A Pénteken feladott küldeményeket a GLS Szombaton kézbesíti!

Újdonság

Adalbert von Keyserlingk gróf szerk. - Koberwitz, 1924

Koberwitz, 1924

Adalbert von Keyserlingk gróf szerk.

Az új mezőgazdaság születésének órája

Könyv
ABG kiadó, 2018
280 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789638997999
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Adalbert von Keyserlingk gróf szerk. - Koberwitz, 1924
Adalbert von Keyserlingk gróf szerk. - Koberwitz, 1924
Adalbert von Keyserlingk gróf szerk. - Koberwitz, 1924
Adalbert von Keyserlingk gróf szerk. - Koberwitz, 1924
Adalbert von Keyserlingk gróf szerk. - Koberwitz, 1924
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Ez a könyv az 1924-ben megjelent kötet átdolgozott, új kiadása 2018-ban. Tartalmazza az 1924 pünkösdjén Keyserlingk grófék birtokán, Korberwitzben megtartott mezőgazdasági tanfolyam résztvevőinek visszaemlékezéseit...

Ez a tanfolyam hívta életre a biodinamikus mezőgazdaságot.
*
„A fénygyökér termesztése is a korberwitzi impulzusra vezethető vissza...”
*
1924 októberében Johanna von Keyserlingk biztatására Wolfgang Wachsmuth, Günther Wachsmuth testvére és Günther Wachsmuth találkozott Rudolf Steinerrel, hogy pontosabb útmutatást kapjanak a növény helyéről, leírásáról stb.

Később Wolfgang Wachsmuthnak sikerült két gyökérgumót hozatnia Kínából, amit a svájci Dornachban, a Szabad Szellemtudományi Főiskola (Goetheanum) kísérleti kertjében elültettek. A 30-as évek elejéig végeztek Dornachban termesztési kísérleteket a növénnyel. A nagy várakozások ellenére nem jutottak előre a termesztéssel. Később más feladatok kerültek előtérbe, és a dioscorea batata a feledés homályába merült.

Az 50-es évek közepén Adalbert von Keyserlingknek eszébe jutott a kínai gyökérgumó, amiről az édesanyja régen családi körben mesélt. De sajnos nem voltak újabb információi. Azt azonban tudta, hogy annak idején Ehrenfried Pfeiffer gondozta a növényt. Adalbert von Keyserlingk úgy döntött, hogy elutazik Dornachba. A kertész elvitte a kertbe, ahol egy elhagyatott sarokban tényleg voltak még növények. (A dioscorea batata fagyálló.)

Keyserlingk gróf kiásta őket, és magával vitte akkori, ammerseei lakhelyére. Sokat kísérletezett. A növény termesztésében a fő problémát az jelentette, hogy a „földalatti rész”, amire Rudolf Steiner utalt, a fehéressárga répa a talaj szintje alatt 1,5 m-re vagy még mélyebben akart kialakulni, és így alig volt „betakarítható”. Hogy megakadályozzák a tápláléknak alkalmas répaszerű gyökér „eltűnését” a föld mélyében, pl. vastag, nutféderes tölgypallókat fektettek a talajba, remélve, hogy ezzel megakadályozzák, hogy a növény lefelé nőjön. A finom hajszálgyökereit azonban átpréselte a mégoly szűk réseken is, hogy aztán nagy mélységben alakítsa ki a gyökérgumóját.

Amikor Adalbert von Keyserlingk később Korzikára ment, hogy ősi misztériumhelyek után kutasson, magával vitte a dioscorea batata gumóit. A munkát mindenképpen folytatni kellett. Többek között nagy cserepeket készítettek, kifolyólyuk nélkül, hogy ezekbe „zárják” a növényeket. Ezekben azonban elrohadtak vagy kiszáradtak a gumók, amelyek mindenképpen a cserép alja felé törekedtek, és „lepénnyé” torzultak. Keyserlingk kísérletei eredménytelenek maradtak. Úgy látszott, hogy a lefelé törekvés elválaszthatatlan a növény egészséges fejlődésétől.

