Antropológia, Őstörténet

Friedrich Klára - Grál kehely - király kehely

Grál kehely - király kehely

Friedrich Klára

Könyv
Szakács Gábor kiadó, 2012
90 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789638876416
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Friedrich Klára - Megfejtések könyve II.
Friedrich Klára - Megfejtések könyve I.
Friedrich Klára - Felvidéki rovásírásos emlékek
Friedrich Klára - Hajnalkövek
Friedrich Klára - Mély titkú rovással
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 000 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
„A magyar múlt emlékeinek igazgyöngyeit szétszórták, sárba taposták, újból össze kell gyűjtenünk és megtisztogatnunk.

A Grál legenda magyar vonatkozásai is az igazgyöngyeink közé tartoznak.”

A Grállal kapcsolatos alapvető tudnivalók és főként a magyar művek rövid bemutatásán túl ez a könyv pontokba szedi a magyar vonatkozásokat, megoldást kínál a Grál eredetére, a sztyeppei csészetartó szobrokat Grál hordozó jelképeknek tekinti.

Mindez gazdag képanyag kíséretében és rovásírással is olvasható.

A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• Bevezető;
• Általános ismeretek a Grálról;
• Magyar vonatkozásokat említő szerzők;
• A Grállal kapcsolatos eddigi írásaim;
• Magyar párhuzamok, hasonlóságok;
• Néhány rovásfeliratos szkíta, szarmata, hun, avar edényünkről;
• A Grál lehetséges ábrázolásai;
• A Grál szó a magyar király szóból származik;
• A sztyeppei csészetartó szobrok kezében jelképes Grál kelyhek vannak;
• Összegzés;
• A könyv rovásírással;

*
A „Grál Kehely - Király Kehely” című ezen kiadványt a Grállal kapcsolatos általános ismeretek és magyar vonatkozások, a szerző feltételezéseinek a források segítségével történő bizonyításai, a rovásírás legfontosabb szabályai és maga a rovásírás iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik a kötet Összegzés című fejezetében az alábbi idézet figyelembe vételével és megszívlelésével együtt keresik tovább a Grál történetének kifogyhatatlannak tűnő magyar vonatkozásait:

„A Jézus előtti Grál hagyomány a szkíták-szarmaták révén egyértelműen köthető a magyarsághoz. Jézus szkíta származása mellett meggyőző érveket sorakoztat fel Zajti Ferenc festő, történész, keletkutató, a Magyar-Indiai Társaság alelnöke. Badiny Jós Ferenc sumerológus pedig a szintén szkíta eredetű pártusok népéből való származására sorol fel bizonyítékokat. Tehát az Utolsó vacsora kelyhe is méltán került a Grál történetébe.

Ezt szerettem volna megerősíteni, az érveket szaporítani a párhuzamok felsorolásával, valamint azokkal az észrevételeimmel, hogy a Grál szó a magyar király szóból ered és a sztyeppei csészetartó szobrok kezében jelképes Grál kelyhek vannak.

A Grál történetének magyar vonatkozásai kifogyhatatlannak tűnnek, mint maga a kehely... keressük tovább...”

*
Ajánlottak még :

Tatárlakától a bosnyák pramisokig.
Roga hun király.
Ősök és írások.
Hajnalkövek.
Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár.
Kőbe vésték, fába rótták.
Tászok-tetőtől a bosnyák piramisokig.
Attila ifjúsága. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 000 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
Boros könyv Márai Sándor 3,299 Ft 2 970 Ft
Emlékirataim - A teljes változat Mindszenty József hercegprímás 5,990 Ft 5 391 Ft
Mythologiai elemek a székely népköltészet és népéletben Kozma Ferenc 1,800 Ft 1 620 Ft
Magyarok Romániában 1990-2015 Bárdi Nándor és Éger György szerk. 4,490 Ft 4 041 Ft
A fejedelmek kormányzásáról Aquinói Szent Tamás 3,800 Ft 3 420 Ft
Vissza a magyar útra Bognár József 1,400 Ft 1 260 Ft
Szkíta íjnak húrja pendül Obrusánszky Borbála 2,300 Ft 2 070 Ft
Férfivá nevelni Eric Davis 3,490 Ft 3 141 Ft
A Mátyás-templomban elhelyezett Árpád-házi csontvázak azonosítása Kásler Miklós - Szentirmay Zoltán (szerk.) 3,500 Ft 3 150 Ft
Váltóállítók között Kukorelli István, Kővári Orsolya 2,480 Ft 2 232 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^