Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Újdonság

Roska Márton - A Torma Zsófia gyűjtemény

A Torma Zsófia gyűjtemény

Roska Márton

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2017
356 oldal, Puha kötésű ragasztott A4 méret
ISBN 9786155496929
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Roska Márton - A Torma Zsófia gyűjtemény
Roska Márton - A Torma Zsófia gyűjtemény
Roska Márton - A Torma Zsófia gyűjtemény
Roska Márton - A Torma Zsófia gyűjtemény
Roska Márton - A Torma Zsófia gyűjtemény
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
„Torma Zsófia (Csicsókeresztúr, 1832. – Szászváros, 1899.) magyar ősrégész, Torma József (1801–1864) történész leánya, Torma Károly (1829–1897) régész, országgyűlési képviselő testvére, az első magyar régésznő... Rómer Flóris felhívására Tordos őstelepét kezdte ásatni, ahol meglepő felfedezésekre jutott. A szerencsés kezdetet Déva közelében a jelzett völgyön, Nándor-Válya (hajdan Ság), Nándor s főleg a nándori barlang őstelepeinek kutatása követte.

Első felolvasásait az Erdélyi Múzeum-Egyesület, majd az 1881-ben Déván létrejött Hunyadvármegyei Történelmi és Régészeti Társulat gyűlésein tartotta és e két társulat évkönyveiben közölte értekezéseit... Régészeti gyűjteményét halála után az Erdélyi Múzeum érem- és régiségtára őrizte.
*
„A Torma Zsófia-féle őskori gyűjtemény közlése s ezáltal a tudományos világ részére való hozzáférhetővé tétele olyan kötelesség, amely elől már nem lehet kitérni. A közlésre kiválasztott anyag sok tekintetben hozzá fog járulni a szorosabb értelemben vett Közép-Európa neolithikumának tisztánlátásához, egyben új problémákat fog felvetni, amelyek megoldása a jövő kutatások feladata.

Ezek a problémák részben Erdélyhez fűződnek s Erdély révén Közép-Európa ősrégészeti kutatásainak feladatai is. Ezekhez a feladatokhoz talál bőséges anyagot minden szakember, akinek eddig csak szórványos adatok állottak rendelkezésére ebből a páratlanul gazdag és színes gyűjteményből.

E monográfiának voltaképpen ez a fő célja. Ezt szolgálják az aránylag nagy számban adott táblák, rajzok, azok rövid leírása, a hitelesítő ásatások részletesebb ismertetése.

Én csak kötelességemet teljesítettem azon a poszton, ahova sorsom közmunkára elhívott s ahova a tudományos becsület a világváltozás után is elszakíthatatlanul odakötött. Ha valaki, úgy magam érzem a legjobban, hogy a Torma-gyűjtemény érdekében intenzívebb hitelesítő ásatásokat kellett volna foganatosítani, s ha valaki, úgy magam láttam és látom legjobban, hogy Erdély neolithikumának lehetőleg teljes világításba helyezése s a szomszédos területekkel való kulturális kapcsolatai érdekében hol és milyen mértékben kellett volna újabb kutatásokba belefogni.

Ezek elvégzése azonban fölülmúlta munkálkodási lehetőségeimet, másfelől a rendelkezésemre álló szerény anyagi eszközökkel Erdély őskorának kereteit más periódusok szempontjából is fel kellett állítanom, legalább nagyjából le kellett fektetnem. A magam korában a legszomorúbb tény is gátlólag hatott terveim megvalósításában: a munkatársak hiánya...”
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ - BEVEZETÉS
Lelőhelyek leírása és a hitelesítő ásatások:
A.) Tordos
B.) Nándorválya
C.) Nándori barlangcsoportozat
D.) Az algyógyi barlangok

Táblák:
I-CXLV. Tordos
CXLVI-CXLVIII. Nándorválya
CXLIX-CLI. Tordos

A Torma-gyűjtemény irodalmából

*
„A Torma Zsófia Gyűjtemény” című ezen kiadványt ennek a gyűjteménynek az 1941-es kétnyelvű (magyar-német) változatának reprint kiadása iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.

Részlet az ELŐSZÓ-ból:
„A tudomány hálája illeti meg e monográfia kiadóját: az Erdélyi Tudományos Intézetet, a Magyar Tudományos Akadémiát a német fordítás egy részének fedezéséért; - az Erdélyi Múzeumegyesületet, hogy a legsúlyosabb gazdasági viszonyok mellett is módot talált a gyűjtemény lerajzoltatására.

És hálás köszönetet mondok Dr. Schboller Hermann egykori és Dr. Mozsolics Amália mostani kedves munkatársamnak a német szöveg szíves áttekintéséért, Dr. László Gyula barátomnak, hogy nagy gyakorlatával a szerkesztés, Dr. Novák József munkatársamnak pedig a korrektura nehéz munkájában segítőtársamul szegődött.”
Kolozsvár, 1941. május hó

Ajánljuk mellé:
Őseink Fényvallása
A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték
Ősmagyar hagyományaink
A magyar Jézus és eltitkolt tanításai
A magyarság igaz őstörténelme
Ősmagyarok mitológiája és Magyar Tündérvallás
Sumér nyomok Erdélyben
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. 2000 Ft alatt a kiszállítás díja 1500Ft. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Az elfelejtett légió Gáti Vilmos 2,990 Ft 2 691 Ft
A lány a vonaton (2018) Paula Hawkins 3,290 Ft 2 961 Ft
Középkori szentek bölcsességei Kiss Bernadett 2,490 Ft 2 241 Ft
Akit a mozdony füstje megcsapott Moldova György 3,000 Ft 2 700 Ft
Közös hazában Farkas Flórián 1,500 Ft 1 350 Ft
Magyar nyelv Kiefer Ferenc 6,500 Ft 5 850 Ft
Fekete magyarok - fehér magyarok Harsányi Ildikó 1,500 Ft 1 350 Ft
A Zsolnay P. Horváth Tamás 3,800 Ft 3 420 Ft
Meghalni Vukovárnál Majoros Sándor 2,500 Ft 2 250 Ft
Feng Shui (2020-as kiadás) Wu Xing 3,690 Ft 3 321 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^