Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Újdonság

P. Gyéressy Ágoston - Boldog Özséb

Boldog Özséb

P. Gyéressy Ágoston

Könyv
Ős-kép kiadó, 2016
72 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9786158050203
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
P. Gyéressy Ágoston - Boldog Özséb
P. Gyéressy Ágoston - Boldog Özséb
P. Gyéressy Ágoston - Boldog Özséb
P. Gyéressy Ágoston - Boldog Özséb
P. Gyéressy Ágoston - Boldog Özséb
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 980 Ft
Esztergomi Boldog Özséb (Esztergom, 1200 körül – Szentkereszt, 1270. január 20.) a Pálos Rend megalapítója. Rendjének címerállata – a névadó Remete Szent Pál példájára – a holló, amint a Rend nagy patrónusának, Mátyás királynak is az volt...
*
Egy nagyobb munkának (Szent magyar pálosok) első befejezett darabja ez az életrajz.

„Megírására három dolog ösztönzött:

1. Rendbe-lépésem előtt tett fogadalmam!

2. Hála a Gondviselés iránt! Minden szent az ő kegyelmének és szerelmének remeklése! Ha nem adóznánk ezért csodálattal az isteni Művész előtt, megérdemelnők, hogy beszüntesse újabb csodáit! Féljünk a hálátlanságtól! És dicsérjük az Urat szentjeiben!

3. Egy-egy ilyen élet példa, bátorítás és figyelmeztetés számunkra! Különösen nekünk, pálosoknak, mérhetetlenül fontos, hogy szentéletű atyáink és testvéreink életét megismerjük, különben nem követhetjük őket. S ha nem követjük őket, méltatlanok leszünk hozzájuk...

Ez a hármas gondolat volt tehát az, ami engem szakadatlanul serkentett, ösztökélt és bátorított a szent magyar pálosok, s itt első sorban: Boldog Özséb életének megírására. E nélkül, bevallom, nem lett volna merszem hozzá.

Nem is gondolva arra, hogy a szentek életét csak szentek tudnák hitelesen megírni, nem a stílus-mesterség, hanem - ami ennél is fontosabb: - a lélekrokonság csalhatatlan eszközeivel; ismeretlen régi századokba kellett hatolnom, elmúlt korok papíros életébe kellett temetkeznem, könyvtárak betű-rengetegében kellett barangolnom, folyton aggódva, vajon az igazat, az egész igazat sikerült-e megtalálnom, nem hamisítom-e meg - tudtomon kívül - a dolgokat, nem mondok-e többet, vagy kevesebbet a kelleténél”?
*
TARTALOM:

BEVEZETŐ
• Özséb kanonok;
• Tatárveszedelem;
• A Pálosrend Adventje;
• Boldog Özséb látomása;
• Pilis pálos lelke;
• Az első provinciális Perjel;
• Rómában;
• A szent halál;
• Kanonizáció felé;
FELHASZNÁLT IRODALOM

*
„A Pilis szent hegy, hol a misztérium és a szilencium lakik, s hol nagy történelmi emlékek járnak. Szent hegy, hol hajdanában emberek telepedtek meg, kik megilletődve a lét s az élet szent titokzatosságától, ezt a hegyet is szent földnek nézték, s tiszteletből a szent föld iránt, szerettek rajta mezítláb járni. Itt laktak régen azok, kik meleg tekintettel és elragadtatással nézték ezt a szép hegyvidéket, s élték át a pilisi telet és nyarat, főleg pedig a tavaszt, mikor az színesen és formásan megjelent a rétek virágainak s a mezők liliomainak mezében, s élvezték a természet s a lelkek föltámadását, hosszú fagyoskodás után...”

Így írt egykor Prohászka Ottokár püspök azon magyar tájról, ahol Boldog Özséb esztergomi kanonok a tatárjárás alatt megtizedelt magyarság megmentésére, katolikus hitben tartására, és ezzel egyben nemzeti hagyományainak megbecsülésére egy látomás nyomán egybegyűjtötte a környék szétszórt remetéit, létrehozva az egyetlen magyar alapítású, Aquinói Szent Tamás közbenjárására IV. Orbán pápa által jóváhagyott, mindmáig fennálló magyar férfi szerzetesrendet, a Pálos Rendet. Három - valamennyi szerzetesrendet, de a pálosokét kiemelten jellemző - alaptulajdonságával vonta magára a Rend a figyelmet: az Isten, s a belőle fakadó művészet és tudomány olthatatlan szeretetével.

Milyen is volt a világ zajától, hiúságától visszavonuló Boldog Özséb? Miként érlelődött meg benne a gondolat, hogy lemond az esztergomi kanonoki stallumról és remetéi szerzetesrendbe tömörítésével hazánkat visszavezeti a Szent István-i vallási és társadalmi alapokhoz. Tovább követői miként élték túl nemzetünk további súlyos megpróbáltatásait, különösen az újkori tatárjárás, a jozefinizmus egyházpusztító, rendjüket is feloszlató világát? Milyen konkrét eredményeket tudott a Rend lelkiségével és tudásávak felmutatni szellemi életünk, de mindenekelőtt a katolikus hit felvirágoztatása terén?

Ezekre a kérdésekre válaszol ebben a karcsú, forrásművekben mégis oly bővelkedő kötetben a pálos szerző, Gyéressy Ágoston (1908-1986) atya. Legnagyobb erénye a történelmi tényanyagok közlésén túl a katolikus hit és a hazaszeretet nemzeti megmaradásunk érdekében való egységének hangsúlyozása! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 980 Ft
Felnőni kiábrándító Sarah Andersen 2,200 Ft 1 980 Ft
Proletárdiktatúra alulnézetben Csonka Laura - Dr. Fiziker Róbert 3,990 Ft 3 591 Ft
Tűzfészkek Haeffler András 1,990 Ft 1 791 Ft
Válás és ami körülötte van Vekerdy Tamás 2,900 Ft 2 610 Ft
Saint-Germain gróf titkos tanításai Joachim Winckelmann 2,100 Ft 1 890 Ft
Megtorlások a sztálini Szovjetunióban Gereben Ágnes 3,360 Ft 3 024 Ft
A dzsihád legyőzése Dr. Sebastian Gorka 3,199 Ft 2 880 Ft
Hiteles történelem bélyegeken és pénzeken Helméczy Mátyás 2,900 Ft 2 610 Ft
Érdekes állatvilág ANTIKVÁR Farkas Henrik 1,500 Ft 1 350 Ft
Nemzetünk sorsa Csóti György 2,900 Ft 2 610 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^