A dioscorea batata termesztési kísérleteinek története és a növény ígéretes feladata, hogy az egyre inkább „kiszáradó” élettest felélesztője legyen, a 70-es években jutott a felső-frankföldi Wernstein-beli vetőmagtermesztő és kertészeti oktató, Peter Ratzy fülébe. A Goetheanum kertészetéből és a Keyserlingk gróftól származó tapasztalatokkal felvértezve, immár harmadik kutatóként szívvel-lélekkel látott munkához. Minden tapasztalata és lelkesedése ellenére az ő termesztési kísérletei is megbuktak. Nagy mértékben lefelé nőve a növény elbújt a kertész elől, csak a szépen felfutó földfölötti részét hagyta neki, a nyár végén nyíló, enyhén vaníliaillatú virágaival, valamint a levélelágazásoknál növő sarjgumókkal, amelyekkel a növényt szaporítani lehetett. De a szaporítás is nehézségekbe ütközött.

Ezenkívül a növénynek hosszú tenyészidőre volt szüksége, amit az itteni éghajlat nem tudott biztosítani. Úgy tűnt, Európában még nem „jött el” a dioscorea batata ideje.

A kilencvenes évek elején Ralf Rößner, könyvkötőmester, juhász és kertészeti oktató egy Adalbert von Keyserlingkkel folytatott beszélgetésből értesült a dioscorea batata, ill. fénygyökér feladatáról, és foglalkoztatni kezdte a növénynek Közép-Európával és az ottani emberekkel való összekapcsolása. Hosszasan kutatott még meglevő növények után, és először fájdalmas kudarcok kísérték a próbálkozásait, végül mintegy hétévi kutatás után sikerült rátalálnia a megfelelő termesztési módszerre.

A növény lényének jobb megértése érdekében utazásokat tett Kínába. És az onnan hozott növények mellett az USA-ból származó, még az Ehrenfried Pfeiffer által kivitt példányokból származó növények és egy jamaicai növény szélesítette a termesztésbe bevont növények körét. Érdekes, hogy a dioscorea batatát Jamaicában különleges növényként tisztelik.

A növénnyel intenzív kapcsolatban levő Rößner úrnak kiderült, hogy a fénygyökér késztetése, hogy a répaszerű gyökerével mélyen lefelé a talajba nőjön, átalakul, ha a répa egy felakasztott vagy asztalon álló tartályban levő földben nőhet. A talaj fölött szűk egy méterre a répa a tartályban szinte közvetlenül a föld felszíne alatt alakul ki, anélkül, hogy a tartály aljának nyomódna. És érdekes módon a tartály talaj feletti magasságától függően a répa különböző, ismétlődő formákat vesz fel: hosszúkást, kerek gumóst vagy belül üregest.

A Wolfgang Wachsmuth-tól hozott két növényből és a többiből időközben több ezer lett. Melegházakban, kísérleti kertekben és a mezőgazdaságban termesztik és gondozzák. Kutatások folynak a fénygyökér kozmetikai és új élelmiszerkénti felhasználásáról. Egy laboratóriumban a fénygyökérrel kapcsolatban az életerőket vizsgálják. Különösen a jövőt hordozó táplálkozás feltételeivel kapcsolatban kell kutatásokat végezni.

*
A „Korberwitz, 1924” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a mezőgazdaság, ezen belül Korberwitz fontossága iránt érdeklődnek. „A visszaemlékezéseken keresztül jobban megismerhetik Rudolf Steiner csodálatos, egyedülálló lényét és hatalmas munkabírását is”. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Álmok, szimbólumok, terápiák Bagdy Emőke 3,360 Ft 3 024 Ft
Mágia és toxikológia H.E. Douval 1,400 Ft 1 260 Ft
Különös házasság (Osiris diákkönyvtár) Mikszáth Kálmán 1,990 Ft 1 791 Ft
A Ludovika Siposné Kecskeméthy Klára B. Kalavszky Györgyi 6,300 Ft 5 670 Ft
A második kecskeméti konferencia Mészáros László 2,490 Ft 2 241 Ft
A gerinc mindig maradjon egyenes! Takler Ferenc 1,500 Ft 1 350 Ft
Éltető Kiszely Gábor 2,900 Ft 2 610 Ft
Domján Edit emlékkönyv 4,900 Ft 4 410 Ft
A születésnap Censorinus 3,200 Ft 2 880 Ft
Hontalanul Budapesten 1940-1944 Ralph Brewster 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^