Újdonság

Czakó Gábor - Nyelvédesanyánk

Nyelvédesanyánk

Czakó Gábor

kapható, rendelhető!

Könyv
2016
220 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155708008
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Czakó Gábor - Aranykapu
Czakó Gábor - Misztikai ösvény - Titkos könyv
Czakó Gábor - Ész és Hit
Czakó Gábor - Hitemről
Czakó Gábor - A szabir titok
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 730 Ft
Internetes ár: 2 321 Ft
„A magyar tudomány, sport, sakk, művészet rendre beverekszi magát a világ élvonalába. Kitrianonozzák - ámde újra és újra... 1914-ben nekünk ítélte a NOB a VII. Olimpiai Játékok megrendezésének jogát, de ez a verseny elmaradt. Az I. Világháború után nemcsak az ország kétharmadát, de a VII. Olimpia rendezését is elvették tőlünk, sőt az antwerpeni olimpián el sem indulhattunk 1920-ban...

• Honnan az erőnk?
Onnan, hogy a magyar, mihelyst gondolkodni mer, óriási előnnyel indul. Már az elhatározástól is, hiszen milliós szókincsű nyelv birtokában vág bele, amellyel az árnyalatok árnyalata is játszva kifejezhető, sőt a dolgok fonákja is rögtön kikukucskál...”

*
Anyanyelvünkről írott könyvei sorozatában Czakó Gábor talán ebben a kötetében jutott legmélyebbre anyanyelvünk megismerésében. Mégpedig a maga jellegzetes három eszközével.

Ismét nagyot lépett előre a gyökrendszer többes gyökcsalád kapcsolatainak föltárásában. Például a rem, remeg, reng, rendít, remény – rém, rémül; ráz, ránt, ront, rez, reszket, retteg, rezeg, rozoga, rozzan, rozzant; rossz, rom; rém, rémlik gyöksor a rengeteg erdőbe is elvisz, melyet a szél olykor félelmetes nagy rengésre indíthat... A hasonló jelentésmezők a kognitív nyelvkutatás aranybányái lesznek egykor...

Az általa kifejlesztett és nyelvrégészetnek keresztelt új kutatási módszerével további meglepő eredményekre jutott. Például a számneveinkben ma is élő és működő őskori számbölcselet kimutatása után rájött tér és időszemléletünk egységére.

Harmadrészt a regényeiben, esszéiben, televíziós Beavatásaiban megismert misztikai tapasztalatainak alkalmazásával sikerült megértenie és föltárnia egy alig ismert X. századi magyar remekmű, a Nagymácsédi Kereszt szellemi üzenetét. Különösen ez utóbbi döbbenti meg az Olvasót, hiszen általa roppant mélyen pillanthat anyanyelvünk és őseink hitének, gondolkodásának tágasságába, spirituális ihletének időtlen korszerűségébe.
(L. Z.)
*
A kötet TARTALMA:

• Magyar előny?
• Miféle nyelv a magyar?
• Ismeretlen nyelv-e a magyar?
• Miért nem folyik vita a tudományban a finnugor kérdésről?
• Nyelvédesanyánk tér-időszemlélete;
• Például a számok!
• Kéz és láb;
• Lak, lyuk, lik gyökünk családjáról;
• Berhe;
• A mós, a pór meg Dúl király lányai;
• Al és kép meg a szómezők;
• Hang és lélekutánzók;
• Vogul/manysi történetek a táltos lóról;
• Bolygó Sziklák esete az állatorvosi lóval;
• A magyarok nevének kalandregéje;
• Hunfalvy Pál nyelvstratégiája;
• A hallható-tapintható látványról;
• Legrégibb nyelvemlékünk rejtélyei;
• Nyelvünk prokrusztesziálása;
• Etelközi nyelvemlékeink;
• Szabir ős;
• A civilizációs vonal kamuja;
• A magyar az ördög nyelve?
• A nagymácsédi kereszt - az ómagyar misztika emléke;

FÜGGELÉK:
- Kell-e szakácsoklevél a kozmás pörkölt fölismeréséhez?
- Benső Trianon;
- A bicsak meg a kommunikációtudomány;
- Kemény Ferenc: Magyar nyelvünk tökélyéről;
- Hivatalosság és magyarság;
- Szójátszoda;
- Vendégszöveg - magától a tisztelt Ismeretlen Olvasótól;
- Szóvegyelegy Petőfi Sándornak;
- Zenés kifejezések;
*
Ajánljuk mellé:

Gyepű
Csodák csodája
Történeteink almáspitével
A gyógyítás szakralitása
Juliánusz barát ajándéka
Beavatás - Az országút szélén
Hitemről
A szabir titok
Beavatás - Jézus beszélő kövei
Eredeti magyar nyelvtan
Beavatás - Lépcső és szalmaszál
Aranykapu
Hosszúalattság
Misztikai ösvény - Titkos könyv
Beljebb a magyar észjárásba
Mondatok
Beavatás a magyar észjárásba
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 730 Ft
Internetes ár: 2 321 Ft
Hálóba kerítve Fabiny Tibor 1,390 Ft 1 251 Ft
A kereszténység, avagy Európa Novalis 2,200 Ft 1 980 Ft
Hery város I. Andor Károly 2,999 Ft 2 700 Ft
A zafír szirén és a boszorkányok történetei Nictzin Dyalhis 2,800 Ft 2 520 Ft
Árpád-házi Szent Piroska Nagymihályi Géza 3,800 Ft 3 420 Ft
Pszichofitness Bagdy Emőke 2,200 Ft 1 980 Ft
Indigó Felnőttek Kabir Jaffe Ritama Davidson 3,990 Ft 3 591 Ft
Igen! Ruediger Schache 3,490 Ft 3 141 Ft
Magyar ősmesék Bíró Lajos 4,800 Ft 4 320 Ft
Kína mellettünk? Vámos Péter 3,800 Ft 3 420 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^