Antropológia, Őstörténet

Marácz László Obrusánszky Borbála - A szkíta népek hitvilága

A szkíta népek hitvilága

Marácz László Obrusánszky Borbála

Könyv
Hun-idea kiadó, 2010
ISBN 9789637014468
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Marácz László Obrusánszky Borbála - A hunok öröksége
Marácz László Obrusánszky Borbála - A szkíta népek hitvilága
Marácz László Obrusánszky Borbála - A hunok öröksége
Marácz László Obrusánszky Borbála - A szkíta népek hitvilága
Marácz László Obrusánszky Borbála - A hunok öröksége
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 990 Ft
Az elmúlt évtizedben a világ számos kutatóhelyén, elsősorban a tőlünk keletre lévő országokban végre kezdetét vette egy pozitív szkíta kép kialakulása, ahol a híres harcosokat már nem vad barbároknak tartják, hanem fejlett ókori népnek, akik önálló műveltséget teremtettek az eurázsiai kontinensen.

Ennek megfelelően nekünk, a szkíták utódainak ezért nagyon fontos, hogy a korabeli történeti források ismeretében reális, bizonyítékokkal alátámasztható szkíta képet alkossunk meg, amelynek egyik eleme az ősi vallás és hitvilág bemutatása.

MARÁCZ LÁSZLÓ és OBRUSÁNSZKY BORBÁLA szerzők alapos kutatásaiknak megfelelően mutatják be azt, hogy a sztyeppei lovas népeknek, a szkítáknak és utódaiknak fejlett erkölcsi-vallási rendszerük volt, amelyet az antik görög szerzők is nagyra becsültek.

Még azt is elismerték, hogy a szkíták az erkölcsiségben is és a törvénykezésben is felettük álltak.

*
„A SZKÍTA NÉPEK HITVILÁGA” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a könyv ismeretanyaga segítségével mint a szkíták utódai reális képet kívánnak alkotni a szkíták ősi vallásáról és hitvilágáról, a fejlett erkölcsi - vallási rendszerükről, az erkölcsiségükről és a törvénykezésükről.
*
Ajánlott még:

A hunok öröksége.
Hunok a Selyemúton.
Magyar újjászületés.
A szkíta népek hitvilága
Szkíta-magyar múltunk ragyogása.
Szkíta - hun régmúltból székely - magyar jövendő. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 990 Ft
A máriapócsi kegyhely - Jertek víg örömmel 1,990 Ft 1 791 Ft
Szabadtéri Néprajzi Múzeum - ANTIKVÁR Cseri Miklós - Filep István - Ujfalussy Béla 5,990 Ft 5 391 Ft
Éld meg isteniséged Adamus Saint-Germain 2,625 Ft 2 363 Ft
Ősi hitünk és más írások Dr. Bencsi Zoltán 1,500 Ft 1 350 Ft
Magyarok a Kaukázusban Kránitz Péter Pál 3,200 Ft 2 880 Ft
Helynévrégészet 2. Faragó Imre 3,400 Ft 3 060 Ft
A magyarság 20.000 éves történelme 1. Hihetetlen Magazin 1,190 Ft 1 071 Ft
A birodalom után Emmanuel Todd 2,990 Ft 2 691 Ft
Szellem, hatalom, erőszak Harai Dénes 5,200 Ft 4 680 Ft
Wass Albert utóélete (kemény) Wass Albert 2,300 Ft 2 070 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^