokozásban érett nemezeteknek tulajdonított történeti öntudat nemcsak, hogy fejlett volt náluk, hanem minden tettüknek, egész etikai életüknek alapjait képezte.

A még ma is élő apró, elmaradt rokonainknál oly erős a múltak emlékein való csüggés, oly nagy az átörökölt hagyományok megbecsülése, hogy a regemondót emberfeletti lénynek tartják, annál inkább, mert a regemondáskor a szó nemes értelmében vett ihlet szállja meg, a legtöbb énekmondót...

*
„A mondott regét úgy adja elő, hogy a hallgatóság megjelenni látja maga előtt a regék hőseit, az ő őseit.”
*
Részlet a kötetből, a szerző olvasóhoz írt szavaiból:

Azt hiszem szakembernek szükséges, felnőttnek kedves, gyermekemnek gyönyörűséges olvasmánya lesz ez a kis kötet, amely így kereken a világirodalom legtökéletesebb, leggyönyörűbb eposza.

És - magyar nemzetem, ez a kincs, a te ősi elveszített szellemi vagyonod egyik legszebb darabját is alkotta.

• Vajon lesz-e magyar poéta, akit majd újra megihllet?

Ajánljuk mellé:
Őseink Fényvallása
A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték
Ősmagyar hagyományaink
A magyar Jézus és eltitkolt tanításai
A magyarság igaz őstörténelme
Ősmagyarok mitológiája és Magyar Tündérvallás
Sumér nyomok Erdélyben
Az ősmagyar mitológia sumir és ural-altáji öröksége
A Torma Zsófia gyűjtemény
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
Ketten a Korzón Rákay Philip 3,990 Ft 3 591 Ft
Kossuth Lajos Száraz György 7,850 Ft 7 065 Ft
Okkult-ezoterikus alapfogalmak Wictor Charon 2,300 Ft 2 070 Ft
Hogy nyoma maradjon... Gottwald Péter 3,200 Ft 2 880 Ft
Mérföldkövek a magyar őstörténetben Veres Péter 1,490 Ft 1 341 Ft
Főnix Generáció Kingsley L. Dennis 3,990 Ft 3 591 Ft
Holdfogyatkozás Paládi József 1,200 Ft 1 080 Ft
A turáni eszme Paikert Alajos 1,900 Ft 1 710 Ft
Miért? Bővített kiadás Gyurcsik Antal 2,500 Ft 2 250 Ft
Nemzeti jelvényeink története Donászy Ferenc 1,900 Ft 1 710 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^