Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Fischer Károly Antal - Hun-Magyar írás és annak fennmaradt emlékei

Hun-Magyar írás és annak fennmaradt emlékei

Fischer Károly Antal

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2018
106 oldal, Puha kötésű ragasztott A4 méret
ISBN 9786155797163
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 3 100 Ft
Megtakarítás: 6%
Online ár: 2 883 Ft
Töltse ki az űrlapot
Leírás
Fischer Károly Antal volt az első olyan tudós, aki a rovásírás emlékeit először összegyűjtötte.

Könyve először 1889-ben látott napvilágot, Budapesten, Heisler J. Könyvnyomdájában. Már a megjelenésével is komoly vihart kavart az őstörténettel és az ősnyelvvel foglalkozó tudósok körében, de komoly támadás érte a régi hagyomány követői részéről is.

A mai modern tudomány „A hun-magyar írás és annak fennmaradt emlékei”-t ma is időszerűnek tekinti, és további kutatásra méltónak ítéli.

Tudóstársa, Sebestyén Gyula is komoly érveket sorol fel az írásjelek megőrzése és alkalmazása mellett.
*
TARTALOM:

BEVEZETÉS
• A hun-magyar írásról emlékező írók idő rendszerént való felsorolása;

• Tizenkét régi magyar alphabet s az azokról való észrevételek. A régi magyar írás sajátságai. A betűjegyek száma és kiejtése. Rövidítést jelző és választó pontok;

Emlékek:
- A nagy-szent-miklósi arany leleten, az úgynevezett „Attila kincse”-n levő föliratok;

- A csik-szent-mihályi egyház föliratai;

- A csik-szent-miklósi egyház föliratai;

- Az énlakai unitárius egyház fölirata;

- A debreczeni könyvtárban létezett régi magyar betűkkel írott könyv;

- A Király Pál tanár birtokában levő kódex és egyéb emlékek;

- Déli Szibériában található régi föliratok;

Koholmányok s egyéb, a hun-magyar írással tévesen kapcsolatba hozott tárgyak:
- Attila hun föliratú pénze

- Az úgynevezett „turóczi fakönyv”;

- Attila alphabetje;

- Hickesius „scytha” és „maszaget” alphabetje;

- A toszkánai nagyherczeg könyvtárában Firenzében létezett nyomtatott könyv;

- A Rohonczi kódex;

- Literáti Nemes Sámuel koholmányai;

- Két föliratos réz darab;

ZÁRSZÓ -
- „A HUNOK ÉS A MAGYAROK FEKETE ILLETVE FEHÉR ELNEVEZÉSÉNEK MEGFEJTÉSE” czímű mű bírálata és válasz e bírálatra;
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Szállítási és fizetési módok