Újdonság

Rudolf Steiner - A magasabb világok megismerésének útja

A magasabb világok megismerésének útja

Rudolf Steiner

Könyv
Hermit kiadó, 2020
158 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639654860
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Rudolf Steiner - Kortörténeti szemlélődések 3. kötet
Rudolf Steiner - Evolúció a valóság szempontjából
Rudolf Steiner - Az ember rejtélyéről
Rudolf Steiner - Az ember és csillagai
Rudolf Steiner - Kortörténeti szemlélődések 2. kötet
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Rudolf Steiner szerző (1861-1925) osztrák polihisztor, filozófus, író, a Waldorf-pedagógia atyja, egy új világnézeti irányzat, az antropozófia megalkotója...
*
E könyv fejezetei eredetileg mind különálló tanulmányok, „Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez?” összefoglaló címen láttak napvilágot, legelőször 1904-ben.

Most (2020) itt könyv alakban jelennek meg.

„Munkám azzal a fejlődéssel foglalkozik, amelyen az embernek keresztül kell mennie, hogy a magasabb világokat megismerhesse. A benne foglalt ismertetések különböző szükségleteket akarnak kielégíteni.

Elsősorban azoknak nyújtanak valamit, akik érdeklődnek a szellemi kutatás eredményei iránt, s ezért bizonyára felvetik a kérdést:

• Vajon honnan szerezték tudásukat azok, akik saját állításuk szerint az élet nagy és rejtélyes kérdéseiről tudnak valamit?

A válasz erre a kérdésre így hangzik: a szellemtudomány fedte fel előttük ezeket a rejtélyeket. Aki azonban szellemi kutatást akar végezni, vagyis magukat a tényeket akarja megfigyelni, amelyeket a szellemtudomány közlései leírnak és feltárnak, annak magának is fel kell emelkedni az érzékfeletti megismeréshez, azaz saját maga járja be a megismerésnek azt az útját, amelynek leírását itt megkíséreltem.

Tévedés volna azonban azt hinni, hogy a szellemtudomány közlései értéktelenek azok számára, akik hajlam, vagy lehetőség hiányában a magasabb megismerés útját nem járhatják meg.

»Akik pedig nem szándékoznak a leírt megismerési úton haladni, azok is sok hasznos dolgot találhatnak a könyvben a benső életük számára. Pl. életszabályokat, útmutatásokat arra nézve, hogy az egyes rejtélyesnek látszó jelenségek miként világosodhatnak meg, stb. Azokat pedig, akik élettapasztalataik során sok mindent átéltek már, s némely vonatkozásban az élet beavatásán mentek keresztül, bizonyos megelégedéssel tölti majd el, ha összefüggő magyarázatot kapnak arról, amit egyes élmények révén már tudnak ugyan, de tudásukból eddig még aligha alakítottak ki olyan átfogó képet, amely őket kielégítette volna.«

*
A tények kikutatására csak az képes, aki be tud hatolni az érzékfeletti világokba, de a kikutatott tények igaz voltáról az is meggyőződhet, aki maga nem észlelte azokat”.
*
Tartalom:

ELŐSZÓ
• Hogyan jutunk a magasabb világok megismeréséhez?
Feltételek - A belső nyugalom;

• A beavatás fokozatai;
1. Az előkészület
2. A megvilágosodás
A gondolatok és érzések ellenőrzése;


• A beavatás;
• Gyakorlati nézőpontok;
• A szellemi iskolázás feltételei;
• A beavatás egynémely hatásáról;
• Változások a tanítvány áloméletében;
• A tudat folytonosságának elérése;
• A személyiség egységének széthasadása a szellemi iskolzás alatt,
• „A küszöb őre”;

FÜGGELÉK - JEGYZETEK
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Elmét vidító magyar népmesék Temesi Viola szerk. 2,490 Ft 2 241 Ft
Ora et labora! Várszegi Asztrik 1,500 Ft 1 350 Ft
A magasabb világok megismerésének útja Rudolf Steiner 1,990 Ft 1 791 Ft
A tudatalatti tízparancsolata (CD-melléklettel) Balogh Béla 2,990 Ft 2 691 Ft
Mint magyar hazámnak hű fiai Vertel Beatrix - Püspöki Apor 7,800 Ft 7 020 Ft
A maffia szívében Borsa Brown 3,499 Ft 3 150 Ft
Az angyal válaszol Mallász Gitta 3,900 Ft 3 510 Ft
Közszereplők autonómiája Drexlerné Stanchich Ilona 2,400 Ft 2 160 Ft
Amerika álszent háborúi F. William Engdahl 3,990 Ft 3 591 Ft
Arkansas David Leavitt 1,980 Ft 1 782 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^