Irodalom

Féja Géza - Erdély emlékezete

Erdély emlékezete

Féja Géza

Könyv
Éghajlat könyvkiadó kiadó, 2011
410 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789639862401
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Féja Géza - Márciusi front
Féja Géza - Viharsarok
Féja Géza - Lelkek párbeszéde
Féja Géza - Kossuth Lajos
Féja Géza - Visegrádi esték
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
FÉJA GÉZA (Szentjánospuszta-Léva, 1900. december 19. – Budapest, 1978. augusztus 14.) író, újságíró, szerkesztő, állami polgári iskolai tanár.
*
„A mélázó, hitvalló szép címet – Pályám emlékezete – Kazinczynak, a szent öregnek köszönhetjük” – írta egykor Féja Géza.

Hasonlóan emlékeket ébresztő és szívszorító hangulatot hordoz az „Erdély emlékezete” is.

„Akinek szülőföldjét a történelmi Magyarország valamelyik tája jelentette, mint apámnak a Felvidék, ahhoz – a kisebbségi lét átérzése mellett – az Erdély iránti vonzalom és ragaszkodás is hozzátartozott, végigkísérte az életét, több mint kétszáz írása tanúsítja” – írja Féja Endre a kötet Előszavában.

„Erdély mindig féltve őrizte függetlenségét, amelyet legalább két pogánytól kellett óvnia, és büszke volt a belső tartására, a magyar a magyarságára, de a népek egymás mellett élését, egymásra utaltságát is megtanulta és vallotta.

A legjobbjai sohasem szakadtak el tartósan a szülőföldjüktől, s ha mégis elindultak ismereteiket bővíteni nyugat felé, nemcsak maguknak, hanem az egész magyarságnak akartak gyűjteni, és értékeket hozni. Innen keltek útra a vándortáskás diákok, akik majd tudósként tértek meg, de éppen úgy foglalkoztatták őket a gyökerek is.

Kőrösi Csoma Sándor innen indult el kelet felé. E föld adott hazát a két Bolyainak, s itt lelt otthonra - Érdmindszenttől Csucsáig - Ady Endre. Ide tért vissza az uralomváltás utáni Erdélybe Benedek Elek éppúgy, mint Kós Károly, viselni a néppel együtt a nehéz, de mindvégig becsülettel vállalt történelmi sorsot. Ez pedig a küszködés a természet erőivel, a történelem vad sodrával, kiszámíthatatlan változásaival, és a mindvégig teljesített helytállás, ahogy ezt Kós Károly „A Varjú nemzetség” című regényében 1925-ben megfogalmazta.

Itt vetette papírra Reményik Sándor a „Templom és iskola” című versét, s itt fogadta meg Tamási Áron tollából Ábel az édesanyja sírjánál, hogy a szegények és elnyomottak zászlaját fogja örökké hordozni, bármerre vezérelje is az útja.

Emellett azonban gondokat enyhítő vigaszt is nyújtott ez a világ: a táj igézetét, az évszakok vonulását, az Istenbe vetett bizodalmat és a megmaradás reményét.

Apámat lélekben mindvégig ide kötötték a fenyvesek, a táj békéje, a hegyek között megbúvó apró falvak varázsa, az itt élő emberek sorsa, az emlékeket őrző városok hangulata, a történelmi múlt, a szellemi hagyományok tisztelete, valamint a barátok vonzása”.
*
Az „Erdély emlékezete” az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

• AZ ERDÉLYI LÉLEK: (... Az örök Erdély; Erdélyi ballada, Tiszta magyar; ...)

• A MÚLT EMLÉKEI, VIASKODÁSAI: (Végrendelet a magyaroknak; ... Vándortáskás erdélyi tudósok; ... A lelkek hőskora; ... Százezer csángó halálküzdelme;)

• SZELLEMI ÖRÖKSÉG ERDÉLYBEN: (... A havas balladái; ... Papok az eke szarvánál; ... Magyar papok és templomok; Vándorúton Csíkországban; ... Magyar szórványok; ...)

• TÜNDÉRKERT: (... A csíki medve; ... Vásár Erdélyben; ... Nagyváradi notesz; ... Kaszáljon-e a szemorvos, ... Kalotaszeg; ... Házsongárdi temető, ...)

• APOSTOLOK KORA: (... A sibói bölény; ... A népi katolicizmus; ... Magyar ezeregyéjszaka; ... A kitagadottak; ... Testvériség és forradalmi erény; ...)

*
Az „Erdély Emlékezete” című ezen korabeli fényképekkel illusztrált, majdnem ötven évet átölelő kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik Féja Géza szociografikus érzékenysége révén szeretnének megismerkedni Erdély mindennapjainak megfestésével, az erdélyi lélekkel, írók-költők portréjával, a néhány évre szóló visszacsatolás örömével, s mindeközben abban a tudatban forgatják a kötetet, hogy Erdély a mi szellemi őrségünk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Én itthon vagyok otthon Náray Szabó Gábor 1,500 Ft 1 350 Ft
Magyar közmondások könyve Erdélyi János 6,990 Ft 6 291 Ft
Magyarország Nyugatról nézve Bangó Jenő 1,500 Ft 1 350 Ft
A lélek gyógyítása Rudolf Steiner 3,100 Ft 2 790 Ft
Tánc az életem Novák Ferenc 1,500 Ft 1 350 Ft
Vaddisznók törték a törökbúzát Dancs Rózsa 2,900 Ft 2 610 Ft
Erdély 100 szonettben Kozma László 3,000 Ft 2 700 Ft
Különös házasság (Osiris diákkönyvtár) Mikszáth Kálmán 980 Ft 882 Ft
A cselekvő életről Marco Pallis Brian Keeble Ananda K. Coomaraswamy 1,500 Ft 1 350 Ft
A Cranach festőcsalád - ANTIKVÁR KÖNYV Werner Schade 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^