Filozófia

Rudolf Steiner - A filozófia rejtélyei II. kötet

A filozófia rejtélyei II. kötet

Rudolf Steiner

A történelmi és jelenkori világfelfogások áttekintése

Könyv
ABG kiadó, 2019
208 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789638973634
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Rudolf Steiner - Kortörténeti szemlélődések 3. kötet
Rudolf Steiner - A filozófia rejtélyei I. kötet
Rudolf Steiner - Az ember rejtélyéről
Rudolf Steiner - Az ezotéria alapjai
Rudolf Steiner - 1924-es gyógyítói, nevelői előadásai
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 2 700 Ft
Az I. kötet foglalkozik a ​filozófia fejlődésével a görög gondolkodóktól a XIX. század reakciós és szélsőséges világnézeteiig.

Ez a ​II. kötet​ a XIX. század elejéig tekinti át a filozófia fejlődését.

Ezt a korszakot a természettudományok gyors fejlődése jellemezte, és ez rányomta bélyegét a világszemléletekre is. Számos olyan kérdést sikerült megoldani, amelyre korábban csak a tények birodalmán kívül vélték megtalálni a választ.

Rudolf Steiner (1861-1925) így ír könyvének keletkezéséről az Életutam című önéletrajzában:

„A könyv egész anyaga már régóta élt bennem. A világnézetekre vonatkozó szemléletem kiindulópontja ​Goethe​ világnézete volt. A goethei gondolkodásmód és a kantizmus közötti, általam hangsúlyozott ellentét, az új filozófiai irányok a XVIII. és XIX. század fordulóján ​Fichténél, Schellingnél, Hegelnél​: mindez szerintem a világnézetek fejlődésének új korszakát jelentette… Így vált a XIX. század világnézeti törekvése azzá a kerek egésszé, amely szemléletemben élt, és amelynek a leírására örömmel ragadtam meg az alkalmat.

Amikor erre a könyvemre visszanézek, úgy látom, hogy életem menetét éppen ez fejezi ki szimptomatikusan. Nem ellentmondásokon keresztül jutottam előre, mint ahogyan sokan hiszik. Szívesen elismerném, ha így volna. De ez szellemi fejlődésemre vonatkozóan nem volna igaz. Úgy jutottam előre, hogy a meglévőkhöz mindig új területeket ismertem meg…

Ehhez jött, hogy sohasem éltem bele magam a szellemi világba misztikus-érzelmi úton, mindig kristálytiszta fogalmak révén akartam megismeréshez jutni. A fogalmak, az eszmék átélése az eszmék világából a szellemi valóságba vezetett.”

*
Az antropozófiai irodalom forráshivatkozásaiban számtalanszor találkozhatunk ezzel a művel. Az Igazság és valósággal, valamint A szabadság filozófiájá-val együtt ez alkotja Steiner filozófiai „trilógiáját”, ami immár teljes egészében hozzáférhető a magyar olvasók számára is.
*
Tartalom:

• BEVEZETŐ megjegyzések az 1914-es újrakiadáshoz;
• Harc a szellemért;
• Darwinizmus és világszemlélet;
• A világ mint illúzió;
• A kanti gondolkodásmód utóhangjai;
• A tudományos tényszerűség világszemléletei;
• Modern idealista világszemléletek;
• A modern ember és világszemlélete;
• Vázlatos kitekintés az antropozófiába;
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 2 700 Ft
Fedák Sári és a Mészárosné háza Verrasztó Gábor 1,490 Ft 1 341 Ft
Beszélgetések Gartai Kinga - Elsik Anikó - Burján Kati 3,980 Ft 3 582 Ft
A magyar építészet története Bierbauer Virgil 3,400 Ft 3 060 Ft
Karmikus kódok Kut Chumi 2,100 Ft 1 890 Ft
Kossuth Lajos öröksége. Mondák a 18. és 19. századból Lengyel Dénes 3,499 Ft 3 150 Ft
Gyógyítás a természet erejével prof. dr. Andreas Michalsen 3,590 Ft 3 231 Ft
Vér és kereszt III. - A hatalom ereje Benkő László 2,999 Ft 2 700 Ft
Az élet 7 törvénye Deepak Chopra 3,690 Ft 3 321 Ft
Lelkünk útja III. Dr. Michael Newton 2,500 Ft 2 250 Ft
Új államalapítás 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^