Újdonság

Rudolf Steiner - Evolúció a valóság szempontjából

Evolúció a valóság szempontjából

Rudolf Steiner

Könyv
ABG kiadó, 2018
88 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789638997982
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Rudolf Steiner - Evolúció a valóság szempontjából
Rudolf Steiner - Az ezotéria alapjai
Rudolf Steiner - Antropozófiai emberismeret és orvoslás
Rudolf Steiner - A szabadság filozófiája
Rudolf Steiner - A beavatásról
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 710 Ft
Rudolf Steiner szerző (1861-1925) osztrák polihisztor, filozófus, író, a Waldorf-pedagógia atyja, egy új világnézeti irányzat, az antropozófia megalkotója...
*
„A »lélek nélküli lélektan« úgy fejezhető ki, mint a lelki tulajdonságok leírása, amelyben a lélek minden tulajdonsága előbb egyfajta gyújtópontban gyűlik össze, az énben egyesül, miközben nincs tekintettel az önálló lelki lényre. Ez a legnagyobb értelmetlenség, amit csak bedobtak a pszichológiába, nagyobb értelmetlenséget el sem lehet képzelni. A mai pszichológia mégis ennek az értelmetlenségnek a hatása alatt áll. És ez a »lélek nélküli lélektan« ma az egész világon híres. A jövő művelődéstörténészeinek sok dolguk lesz, ha utódainkkal valamennyire el akarják fogadtatni, hogy egyáltalán lehetséges volt olyasmi, hogy a XIX. század végén és jócskán a XX. században is a pszichológia területén a legnagyobb teljesítményként csodálták ezt. Ezt csak azért mondom el, hogy rámutassak, éppen a hivatalos pszichológia mennyire nincs tisztában az énnel, az emberi lény középpontjával.”

Az ember fejlődése elválaszthatatlan a Föld fejlődésétől. Az 1911-ben megtartott öt előadás Földünk planetáris megtestesüléseit tárgyalja a Szaturnusz-állapottól kezdve, ahol az idő keletkezik. A Nap-megtestesülésben jön létre a tér. Az egész fejlődésen végighúzódik a hierarchiák lényeinek áldozathozatala és a lemondása.

A Holdon keletkezik az ellenállás, a gonosz.
Földi világunk az illúzió világa, és ebben az egyetlen valóságosan megmutatkozó tény a halál.

Csak az ember tudja a fizikai síkon átélni a halált. Ezért kellett a golgotai eseménynek a Földön bekövetkeznie. Krisztus csak a fizikai síkon mehetett át a halálon, majd támadhatott fel, vagyis győzhette le a halált.

*
Az „Evolúció a Valóság Szempontjából” című ezen kiadványt az 1911-ben megtartott öt előadásban elhangzott fenti kérdéskörök iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 710 Ft
Kik vagytok ti? Háy János 7,499 Ft 6 750 Ft
A mennyei látomás James Redfield 3,000 Ft 2 700 Ft
Összetört szétszakadt elillant Sólyom Ildikó 5,100 Ft 4 590 Ft
Fenntartható élet a földön Végh László 990 Ft 891 Ft
Mit tegyünk, ha fegyvert fognak ránk? Földes András 3,999 Ft 3 600 Ft
A teremtés gyakorlata Bak Hajnalka Mária Marton Jó. Ferenc 2,500 Ft 2 250 Ft
Az önismeretről Rudolf Steiner 1,800 Ft 1 620 Ft
Közös hazában Farkas Flórián 1,500 Ft 1 350 Ft
Diktatúra helyett összefogás! bikafalvi Máthé László 980 Ft 882 Ft
Az új ember - Az emberiség evolúciója Kryon 3,300 Ft 2 970 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^