Hitélet

Tőkés László - Remény és valóság

Remény és valóság

Tőkés László

összegyűjtött írások

Könyv
Mundus kiadó, 2006
486 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789639501379
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Tőkés László - Remény és valóság
Tőkés László - Istennel a népért
Tőkés László - Remény és valóság
Tőkés László - Istennel a népért
Tőkés László - Remény és valóság
Könyv 20% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
TŐKÉS LÁSZLÓ (Kolozsvár, 1952. április 1. –) református lelkész, az 1989-es romániai forradalom hőse, 1990-től 2009-ig a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, 2007-től európai parlamenti (EP) képviselő, 2010-től az EP egyik alelnöke.
*

Számadás ez a könyv. Számadás, mert szerzője azóta sem tesz mást, mint kimondja az igazságot. Kimondja akkor is, ha fáj, akkor is, ha éppen nem aktuális, akkor is, ha nem politikus. És ezzel arra kényszerít bennünket, hogy szembenézzünk az elmúlt évtizeddel, számot vessünk saját cselekedeteinkkel, önmagunkkal...

Nehéz reményekről beszélni egy olyan térségben, ahol az emberek napi megélhetési gondokkal küzdenek, ahol az indulatok fenyegetik a fiatal demokráciát, ahol az esztelen nacionalizmus abszurd helyzetekhez vezet. A hétköznapi gondok mégsem homályosíthatják el a vitathatatlan eredményeket. Azt a lendületet, amellyel az erdélyi magyarság megszervezte önmagát, létrehozta saját szervezeteit, azt az erőt, amellyel kitartóan, lépésről lépésre küzd azokért a jogokért, amelyek megilletik, azt a reményt, amely nélkül nincs jövője az ősi szülőföldön.”
(Németh Zsolt)
*
„A Temesvárott, 1989-ben, mintegy Isten csodájaként elkezdődött romániai rendszerváltozás után joggal állapíthattuk meg: cél és megvalósulás, remény és valóság tíz év eltelte után igencsak messze esnek egymástól.

Ma sincs ez másképp. Az Isten adta „kegyelmi idő” újabb ötesztendős időszakának lehetőségeivel sem voltunk képesek kellőképpen élni. Vagy talán inkább fogalmazzunk úgy, hogy múlthoz húzó, ellenséges, idegen erők vagy az ateista-kommunista múlt terhes öröksége és nehézkedése nem engedték, nem tették lehetővé, hogy a szívünkben és terveinkben táplált remény kellő mértékben valóságra forduljon.

Az isteni dialektika szerint viszont minél nagyobb a bűn, annál inkább szükségünk van a kegyelemre. Minél lesújtóbb a valóság, annál nagyobbnak kell lennie a reménynek, mely fölébe emel. E két véglet között hánykolódva keletkeztek ezek az írások: a valóság szorításában és a reménység vonzásában. Szépítés nélkül nézve szembe a tényekkel és hitből fakadó látással nézve elébe egy remélt jövendőnek.

Erdélyi magyar valóságunknak és életkörülményeinknek hiteles lenyomata kíván lenni ez a könyv, de ennél valamivel több is: a lehúzó valósággal megbirkózó reménység hitének tükröztetése.”
(Tőkés László)
*
A kötet összegyűjtött írásai az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ (Németh Zsolt);
Reménységgel és köszöntéssel (Előszó a második kiadáshoz);

• REMÉNY ÉS VALÓSÁG (100 írás), ebből néhány cím: (Itthon maradunk, de veletek tartunk. Fenyegetettségben. Ceausescu és a Securitate szelleme kísért. Demokrácia és kisebbségek Romániában. Temesvár szellemében. A múlt kontinuitása. Illúziók nélkül. Nemzetállam, politikai nemzet, nemzetpolitika. Támadások élesben (...);

• ÚJABB ÍRÁSOK (1999-2002) /16 írás/, ebből néhány cím: (Ébresztő. Megváltás és megváltottak. Haza a magasban. Isteni idő. A nacionalista „vérvád” (...);

• AUTONÓMIA ÉS INTEGRÁCIÓ (10 írás), ebből néhány cím: (Ima Magyarországért és Európáért. Együtt vagy külön utakon. Hitünk Európában. Összefogással - az autonómiáért. Magyar szövetség „Isten áldd meg a magyart”. (...);

*
A „Remény és Valóság” című ezen kiadványt a „Valóság szorításában és a remény vonzásában” keletkezett írások, az „erdélyi magyar valóság és életkörülmények hiteles lenyomata” iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 20% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
Hit erkölcs tudomány Erdő Péter Schweitzer József Vizi E. Szilveszter 2,900 Ft 2 610 Ft
Mátyás király II. - A vaskezű Benkő László 3,499 Ft 3 150 Ft
Vakvágány 3,900 Ft 3 510 Ft
Egy nemes hölgy hagyatéka Danielle Steel 2,399 Ft 2 160 Ft
Ki volt Károlyi Mihály? Hajdu Tibor 2,800 Ft 2 520 Ft
Írástörténeti áttekintő magyar szempontból Friedrich Klára 2,000 Ft 1 800 Ft
Erdélyi Szépmíves Céh Emlékkönyv 1924-1944, 1990-1995 Tar Károly 2,500 Ft 2 250 Ft
A lélekvándorlás csodái Brian L. Weiss 5,500 Ft 4 950 Ft
Sumér nyomok Erdélyben Torma Zsófia 2,500 Ft 2 250 Ft
Haza a magasban - Illyés Gyuláról Vasy Géza 2,900 Ft 2 610 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^