Történelem

Ürögdi György - Nero

Nero

Ürögdi György

Könyv
Mundus kiadó, 2003
308 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9789639501027
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Ürögdi György - Nero
Ürögdi György - Nero
Ürögdi György - Nero
Ürögdi György - Nero
Ürögdi György - Nero
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 360 Ft
Internetes ár: 3 024 Ft
ÜRÖGDI GYÖRGY szerző (1904-1987) a freiburgi, berni, müncheni és pécsi egyetemeken szerzett közgazdasági és történelemtudományi doktori címeket. 1958-tól a Magyar Ókortudományi Társaság tagja, 1966-tól a történelemtudományok kandidátusa, 1970-től az ELTE BTK címzetes egyetemi docense és a palermói egyetem díszdoktora.
*
Ebben a művében a magát nagy művésznek tartó, de véres bűnökkel, botrányokkal beszennyezett uralkodó, Néró életét és korát mutatja be.

Ennek az extravagáns római császárnak az alakja már majdnem kétezer éve foglalkoztatja az írókat, a költőket és a történészeket. Ürögdi lendületes formában, érdekfeszítő stílusban ecseteli az eseményeket. Betekintést nyújt a Római Birodalom hatalmas boszorkánykonyhájába, ahol minden elképzelést felülmúló mesterkedések során dől el, hogy kiből lesz császár és kiből nem.

Kiegyensúlyozott, a történelmi források legszélesebb körén alapuló jellemrajz kibontásával mutatja be, hogyan válik az uralkodása első öt évében szinte tökéletes államférfit megtestesítő fiatal császár véreskezű diktátorrá.

Ebben a könyvben azokra a kérdésekre kaphatunk választ, hogy

• Őrült volt-e Néró, vagy az antik média torzította el az uralkodóról kialakult képet?

• Minek köszönhető, hogy Néró kezdetben ideális uralkodónak számított, és mitől vált mániákus depresszióban szenvedő zsarnokká?

• Milyen út vezetett a bukásig?
• Szerette-e Róma népe színészi, énekesi és sportolói babérokra törő és óhajtozó császárát?
• Milyen nyomokat hagyott maga után a „véres költő” a történelemben és az európai kultúrában?
*
A könyv ismeretanyaga az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

- MEGVALÓSULT TERVEK: ( ... Seneca, Néró nevelője, Úton a hatalom felé; Néró császár lesz; Az első napok és hetek;

- QUINQUENNIUM NERONIS: (... Agrippina meggyilkolása, ... Ünnepségek; A britanniai lázadás; Burrus halála,)

- VÉGZETES ÉVEK: (... Halálos ítéletek; A tűzvész, Róma pusztulása; ... A zsidó háború előzményei; A vég kezdete; ... Hát ennyire keserves meghalni? ...)

*
A „Néró” című ezen kiadványt a történelmet kedvelő, az ókori történelem nagy alakjai, a kerek száz esztendeig uralkodott dinasztia Néró általi tönkretétele, a művészetek és az uralkodás faladatainak primátusa, a keresztényüldöző Néró még a középkorban is kísértő emléke iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 360 Ft
Internetes ár: 3 024 Ft
Az Illuminátusok és az új világrend Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Égi mezőkön Pitti Katalin 1,500 Ft 1 350 Ft
Nero Ürögdi György 3,360 Ft 3 024 Ft
A konzervatív és a liberális elv Concha Győző 3,900 Ft 3 510 Ft
A bőség kozmikus energiája Alan D. Bruyere 2,300 Ft 2 070 Ft
Katonaként is magyar Ács Tibor 3,990 Ft 3 591 Ft
Őrzők, vigyázzatok a határra! Pósán László - Veszprémy László - Boda József - Isaszegi János 7,800 Ft 7 020 Ft
Az Eötvös kollégium Pál Zoltán 3,800 Ft 3 420 Ft
Büntetőterület Takács Tibor 3,490 Ft 3 141 Ft
A Szálasi-kormány belügyminisztériuma Kovács Zoltán András 3,600 Ft 3 240 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^