Történelem

Kahler Frigyes - A kommunizmus hosszú árnyéka

A kommunizmus hosszú árnyéka

Kahler Frigyes

Könyv
Kairosz kiadó, 2012
320 oldal, Puha kötésű B5 méret
ISBN 9789636625580
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kahler Frigyes - II/5-ös történelmi olvasókönyv 5.
Kahler Frigyes - Sortüzek 1956 ANTIKVÁR
Kahler Frigyes - Jogállam és diktatúra II.
Kahler Frigyes - A kommunizmus hosszú árnyéka II.
Kahler Frigyes - III/III-as történelmi olvasókönyv 2 rész
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 230 Ft
KAHLER FRIGYES jogász, történész szerző ebben a kötetben gyűjtötte össze azokat a témákat, amelyekre a könyv címe szemléletesen utal.

„Korszakos munkásságát mindig is jellemezte a mértéktartás, a következetesség és mindenek felett a tények ok-okozati összefüggésének szüntelen keresése.

A kötetből kiderül, hogy a diktatúra alatt a büntetőeljárás elvesztette mindazon belső garanciák súlyát, amelyek azt voltak hívatva szavatolni, hogy kizárólag bűncselekményt elkövető szenvedjen el büntetőjogi hátrányokat...”
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• EUROPÁLIA '99: (A Világszabadság tizenkét napja Magyarországon, 1956 - ban.);

• VILNIUS 2000 - ANTIKOMMUNISTA VILÁGKONGRESSZUS: (Vádirat - (Magyarország a kommunizmus rabságában.);

• A FORRADALOMBAN: („... szem a láncban” - sortűz Szegeden, 1956. október 26 - án. A megtorlás stratégiája az egyetemen. Az 1956 - os megtorlás nemzetközi visszhangja. „Mától kezdve lövünk” - gondolatok a forradalom második szakaszáról.);

• EGYHÁZÜLDÖZÉS MAGYARORSZÁGON 1945 - 1989: (Korai koncepciós eljárások ferences szerzetesek ellen 1945 - 1956. Koncepciós perek a kommunista egyházpolitika kelléktárában - avagy katolikus papok elleni kriptaperek és titkos eljárások. A szovjet minta alkalmazása Magyarországon, avagy a fontosabb koncepciós perek /1945 - 1956/.);

• BŰNRŐL ÉS IGAZSÁGRÓL: (A kommunizmus bűneiről. A rendszerváltozás és az igazságtétel kérdéséhez. A jogállami gondolkodásról és a diktatúra „jogáról” Magyarországon.);

*
„A Kommunizmus Hosszú Árnyéka” című ezen kiadványt a kommunista diktatúra működési módjairól szóló előadások és tanulmányok iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

A történelem egyféleképpen történik.
II/5-ös történelmi olvasókönyv 5.
Jogállam és diktatúra II.
Rejtéy Öskün.
Szevasztok, én meghalok!
A nagy tűzvörös sárkány torkában.
Mától kezdve lövünk.
III/III-as történelmi olvasókönyv.
III/III-as történelmi olvasókönyv 2 rész.
III/III-as történelmi olvasókönyv 3 rész.
Jogállam és diktatúra.
A Brusznyai-per. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 230 Ft
Szent helyek Sarah Baxter 3,990 Ft 3 591 Ft
A szocializmus rekviemje - Magyarország 1953-1956 Rácz Lóránt 1,450 Ft 1 305 Ft
Elnapolt gondolatok Beck György 2,680 Ft 2 412 Ft
Az igazság az emberről Juhász Zsolt 2,700 Ft 2 430 Ft
Ember lenni mindég, minden körülményben Acsády György 1,500 Ft 1 350 Ft
Az északamerikai indiánok története Perjésy László - Szürke Sólyom 2,800 Ft 2 520 Ft
A gyűlölet fogságában Aaron T. Beck 2,990 Ft 2 691 Ft
Narnia krónikái C. S. Lewis 9,990 Ft 8 991 Ft
Kádár - DVD Muszatics Péter 4,500 Ft 4 050 Ft
Honvágy egy ősz után v. Ország György 3,999 Ft 3 600 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^