Irodalom

Féja Géza - Visegrádi esték

Visegrádi esték

Féja Géza

Könyv
Mundus kiadó, 2003
280 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9789639501065
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Féja Géza - Erdély emlékezete
Féja Géza - Visegrádi esték
Féja Géza - Lelkek párbeszéde
Féja Géza - A magyar irodalom története 1-2-3.
Féja Géza - Márciusi front
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
„... munkám fő célja Görgey Artúr talányának a megfejtése... Ezért írtam rendhagyó regényt: tíz estén át megjelenik az idős Görgeynél az immár halott Kossuth, és drámai párbeszédekben újra végigélnek, megvitatnak mindent.

Ám ezekben a hol békésen elemző, hol pedig harciasan robbanó párbeszédekben ott hullámzik az epika is, a szabadságharc története. Az utolsó három fejezet pedig a száműzetésből hazatért Görgey pokoljárását mondja el. ...

Régóta érzem, hogy a 48-as szabadságharcról újra és újra föllobbanó vitákban többről van szó, mint ama régi »nagy tűzről«. Nemzeti erényeink és hibáink, történelmünket hevítő szenvedélyeink, emberi alkatunk titkai, sorskérdéseink zúgása, farkasszemet néző, máskor pedig életre-halálra viaskodó ellentmondásaink mind s mind feltörnek.

Regényem rendhagyó formája talán lehetővé tette, hogy ez az izgalmas »többlet« is helyet nyerjen. Végül pedig saját tusakodásaimmal és gyötrelmeimmel ugyancsak jelen lehetek.

Munkám során egy szenvedély vezérelt, az igazság keresése, ez pedig egyértelmű az egész ember ábrázolásával, a teljes valóság leleplezésével”.
(Féja Géza)

*
A „Visegrádi Esték” című ezen kiadványt Féja Géza alábbi gondolataival ajánljuk:

„Munkám Görgey regénye, ám ez a regény elképzelhetetlen a másik főhős és ellenkép, Kossuth Lajos nélkül. Soha, egy percre sem vontam kétségbe Kossuth nagyságát. Midőn önvédelmi harcba kényszerültünk, elsősorban az ő magatartásán múlott a vállalása. Ha meghunyászkodik, ismét tetszhalálba dermedünk, de Kossuthnak sikerült szinte a semmiből hadakat teremtenie, és önálló szerepre képes országot szervezett. De ő is ember volt, nagy erényekkel és tévedésekkel. Ha humanizáljuk, akkor is hős marad, sőt ekként lesz igazán azzá, mivel alakja valószerűvé válik...”

Görgey regényénél a bűnbakká torzított alakjának humanizálását vittem véghez. Életének - bár csaknem száz esztendőt ért meg - mindössze három fejezete van: az első a helyét kereső s nem lelő, lázongó ifjú huszártiszté, a második a hadvezéré, a XIX. század legnagyobb magyar katonájáé, a harmadik pedig a polgári halotté. Görgey személyi szabadsága tulajdonképpen Világosig tartott. Azután száműzetés következett, szigorú felügyelet alatt, midőn pedig a kiegyezés után hazatért, valójában továbbra is rab maradt, ítélet alatt tengődött...

Kossuth a börtönéveitől eltekintve, holtáig tágas életterületen mozgott, szabadon élt. Eszmény maradt, nemzetének a legszebb álma. Személyisége, szerepe, nem utolsó sorban elszánt pátosza mindig széles hullámverést keltett...”

„Munkám úttörés volt... a nemzeti önismeret és az emberi megértés jegyében. Ezt a két csillagot igyekeztem követni...” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
Honvágy egy ősz után v. Ország György 3,999 Ft 3 600 Ft
Az elsöprő kisebbség Gerő András 3,500 Ft 3 150 Ft
Anya - nyelv - kincs Kiss Zita 2,490 Ft 2 241 Ft
A lelkek ura Eötvös Károly 1,760 Ft 1 584 Ft
A legfelsőbb hadúr és hadserege Dombrády Lóránd 3,200 Ft 2 880 Ft
Hajnalkövek Friedrich Klára 2,500 Ft 2 250 Ft
Március 15. Szigethy Gábor 2,500 Ft 2 250 Ft
Bűnök és erények a Bibliában Wappler József 1,490 Ft 1 341 Ft
Hidak egymáshoz Bagdy Emőke - Beata Bishop - Böjte Csaba - Rambala Éva 1,990 Ft 1 791 Ft
Great Again - Újra naggyá tesszük Amerikát Donald J. Trump 3,290 Ft 2 961 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^