Újdonság

F. William Engdahl - A pénz istenei

A pénz istenei

F. William Engdahl

A Wall Street összeesküvése Amerika leigázására - MEGJELENÉS 2020 március

Könyv
Magyar Menedék kiadó, 2020
Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9786156115003
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
F. William Engdahl - NGO - Titkos akták
F. William Engdahl - GMO - A pusztítás magjai
F. William Engdahl - A gondolatgyárak
F. William Engdahl - Amerika álszent háborúi
F. William Engdahl - Engdahl csomag - 4 könyv együtt kedvezőbben
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 20% rendkívüli kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Eredeti ár: 4 500 Ft
Akciós bolti ár: 3 600 Ft
F. William Engdahl ezen kötete részletesen bemutatja az amerikai haderő, valamint a Wall Street és Washington pénzügyi erőforrásai közti, kifinomult szinergiákat, azaz együtműködési, együtthatási tevékenységi formákat, szempontokat. Ennek az a célja, hogy az egy évszázaddal korábban összeomlott Brit Birodalom óta a legkiterjedtebb globális birodalmat hozza létre...

Ez a kiadvány felrajzolja Amerika felemelkedését az 1800-as évektől mindaddig, amíg hegemón globál szuperhatalomként virágzott ki a Brit Birodalom hamvain a II. világháború végén.

Megtudhatjuk többek között, hogy:

• Hogyan okozott a Wall Street nemzetközi bankárainak összeesküvése -  az amerikai alkotmány megsértésével - államcsínyt 1913-ban, hogy létrehozzák a magánkézben lévő Szövetségi Tartalékot az I. világháború és a később Amerikai Évszázadnak nevezett jelenség támogatására?

• Hogyan váltak a világgazdasági válság idején a Rockefellerek a legbefolyásosabb családdá, akik a II. világháború előtt, és azt követően is fontos szerepet töltöttek be az Egyesült Államok sorsának alakításában?

• Mi az 1941-ben diadalmasan kikiáltott Amerikai Évszázad valódi célja?

• Mi a valódi viszony az Egyesült Államok hadiipari komplexuma és a Bretton Woods-i dollárrendszer között?

• Hogyan szüntették meg a Wall Street bankárai módszeresen a terjeszkedésüket gátoló korlátozásokat, ami a 2007-es adósválsághoz, és az abból fakadó 2008-as globális gazdasági válsághoz vezetett?

A Wall Street dollárrendszere nem a New Hampshire-i Bretton Woodsban zajló konferencián született 1944-ben. 1945 augusztusának első napjaiban jött létre valójában, amikor Hiroshimára és Nagasakira ledobták az atombombákat. Ezt követően a világnak nem voltak kétségei afelől, melyik hatalomra érdemes odafigyelni.

Ez a könyv a pénz, mint hatalmi eszköz történetét követi végig; felrajzolja a pénzügyi háttérhatalom fejlődését egy parányi elit kezében, akik saját magukat – szinte szó szerint – isteneknek tekintik. A pénz isteneinek.   

*
„A Pénz Istenei” című ezen kiadvány áttekinti, hogyan éltek vissza ezek az istenek a hatalmukkal, és hogyan álltak neki módszeresen az egész világ feletti uralom megszerzésének...
*

Ajánljuk mellé:

Félni csak...kinek is lehet?
Megvásárolt újságírók
A menekültipar
George Soros
Viszlát, Európa!
Válaszúton
A kultúra diktatúrája
Százéves Trianon
*
A hódító Iszlám és a terror
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 20% rendkívüli kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Eredeti ár: 4 500 Ft
Akciós bolti ár: 3 600 Ft
A gondolatgyárak F. William Engdahl 3,990 Ft 3 591 Ft
Megtervezett világvége Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
A rendszerváltás igaz története Hernádi Tibor 4,000 Ft 3 600 Ft
A globalizáció hiénái Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
A magyarok harmadik útja - 1956 Drábik János 2,999 Ft 2 700 Ft
A globális egészségmaffia Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A Mars eltitkolt valósága Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Nikola Tesla elveszett feljegyzései Tim R. Swartz 4,500 Ft 4 050 Ft
Illuminátus összeesküvés - KÜLÖNSZÁM Hihetetlen Magazin 1,499 Ft 1 350 Ft
Isteni kőgúlák - Hihetetlen magazin különszám Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^