Politika

Orbán Éva - Igazságot '56-nak! I-II-III.

Igazságot '56-nak! I-II-III.

Orbán Éva

Könyv
Szent László Alapítvány kiadó, 2011
Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789630818131
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Orbán Éva - A magyar Gulágok világa
Orbán Éva - Kommunista gaztettek a magyarság ellen 1945 után
Orbán Éva - Iránytűnk '56
Orbán Éva - Amit az Árpádsávos zászlóról illik tudnunk
Orbán Éva - Igazságot '56-nak! I-II-III.
Könyv 25% rendkívüli kedvezménnyel
Nincs készleten
Eredeti ár: 8 000 Ft
Akciós bolti ár: 6 000 Ft
ORBÁN ÉVA szerző hosszú időt töltött el tanári pályán, közép- és főiskolán. A dokumentációs anyag összeállításánál figyelemmel volt a pedagógiai tapasztalataira is. A riportalanyok ugyanazokat a kérdéseket kapták, hogy lehetőség legyen a diákok részéről további összevetéseknek és kutatásoknak is.
*
Ez az emlékőrző 3 kötet ’56 eseményeit felidézve a jelen és a jövő számára szóló üzenettel a felnövekvő ifjúság számára kíván olyan nagyszerű fiatalokat, felnőtteket megmutatni, akik ebben az értékvesztett világban példaképül szolgálhatnak számukra. Felvillantják előttük a hazaszeretet, a becsület, a tisztesség fogalmait ezekben a válságos időkben. Tettekkel bizonyítják a Haza, a Hon védelmének önzetlen, erkölcsi kötelességét, a szívünkből fakadó hazaszeretetet.

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc a magyar történelem legdicsőségesebb lapjai közé tartozik, az öntudatra ébredés és a bátorság diadala, ami egyben erkölcsi példamutatás is volt. Hadüzenet nélkül tört Hazánkra a szovjet megszálló és megtorló hadsereg, és a magyar ifjúság kötelességének érezte védeni a Hazáját, és ezzel egyben világtörténelmet is formált.

A kötetben a fővárosban és vidéken történt eseményekről azok a hiteles, forradalmárok és szabadságharcosok, szemtanúk vallanak, akik Budapesten vagy más településen harcoltak a magyar függetlenségért. Akik a barikád magyar oldalán küzdöttek.

A kötet vallomást tevői volt egyetemisták, diákok, munkások, értelmiségiek, sebesülteket mentők, katonatisztek, '56-os Emlékéremmel kitüntetettek. Az itthon maradott börtönviseltek. Közülük többen nem szabadultak a 63-as amnesztiával sem...

Akik disszidáltak, a világ több tájáról (USA, Anglia, Ausztrália, Norvégia) képviselik az ’56-os Forradalmat és Szabadságharcot.

A közel 1600 oldalas dokumentum anyag közel két évtized gyűjtőmunkájának eredménye.

A könyv szerkezeti felépítése:
• Rövid történelmi összegző tanulmány,
• majd visszaemlékezések, vonatkozó korabeli fotókkal és dokumentumokkal,
• kimutatás a kivégzettekről, börtönben maradottakról, a halálbírókról,
• végül mutatók, amelyekben az életrajzi adatok mellett szerepel, hogy az interjúban mely települések, ill. kerületek történéseiről esik szó, végül arról, hogy az érintett mely börtönökben töltötte le a büntetését, amiért fegyverrel védte a hazáját.
*
ÍZELÍTŐ A HÁROM KÖTET TARTALMÁBÓL:

1. KÖTET:
• A MEGGYALÁZOTT VÁROS;
• MA IS BÜSZKE VAGYOK, HOGY ÉN TEHETTEM A SZTÁLIN SZOBOR NYAKÁBA A KÖTELET;
• MA AZT MONDJÁK A FIATALOK, HOGY MI CSAK MESÉLÜNK, MINT A MOZIBAN - HÁT ÉN NEM KÍVÁNOK SENKINEK ILYEN MOZI ÉLMÉNYT;
• „EGY PÖTTÖM MEKKORA PUSKÁVAL”;
• TATABÁNYÁRÓL JÖTTÜNK SEGÍTENI. BÁNYÁSZOK VAGYUNK;
• HOSSZÚ MARI, A SZÁGULDÓ NŐVÉR;
• ILYEN SZÉP, ILYEN FENNSÉGES TALÁN MÉG SOHA NEM VOLT EZ A NÉP;
• NEMZETŐR VOLTAM A VII. KERÜLETBEN;
• A ROYAL SZÁLLÓ ŐRSÉGÉNEK PARANCSNOKA VOLTAM;
• CSAK SEBESÜLTEKET MENTETTEM...;

