XX. sz.

Kahler Frigyes - Jogállam és diktatúra II.

Jogállam és diktatúra II.

Kahler Frigyes

Könyv
Kairosz kiadó, 2008
234 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789636620295
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kahler Frigyes - III/III-as történelmi olvasókönyv 2 rész
Kahler Frigyes - A kommunizmus hosszú árnyéka
Kahler Frigyes - II/5-ös történelmi olvasókönyv 5.
Kahler Frigyes - III/III-as történelmi olvasókönyv
Kahler Frigyes - A nagy tűzvörös sárkány torkában
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
A koncepciós perek kérdése a jogtörténetben a nem túl régen kutatott témák egyike.

Maga a kifejezés sokkal inkább tekinthető a publicisztikában használt fogalomnak, semmint tudományos terminológiának.

A szerző a 2005-ben megjelent kötetének megkezdett gondolatait folytatja a „JOGÁLLAM ÉS DIKTATÚTA II.” című jelen írásában, amelyben konkrét eseteken keresztül mutatja be, hogy;

• a büntető eljárásjog hogyan alkotta meg a koncepciós per terminológiáját és
• hogyan működteti a gyakorlatban a négy semmisségi törvény keretei között.

Az első kötettel szerves egységben a szerző tovább vizsgálódik a kommunista diktatúra jogéletének világában. A kötetben szereplő tanulmányok arról szólnak, miként adhat választ a jogállam a koncepciós perekre.

Az első tanulmány „Gondolatok a koncepciós perekről” címmel áttekintést ad a koncepciós perek fogalmáról, eredetéről és alkalmazásáról a Szovjetunióban és Magyarországon.

A Földes Gábor és társai elleni perről írt dolgozat az '56-os forradalom megtorlása körében folytatott ítélkezést mutatja be a forradalom után alkalmazott konstruált koncepciós perek egyikén keresztül, a maga brutalitásában.

A „MUK és a megtorlás” című dolgozat 1957 tavaszára viszi el az olvasót. Az „Adalékok az 1956-os megtorlás történetéhez” című tanulmányban meglátjuk, miként kezelte a diktatúra azoknak az ügyeit, akik a hatalom érdekében öltek.

A következő írásban „A megtorlás folytatódik” címmel azt kutatja a szerző, miként járt el a hatalom azokkal, akik tíz évvel a forradalom után fel akarták rázni a népet és egy új forradalmat kívántak.

A kötet utolsó tanulmánya arról a nagy sajtóvisszhangot kiváltott - a Legfelsőbb Bíróságon nemrégen elbírált - perről szól, amelyben 1959-ben a Ságvári Endre elfogásakor (1944) jelen lévő két csendőrnyomozót halálra ítélték és kivégezték. Ez a per összefüggésben áll a forradalom megtorlásával, és bemutatja, hogy a jogállami bíróság milyen választ tud adni a diktatúra jogsértéseire .

*
A „Jogállam és Diktatúra” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik az I. kötetet már ismerik, mert az I. kötettel szerves egységben a szerző tovább vizsgálódik a kommunista diktatúra jogéletének világában, ennek megfelelően a kötetben szereplő tanulmányok arról szólnak, miként adhat választ a jogállam a koncepciós perekre. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
Egy vadásznap a Tátrában Jurán Vidor 2,600 Ft 2 340 Ft
A Turul Szövetség Kerepeszki Róbert 3,900 Ft 3 510 Ft
Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére H. Tóth István 990 Ft 891 Ft
Jegyzetek a kései hagyatékból IV. Friedrich Wilhelm Nietzsche 2,200 Ft 1 980 Ft
A Pálos Rend és az állambiztonság küzdelme Bertalan Péter 3,950 Ft 3 555 Ft
GMO - A pusztítás magjai F. William Engdahl 4,990 Ft 4 491 Ft
Szövegtani munkafüzet Gaál Edit 990 Ft 891 Ft
Rabtábor a meddőhányón Ernst Ervin 2,200 Ft 1 980 Ft
A zarándok útja Győri Zsolt 3,000 Ft 2 700 Ft
Mohamed élete és az iszlám születése Edward Gibbon 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^