Újdonság

 - Magyarország hadtörténete IV.

Magyarország hadtörténete IV.

1919-től napjainkig

Könyv
Zrínyi kiadó, 2018
648 oldal, Kemény kötésű fűzött A4 méret
ISBN 9789633276051
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 9 900 Ft
Internetes ár: 8 415 Ft
A négy kötetre tervezett Magyarország hadtörténete harminc év elteltével mutatja be újra – a korábbi összefoglalóktól némileg különböző korszakolással és eltérő hangsúlyokkal – az 1100 éves hadi históriánkat.

Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltás után a tudományos kutatások terén is alapvető érdemi változások következtek be. A kutatók szélesebb köre előtt nyíltak meg a hazai és külföldi levéltárak, a tudományos kutatások céljára újabb forráscsoportokat „szabadítottak fel”. Az 1945 és 1990 között, illetve után is még hosszabb ideig páncélszekrényekben őrzött titkos dokumentumok sokaságának a feldolgozására nyílt és nyílik napjainkban is lehetőség.

Ez a negyedik kötet - a korábban megjelent összefoglaló munkáktól nem függetlenül - azonban eltérő tartalommal és hangsúlyokkal a trianoni diktátumtól az ország NATO-csatlakozásáig és az azt követő nemzetközi szerepvállalásokig mutatja be az eseményeket, egészen napjainkig, azaz 2017 végéig.

A gazdagon illusztrált kötetben az időrendben összefoglalt hadtörténeti események mellett helyet kapott sok más téma is: a hadseregek felépítése, ellátása, felső vezetése, a hadkiegészítés rendszere, illetve a fegyvertörténet, az egyenruhák, kitüntetések és zászlók története.

A műben szereplő összefoglaló tanulmányok szerzői – kiemelkedő eredményeket felmutató történészek, hadtörténészek, levéltárosok, muzeológusok és kutatók – a saját kutatási eredményeiken túl jól hasznosították a korszak egészét, illetve egyes részeit bemutató szakirodalmat is.

Ezt bizonyítja a kötet szerzői által nagy számban ajánlott és felhasznált szakirodalom, illetve hivatkozott forrás, melyeket mutatóval is ellátott, több mint 700 tételt tartalmazó bibliográfiában adunk közre. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 9 900 Ft
Internetes ár: 8 415 Ft
Kelet kapuja 5. - 2018. július-szeptember Kelet Kapuja folyóirat 999 Ft 900 Ft
Boldog élet - A karma Doe Zantamata 1,650 Ft 1 485 Ft
Feltárul az emberi lélek Kryon 2,900 Ft 2 610 Ft
Arthur király históriája Geoffrey of Monmouth 2,400 Ft 2 160 Ft
Arkangyal meditációk Marie Seldroni 2,100 Ft 1 890 Ft
Az Anunnakik háborúi Chris Hardy PhD 4,990 Ft 4 491 Ft
A Horthy-korszak külpolitikája II. Gulyás László 3,200 Ft 2 880 Ft
Mondj nemet a szívbetegségekre! Patrick Holford 2,690 Ft 2 421 Ft
Magyarország az atomháború árnyékában Horváth Miklós Kovács Vilmos 9,990 Ft 8 991 Ft
Békebeli Budapest DVD 4,500 Ft 4 050 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^