Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Roska Márton - A Torma Zsófia gyűjtemény

A Torma Zsófia gyűjtemény

Roska Márton

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2017
356 oldal, Puha kötésű ragasztott A4 méret
ISBN 9786155496929
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Bolti ár: 3 500 Ft
Megtakarítás: 7%
Online ár: 3 255 Ft
Leírás
„Torma Zsófia (Csicsókeresztúr, 1832. – Szászváros, 1899.) magyar ősrégész, Torma József (1801–1864) történész leánya, Torma Károly (1829–1897) régész, országgyűlési képviselő testvére, az első magyar régésznő... Rómer Flóris felhívására Tordos őstelepét kezdte ásatni, ahol meglepő felfedezésekre jutott. A szerencsés kezdetet Déva közelében a jelzett völgyön, Nándor-Válya (hajdan Ság), Nándor s főleg a nándori barlang őstelepeinek kutatása követte.

Első felolvasásait az Erdélyi Múzeum-Egyesület, majd az 1881-ben Déván létrejött Hunyadvármegyei Történelmi és Régészeti Társulat gyűlésein tartotta és e két társulat évkönyveiben közölte értekezéseit... Régészeti gyűjteményét halála után az Erdélyi Múzeum érem- és régiségtára őrizte.
*
„A Torma Zsófia-féle őskori gyűjtemény közlése s ezáltal a tudományos világ részére való hozzáférhetővé tétele olyan kötelesség, amely elől már nem lehet kitérni. A közlésre kiválasztott anyag sok tekintetben hozzá fog járulni a szorosabb értelemben vett Közép-Európa neolithikumának tisztánlátásához, egyben új problémákat fog felvetni, amelyek megoldása a jövő kutatások feladata.

Ezek a problémák részben Erdélyhez fűződnek s Erdély révén Közép-Európa ősrégészeti kutatásainak feladatai is. Ezekhez a feladatokhoz talál bőséges anyagot minden szakember, akinek eddig csak szórványos adatok állottak rendelkezésére ebből a páratlanul gazdag és színes gyűjteményből.

E monográfiának voltaképpen ez a fő célja. Ezt szolgálják az aránylag nagy számban adott táblák, rajzok, azok rövid leírása, a hitelesítő ásatások részletesebb ismertetése.

Én csak kötelességemet teljesítettem azon a poszton, ahova sorsom közmunkára elhívott s ahova a tudományos becsület a világváltozás után is elszakíthatatlanul odakötött. Ha valaki, úgy magam érzem a legjobban, hogy a Torma-gyűjtemény érdekében intenzívebb hitelesítő ásatásokat kellett volna foganatosítani, s ha valaki, úgy magam láttam és látom legjobban, hogy Erdély neolithikumának lehetőleg teljes világításba helyezése s a szomszédos területekkel való kulturális kapcsolatai érdekében hol és milyen mértékben kellett volna újabb kutatásokba belefogni.

Ezek elvégzése azonban fölülmúlta munkálkodási lehetőségeimet, másfelől a rendelkezésemre álló szerény anyagi eszközökkel Erdély őskorának kereteit más periódusok szempontjából is fel kellett állítanom, legalább nagyjából le kellett fektetnem. A magam korában a legszomorúbb tény is gátlólag hatott terveim megvalósításában: a munkatársak hiánya...”
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ - BEVEZETÉS
Lelőhelyek leírása és a hitelesítő ásatások:
A.) Tordos
B.) Nándorválya
C.) Nándori barlangcsoportozat
D.) Az algyógyi barlangok

Táblák:
I-CXLV. Tordos
CXLVI-CXLVIII. Nándorválya
CXLIX-CLI. Tordos

A Torma-gyűjtemény irodalmából

*
„A Torma Zsófia Gyűjtemény” című ezen kiadványt ennek a gyűjteménynek az 1941-es kétnyelvű (magyar-német) változatának reprint kiadása iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.

Részlet az ELŐSZÓ-ból:
„A tudomány hálája illeti meg e monográfia kiadóját: az Erdélyi Tudományos Intézetet, a Magyar Tudományos Akadémiát a német fordítás egy részének fedezéséért; - az Erdélyi Múzeumegyesületet, hogy a legsúlyosabb gazdasági viszonyok mellett is módot talált a gyűjtemény lerajzoltatására.

És hálás köszönetet mondok Dr. Schboller Hermann egykori és Dr. Mozsolics Amália mostani kedves munkatársamnak a német szöveg szíves áttekintéséért, Dr. László Gyula barátomnak, hogy nagy gyakorlatával a szerkesztés, Dr. Novák József munkatársamnak pedig a korrektura nehéz munkájában segítőtársamul szegődött.”
Kolozsvár, 1941. május hó

Ajánljuk mellé:
Őseink Fényvallása
A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték
Ősmagyar hagyományaink
A magyar Jézus és eltitkolt tanításai
A magyarság igaz őstörténelme
Ősmagyarok mitológiája és Magyar Tündérvallás
Sumér nyomok Erdélyben A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Szállítási és fizetési módok