2. KÖTET:
• AZ '56-OS ESEMÉNYEKBEN A LEGJOBB TUDÁSOM SZERINT VETTEM RÉSZT;
• NEMZETI ÖSSZEFOGÁS VOLT;
• A FRANCIA FORRADALOMHOZ KÉPEST SZINTE SEMMI AZ A NÉPHARAG, AMI 1956-BAN MAGYARORSZÁGON MEGNYILVÁNULT;
• VÉLETLENÜL KERÜLTEM A SZABAD NÉP SZÉKHÁZ CSOPORTJÁBA;
• ÚJPESTEN VOLTAM NEMZETŐR;
• TÖRTÉNELEM ALULNÉZETBŐL, EGY SORKATONA EMLÉKEI;
• AKIVEL A BITÓFA ALATT KÖZÖLTÉK, HOGY KEGYELMET KAP;
• FOGALMAM SEM VOLT A POLITIKÁRÓL, CSAK TERMÉSZETES VOLT, HOGY A HAZÁNKAT VÉDJÜK;
• HÁBORÚ VOLT HADÜZENET NÉLKÜL - KINCA A SZÉNA TÉRRŐL;
• ÍTÉLET NÉLKÜL SZABADULTAM 8 ÉS FÉL HÓNAP UTÁN TÖKÖLRŐL;
• „BAJÚSZ” A MÓRICZ ZSIGNOMD KÖRTÉRRŐL;
• NAPPAL SEBÉSZ VOLTAM, ÉJSZAKA SZABADSÁGHARCOS;

3. KÖTET:
• MONDJA ALEZREDES ELVTÁRS, MOST MAGA KIVEL VAN TULAJDONKÉPPEN? A KORMÁNNYAL? A PÁRTTAL? NEM, ÉN A NÉPPEL VAGYOK;
• AZ ÉLŐKET „LEVADÁSZNI”, A HOLTAKAT MEGGYALÁZNI;
• MANSFELD PÉTER VÉDELMÉBEN. VÁDOLOK!
• MI NEM VOLTUNK GYILKOSOK, MI A HAZÁNKAT VÉDTÜK;
• WITTNER MÁRIA: VÁDOLOK!
• KOLOZSY SÁNDOR SZOBRÁSZMŰVÉSZ SZABADSÁGHARCOS EMLÉKEI;
• A CEGLÉDBERCELI SOROMPÓTÓL VISSZA CEGLÉD FELÉ KB. 250 DARAB OROSZ TANK ÁLLT;
• EMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA;
• KIMUTATÁS AZ ELÍTÉLTEKRŐL ÉS A BÍRÁKRÓL;

Ez a három kötet pótolhatatlan dokumentációs anyag, amely az iskolai könyvtárak, közművelődési könyvtárak polcairól sem hiányozhatna. Sajnos megdöbbentő az a tájékozatlanság a fiatalok körében ’56-ról, amit a felmérések bizonyítanak.

Ezen túl a kiadvány az 55. évforduló alkalmával reprezentációs ajándék is lehet, mivel szinte teljes képet ad az ’56-os Forradalom és Szabadságharc Budapesten történt harcairól, eseményeiről, valamint az egyes vidéki településen történtekről is.

*
Az „Igazságot '56-NAK! I-II-III.” című ezen kiadványt a jelen és a jövő számára szóló üzenetre fogékony olvasóinknak ajánljuk, akik a 3 kötetből olyan nagyszerű fiatalokat, felnőtteket szeretnének megismerni, akik ebben az értékvesztett világban példaképül szolgálhatnak hazaszeretetből, becsületből és tisztességből egyaránt, hiszen tettekkel bizonyították a Haza, a Hon védelmének önzetlen, erkölcsi kötelességét, a szívükből fakadó önzetlen hazaszeretetet.
*
Kiemelten ajánljuk még mellé:

Kik lőttek a Kossuth téren '56-ban?
1956 sajtója október 23-november 4
Közelítések 1956.
Vérrel virágzó 1956.
Szevasztok, én meghalok!
A szabadság parazsa 1956.
A szocializmus rekviemje - Magyarország 1953-1956. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 25% rendkívüli kedvezménnyel
Nincs készleten
Eredeti ár: 8 000 Ft
Akciós bolti ár: 6 000 Ft
A magyar államiság fejlődése, küzdelmei I-V. kötet Beöthy Ákos 14,900 Ft 13 410 Ft
A biztonságos kötődés megalapozása Ruth Newton 3,360 Ft 3 024 Ft
Fegyvert, s vitézt éneklek ANTIKVÁR Csernavölgyi Antal 4,350 Ft 3 915 Ft
Fejezetek a magyar sport 20. századi történetéből Kocsis L. Mihály 5,300 Ft 4 770 Ft
Erdély beszélő kövei Biró József 4,900 Ft 4 410 Ft
Kései levelek 1944-1949 Gróf Bánffy Miklós 5,490 Ft 4 941 Ft
Ez volt a magyar 20. század Salamon Konrád 2,500 Ft 2 250 Ft
A Héjjas-nyárfa árnyékában Domonkos László 3,200 Ft 2 880 Ft
Márai Sándor újratöltve Rónay László 1,600 Ft 1 440 Ft
Szabadság szerelem DVD Andrew G. Vajna 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^