Filozófia

Isztray Simon - Nietzsche - Filozófus születése a tragédia szelleméből

Nietzsche - Filozófus születése a tragédia szelleméből

Isztray Simon

Könyv
LHarmattan kiadó, 2011
215 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789632363530
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Isztray Simon - Nietzsche - Filozófus születése a tragédia szelleméből
Isztray Simon - Nietzsche - Filozófus születése a tragédia szelleméből
Isztray Simon - Nietzsche - Filozófus születése a tragédia szelleméből
Isztray Simon - Nietzsche - Filozófus születése a tragédia szelleméből
Isztray Simon - Nietzsche - Filozófus születése a tragédia szelleméből
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 300 Ft
Internetes ár: 2 070 Ft
Egy sajátos naprendszer megláttatása, ennek kialakulása Nietzsche egyik alapgondolata.

Nietzsche szerint a nagy görög filozófusok a „saját naprendszerükben” éltek.

Közismert, hogy Friedrich Nietzsche első műve az attikai tragédiával foglalkozik, és sokat emlegetik a filozófus tragikus sorsát is. Az már azonban kevéssé ismert, hogy a dionüszoszi tragikusság és a dramatikusság milyen mélyen meghatározzák az életmű felépítését.

A filozófia kapcsolata a művészetekkel, a zenével, a tánccal, a dallal, a tragédiával Nietzsche egyik legfontosabb, az egész életművét meghatározó gondolata, ám a legkevésbé sem homogén.

„A tragédia születése” (1872) és az „Így szólott Zarathustra” (1885) megjelenése között eltelt időszakban a filozófia és a művészet kapcsolatának szerkezete felbomlik és transzformációkon megy át, hogy a későbbi művekben új formát öltsön, immár a nyelv szerepére helyezve a hangsúlyt.

Retorikusság és dramatikusság kapcsolatának története rajzolja ki e kötet ívét, amelyet követve az olvasó előtt kibontakozik a tragédia filozófiájától fokozatosan a tragikus filozófiához vezető gondolkodói út.

*
A „Nietzse - Filozófia Születése a Tragédia Szelleméből” című ezen kiadványt a filozófus attikai tragédiával foglalkozó első műve, a filozófia és művészetek kapcsolata, ebben a konstellációban a nyelvnek a hangsúlyos szerepe, a tragédia filozófiájától a tragikus filozófiához vezető út és annak kibontakozása iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*
További ajánlott kötetek:

Hajnalpír.
Jón és gonoszon túl.
A bálványok alkonya.
Richard Wagnernek, Georg Brandesnek, és Jacob Burckhardtnak írt összes levelei.
Az antikrisztus.
Versek.
Igazságról és hazugságról nem morális értelemben. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 300 Ft
Internetes ár: 2 070 Ft
Kozmikus Hologram Jude Currivan PhD 4,500 Ft 4 050 Ft
A második szabály - In memoriam Olofsson Placid Beer Miklós - Csókay András - Brückner Ákos Előd - Eperjes Károly - Ézsaiás Erzsébet - Mádl Dalma - Rétvári Bence - Schmidt Mária - Sinkovits Vitay András - Süveges Gergő és még sokan mások 2,850 Ft 2 565 Ft
A fák titkos élete Peter Wohlleben 3,490 Ft 3 141 Ft
Lepkék a könyvtárszobában Agócs Sándor 2,400 Ft 2 160 Ft
Egy eszme indul - Reményik Sándor arcképéhez Pomogáts Béla 3,300 Ft 2 970 Ft
Püthagorasz számmisztikája 2,100 Ft 1 890 Ft
Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig Maderspach Viktor 2,600 Ft 2 340 Ft
Örökölt családminták Mark Wolynn 3,290 Ft 2 961 Ft
Szeretem Kaposvárt Szita Károly 1,500 Ft 1 350 Ft
A beavatásról Rudolf Steiner 3,100 Ft 2 790 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^