Filozófia

Rudolf Steiner - A filozófia rejtélyei I. kötet

A filozófia rejtélyei I. kötet

Rudolf Steiner

A történelmi és jelenkori világfelfogások áttekintése

Könyv
ABG kiadó, 2013
224 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789638973627
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Rudolf Steiner - A filozófia rejtélyei II. kötet
Rudolf Steiner - Az érzékek világa és a szellem világa
Rudolf Steiner - A társadalmi kérdés
Rudolf Steiner - A Bódhiszattvák szférája
Rudolf Steiner - A filozófia rejtélyei I. kötet
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 2 700 Ft
Az I. kötet foglalkozik a ​filozófia fejlődésével a görög gondolkodóktól a XIX. század reakciós és szélsőséges világnézeteiig.

Bár történelmi megközelítésben tárgyalja a filozófiai gondolatokat, a könyvet mégsem tekinthetjük filozófiatörténetnek, hanem 2500 év világszemléletei vázlatos áttekintésének.

Rudolf Steiner (1861-1925) így ír könyvének keletkezéséről az Életutam című önéletrajzában:

„A könyv egész anyaga már régóta élt bennem. A világnézetekre vonatkozó szemléletem kiindulópontja ​Goethe​ világnézete volt. A goethei gondolkodásmód és a kantizmus közötti, általam hangsúlyozott ellentét, az új filozófiai irányok a XVIII. és XIX. század fordulóján ​Fichténél, Schellingnél, Hegelnél​: mindez szerintem a világnézetek fejlődésének új korszakát jelentette… Így vált a XIX. század világnézeti törekvése azzá a kerek egésszé, amely szemléletemben élt, és amelynek a leírására örömmel ragadtam meg az alkalmat.

Amikor erre a könyvemre visszanézek, úgy látom, hogy életem menetét éppen ez fejezi ki szimptomatikusan. Nem ellentmondásokon keresztül jutottam előre, mint ahogyan sokan hiszik. Szívesen elismerném, ha így volna. De ez szellemi fejlődésemre vonatkozóan nem volna igaz. Úgy jutottam előre, hogy a meglévőkhöz mindig új területeket ismertem meg…

Ehhez jött, hogy sohasem éltem bele magam a szellemi világba misztikus-érzelmi úton, mindig kristálytiszta fogalmak révén akartam megismeréshez jutni. A fogalmak, az eszmék átélése az eszmék világából a szellemi valóságba vezetett.”

*
Az antropozófiai irodalom forráshivatkozásaiban számtalanszor találkozhatunk ezzel a művel. Az Igazság és valósággal, valamint A szabadság filozófiájá-val együtt ez alkotja Steiner filozófiai „trilógiáját”, ami immár teljes egészében hozzáférhető a magyar olvasók számára is.
*
Tartalom:

• ELŐSZÓ az 1923-as új kiadáshoz;
• ELŐSZÓ az 1918-as új kiadáshoz;
• ELŐSZÓ az 1914-es kiadáshoz;
• Az ábrázolás irányelveiről;
• A görög gondolkodók világszemlélete;
• A gondolati élet a keresztény időszámítás kezdetétől;
Johannes Scotus Ericenátic;
• A középkori világszemléletek;
• A gondolat újkori fejlődésének világszemléletei;
• Kant és Goethe kora;
• A világ- és életszemlélet klasszikusai;
• Reakciós világszemléletek;
• Radikális világszemléletek;
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 2 700 Ft
Relatív és abszolút Bolberitz Pál 3,500 Ft 3 150 Ft
Világnak Virága - Nyár Czárán Eszter 8,990 Ft 8 091 Ft
Okkult pecsétek mágikus szimbólumok Rudolf Steiner 1,900 Ft 1 710 Ft
Virágos Kalotaszeg Kútvölgyi Mihály 3,990 Ft 3 591 Ft
Luther Márton füveskönyve - Erős vár a mi Istenünk Luther Márton 2,200 Ft 1 980 Ft
A teljes Holt-tengeri tekercsek Michael O. Wise 7,990 Ft 7 191 Ft
Háború béke idején Robert Gerwarth - John Horne (szerk.) 2,990 Ft 2 691 Ft
Tudat az érzések felett Dennis Greenberger, PhD - Christine A. Padesky, PhD 5,490 Ft 4 941 Ft
A gyógyító fehér mágia Fraternitas Mercurii Hermetis 2,300 Ft 2 070 Ft
A sibói bölény Nyirő József 2,700 Ft 2 430 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^