Történelem

Kahler Frigyes - III/III-as történelmi olvasókönyv 2 rész

III/III-as történelmi olvasókönyv 2 rész

Kahler Frigyes

Könyv
Kairosz kiadó, 2002
280 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789639406933
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kahler Frigyes - A kommunizmus hosszú árnyéka
Kahler Frigyes - A nagy tűzvörös sárkány torkában
Kahler Frigyes - III/III-as történelmi olvasókönyv 2 rész
Kahler Frigyes - Sortüzek 1956 ANTIKVÁR
Kahler Frigyes - Jogállam és diktatúra II.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Kahler Frigyes újabb kötetében folytatja az emberi jogok érvényesülésének vizsgálatát a hatvanas évek Magyarországán. Ezúttal a gondolat- és szólásszabadság körében vizsgálódik a szerző.

Forrásait elsősorban a III/III-as csoportfőnökség napjainkig szigorúan titkos iratai képezik. A kötet bevezető tanulmányában ismereteket szerezhet az olvasó az emberi jogok újkori történetéről. Angol, Egyesült Államok béli, Francia jogforrások után tárgyalja a szerző az emberi jogok alakulását a magyar jogtörténetben. Részletes képet kapunk a II. világháborút követő nemzetközi jogfejlődésről.

Ez utóbbival szembesíti Kahler Frigyes mindazt, amit Magyarországon 1945-től történt az emberi jogok érvényesülése ügyében, elsősorban a gondolat és szólásszabadság tekintetében.

A kötet egy esettanulmányon – Bálint Sándor nemzetközi tekintélyű néprajztudós üldöztetésének feltárásával – mutatja be a kádári konszolidáció valódi arcát. A külföld felé magát jogállamnak, az emberi jogok tisztelőjének feltüntető diktatúra, a báránybőr felöltése után is ugyanaz az ordas ragadozó, mint volt korábbi korszakaiban.

Erről mindenki meggyőződhet, ha elolvassa a kötet dokumentum tárát, amelyet a szerző a Történeti Hivatal anyagából válogatott.

*
Az eddig sehol sem közölt források egy valódi „gondolatrendőrség” világába vezeti az olvasót, amelynek egyetlen célja az idegen fegyverek erején nyugvó, idegen érdekeket szolgáló diktatúra fenntartása volt.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Országkép Bíró Zoltán 3,400 Ft 3 060 Ft
Rudolphus (Tanúság 3.) Elek Ottó 2,999 Ft 2 700 Ft
Fordul a szél Békés Márton 3,100 Ft 2 790 Ft
Visszatekintés 1941-1972 Szent-Iványi Domokos 5,800 Ft 5 220 Ft
Káldeától Ister-Gamig I-II-III. Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Hermányi Dienes József jegyzetkönyve 2,400 Ft 2 160 Ft
A 6-os karton Bálint László 2,950 Ft 2 655 Ft
Új államalapítás 2,990 Ft 2 691 Ft
Jézusfaragó ember Nyirő József 2,700 Ft 2 430 Ft
Bori notesz - Abdai dokumentumok Radnóti Miklós 3,999 Ft 3 600 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^