Filozófia

Rudolf Steiner - A Kelet a Nyugat fényében ANTIKVÁR

A Kelet a Nyugat fényében ANTIKVÁR

Rudolf Steiner

Lucifer gyermekei és Krisztus testvérei

Könyv
Új Mani fest kiadó, 2001
188 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9789630088572
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Rudolf Steiner - A lélek rejtélyeiről
Rudolf Steiner - A filozófia rejtélyei II. kötet
Rudolf Steiner - Az asztrológiáról
Rudolf Steiner - Mihály arkangyal korszaka
Rudolf Steiner - Tudás és beavatás
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 4 500 Ft
Az ember - öntudatra ébredése óta - keresi a válaszokat a lét és az élet nagy kérdéseire.

Rudolf Steiner 1909-ben tartott kilenc előadása a modern nyugati szellemtudomány megállapításaival igyekszik megvilágítani az ókori keleti bölcsességet. Erre utal a könyv címe is.

Az előadás-sorozatot egy színházi bemutató előzte meg, ahol Edouard Schuré „Lucifer Gyermekei” című drámáját adták elő. Bár az előadások nem kapcsolódnak szorosan a színdarabhoz, amely inkább az alaphangulatot adta meg, az alcím mégis innen származik, kiegészítve a Krisztus testvérei megjelöléssel. Rudolf Steiner az első előadásban beszél erről.

Az alcímben foglalt két kifejezésnek az értelme az előadások során pontosan megvilágosodik. Megtudjuk, hogy Krisztus megjelenéséig Lucifer volt a fényt hozó szellem, s az általa hordozott bölcsesség a leszármazás úján került az emberiségbe, apáról-fiúra öröklődött át. Krisztus viszont a testvériséget hozta el az emberiségnek, az időbeliség mellé az egymásmellettiséget, az egyenlőséget, amit a 12 tanítvány jelenléte fejez ki.

Az előadások nyomtatásban 1910-ben jelentek meg először, de azokat Rudolf Steiner folytatásokban 1921-ben is közzétette a Die Drei című folyóiratban. Ez alkalommal a teljes szöveget átnézte, és néhol jegyzetekkel egészítette ki. Ezeket nem a szokásos módon - csillaggal megjelölve a lap alján - közöljük, hanem a vonatkozó szövegrész után zárójelbe téve. Ezek tehát Rudolf Steiner megjegyzései.

A könyv végén található jegyzeteknél figyelembe vettük az 1977-es kiadás jegyzeteit, amelyeket Edwin Froböse és Caroline Wispler állított össze, de a német olvasóknak szánt irodalmi hivathozásokat kihagyva azokat nem tejes terjedelmükben közöljük...

*
„Ebben az előadás-sorozatban az lesz a feladatunk, hogy felemelkedjünk a magasabb világok dolgaihoz, az érzékfeletti birodalmak lényeihez, hogy az ismertet, a kevésbé ismertet és a teljesen ismeretlent közel engedjük a lelkünkhöz, mégpedig úgy, ahogyan azok a magasabb világokban láthatók, és aztán feltegyük a kérdést: mit mondtak vajon ezekről a dolgokról a régi idők, az ókor emberei?
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 4 500 Ft
Angyalok a Bibliában Kiss Bernadett 1,990 Ft 1 791 Ft
Fény és Gyöngy Váradi Tibor - Gera Olga 2,000 Ft 1 800 Ft
Fölszállott a páva Palásthy Imre 1,990 Ft 1 791 Ft
Fogalom, hang, gyök és tanításuk Molnár Zsolt Marácz László Molnárné Czeglédi Cecília 4,600 Ft 4 140 Ft
Agyunk titkai Tom Jackson 3,400 Ft 3 060 Ft
Álom és valóság Feldmár András 2,900 Ft 2 610 Ft
Társadalmi viselkedéstan XII. kötet - Az időskor Drexlerné Stanchich Ilona 1,800 Ft 1 620 Ft
A középkor magyarországi könnyűlovassága B. Szabó János 3,600 Ft 3 240 Ft
Gyermekünk érzelmeinek sűrűjében Isabelle Filliozat 3,500 Ft 3 150 Ft
Top 2000 magyar szó Kiss Zsuzsanna 2,490 Ft 2 241 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^