Újdonság

Rudolf Steiner - Az ember rejtélyéről

Az ember rejtélyéről

Rudolf Steiner

Egy sor német és osztrák személyiség gondolkodásáról, látásáról és elmélkedéséről: amit kimondtak és amit nem

Könyv
ABG kiadó, 2016
143 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789638979209
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Rudolf Steiner - Cikkek és tanulmányok a társadalmi szervezet hármas tagozódásáról és az 1915-1921 közötti korszakról
Rudolf Steiner - Az emberiség fejlődése és Krisztus megismerése
Rudolf Steiner - Tudás és beavatás
Rudolf Steiner - Az asztrológiáról
Rudolf Steiner - Evolúció a valóság szempontjából
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 700 Ft
Internetes ár: 2 295 Ft
Rudolf Steiner (1861-1925) osztrák polihisztor, filozófus, író, a Waldorf-pedagógia atyja, egy új világnézeti irányzat, az antropozófia megalkotója.

Az antropozófia kifejezés a görög „antropos”, (ember), és a „sophia”, (bölcsesség) szavak összetételéből ered, jelentése: az „ember bölcsessége”. Egy megismerésen alapuló, tudományos módszerekkel felépített olyan sajátos világképet takar, amely egyesíti magában az ókori Kelet bölcsességét és a modern Nyugat tudományos gondolkodását...
*
Ez a könyv a német idealizmussal foglalkozik, amelynek szellemi ereje Rudolf Steiner szerint 1916-ban még csíraállapotban volt. A német idealizmus eszmei irányzatával már akkor ellentétes volt és maradt máig az a természettudományos gondolkodás, amely nem képes kellően értékelni a szellemieket. Nem egyes filozófusok világnézetét vizsgálja, hanem az ember rejtélyét vizsgálva próbálja megtalálni a német idealizmus hajtóerőit, és megmutatni, hogy a szellemi kultúrának ez a forrása még feltáratlan.

Az első világháború közepén megjelent ezen írásban Steiner a német és az osztrák szellemi élet olyan áramlataira akarta felhívni a figyelmet, amelyek az ellenségességgel körülvett Közép-Európa lényeges hozzájárulását jelentették a Nyugat közös kultúrájához.

Ez Steiner egyik igen gyakran idézett írása. A magyar kiadás megjelenésének emellett az ad különös jelentőséget, hogy az eredeti művet száz éve vehették kezükbe először az olvasók.

*
„Az Ember Rejtélyéről” című ezen kiadványnak „az a szándéka, hogy megmutassa a fejlődésnek azokat a csíráit, amelyek Fichtétől Hamerlingig egy sor gondolkodó világnézetében megjelennek. Ezeknek a csíráknak a megjelenése azt az érzést kelti, hogy ezek a gondolkodók a szellemi átélés olyan forrásából merítettek, amelyből még sok minden áradhat, még nem apadt el... Ebben az útban olyasmi van, ami inkább ígéret, semmint beteljesülés. Mégis olyan ígéret ez, ami a benne rejlő erőnek köszönhetően magában hordozza a beteljesülés biztosítékát”. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 700 Ft
Internetes ár: 2 295 Ft
Én onnan is a zöld mezőt látom Csete György 1,500 Ft 1 350 Ft
A lelkek ura Eötvös Károly 1,760 Ft 1 584 Ft
Szép vagy, gyönyörű vagy Simon Sarolta -Ternai András 2,600 Ft 2 340 Ft
Vállalom ANTIKVÁR Berecz János 3,000 Ft 2 700 Ft
A fehér népek és a rémület története Arthur Machen 2,800 Ft 2 520 Ft
Egy magyar szentember Bálint Sándor 2,800 Ft 2 520 Ft
Tűzvonalban a Szent László civil diplomácia dr. Nagy László 9,999 Ft 9 000 Ft
Nemzet és társadalom Csámpai Ottó 2,200 Ft 1 980 Ft
ZBIG Charles Gati 3,490 Ft 3 141 Ft
Ha velem jössz, veled megyek Molnár Miklós 2,400 Ft 2 160 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^