Hagyomány

Hosszú Gábor - Rovás Atlasz

Rovás Atlasz

Hosszú Gábor

Könyv
Rovás Info kiadó, 2013
160 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789630858120
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Hosszú Gábor - Rovás Atlasz
Hosszú Gábor - Heritage of scribes
Hosszú Gábor - Rovás Atlasz
Hosszú Gábor - Heritage of scribes
Hosszú Gábor - Rovás Atlasz
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 999 Ft
Internetes ár: 1 999 Ft
DR. HOSSZÚ GÁBOR szerző (Budapest, 1963. -) a műszaki tudomány kandidátusa, okl. villamosmérnök, okl. jogász, egyetemi docens a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszékén. Szerzője négy könyvnek (az egyiknél társszerző) és számos könyvfejezetnek, valamint több száz tudományos cikke jelent meg. Fő kutatási területe: az elektronikai és az informatikai modellezés, az internetes kommunikáció, valamint a számítógépes paleográfia.
*

Ez a könyv a rovásírás fejlődésének megismerése érdekében a szerző által kidolgozott vizsgálati módszerekkel végzett paleográfiai és számítógépes paleográfiai kutatások eredményeit foglalja össze.

A paleográfia: a régi írások elemzésével foglalkozó tudományág.

Az epigráfia: ennél szűkebb körű, csak kőbe, fémbe, agyagba és hasonló anyagokra nem tintával készült feliratok vizsgálatával foglalkozó tudományág. A kötetben a szerző a paleológia vizsgálódási körébe az epigráfiát is beleérti.

A számítógépes paleográfia: egy alkalmazott informatikai terület, amelynek célja a paleográfiai összefüggések feltárása a matematikai statisztika eszközeivel.

A számítógépes írásfejlődés modellezés: a számítógépes paleográfiától abban tér el, hogy nemcsak a régi feliratokkal foglalkozik, hanem általában az emberiség írásai fejlődésének törvényszerűségeit igyekszik a modellezés és a matematikai statisztika módszereivel feltárni. Mindezek a tudományágak érintkeznek a nyelvtörténettel, a fonetikával, a történelemmel és a régészettel.

Ez a kötet áttekinti a tárgyalásukhoz nélkülözhetetlen ismereteket...
*
A Rovás Atlasz bemutatja a rovás íráscsalád fejlődését, feltárja a rovás írások kapcsolatait egymással, más ókori írásokkal, és ismerteti a legfontosabb rovásleleteket. A rovás íráscsalád tagjai a Kárpát-medencei rovás, a steppei rovás és a székely-magyar rovás, melyek közös jellemzője, hogy fokozatosan alakultak ki és fejlődtek tovább a használóik földrajzi elkülönülésével.

A könyvben szereplő rovásleletek olvasatai tudományközi kutatómunka eredményeként jöttek létre, amelyben nyelvészek, régészek és történészek vettek részt. A rovás karakterek teljes körű származástanát pedig a szerző által kidolgozott paleográfiai modellezési módszer alapján tartalmazza.

A Rovás Atlasz bemutatja a székely-magyar rovás és az újjáéledt Kárpát-medencei rovás mai alkalmazását is.

A kiadvány megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
1. A ROVÁS PALEOGRÁFIA:
1.1. Az írásfejlődés modellezése;
1.2. A rovásírások fejlődési modellje;
1.3. A rovásírások korai helyesírási szabályai;

2. A PROTOROVÁS:
2.1. Ismertető;
2.2. Jellegzetes protorovás írásemlékek;

3. A KORAI STEPPEI ROVÁS:
3.1. Ismertető;
3.2. Jellegzetes korai steppei rovásemlékek;

4. A KÁRPÁT-MEDENCEI ROVÁS:
4.1. Ismertető;
4.2. Jellegzetes Kárpát-medencei rovásemlékek;
4.2.1 - 4.2.5. A 6 - 12. század. Újjáéledés;

5. A STEPPEI ROVÁS:
5.1. Ismertető;
5.2. Jellegzetes steppei rovásemlékek;

6. A SZÉKELY-MAGYAR ROVÁS:
6.1. A székely-magyar rovás fejlődése;
6.2. A székely-magyar rovásgrafémák;
6.3. Jellegzetes székely-magyar rovásemlékek;
6.3.1 - 6.3.9. A 9-21. század;

7. EGYÉB ÍRÁSOK:
7.1. Néhány korai európai írás;
7.2. A rovást megelőző Kárpát-medencei írásbeliség lehetősége;
7.3. A galagolita írás rovás gyökerei;

8. ROVÁSATLASZ - AZ EGYES ROVÁSGRAFÉMÁK LESZÁRMAZÁSA:
8.1.Ismertető;
8.2. A rovásbetűk leszármazása;
8.3. A rovásszámok leszármazása;

9. A KÁRPÁT-MEDENCEI ROVÁS ÚJJÁÉLEDÉSE:
9.1. 19-20. századi megjelenés;
9.2. Javaslat a jelenkori alkalmazásra;
9.3. 21. századi írásminták;

F1. FÜGGELÉK: Fonetikai jelölések;
F2. FÜGGELÉK: Történelmi események;
F3. FÜGGELÉK: A magyar nyelvű feliratokon használt rovás írásbeliségek grafémái;
IRODALOMJEGYZÉK
VÉGJEGYZETEK
ROVÁS ATLAS (Abstract)

*
A „Rovás Atlasz” című ezen kiadványt a rovás íráscsalád fejlődése, a rovás írások kapcsolatainak feltárása egymással és más ókori írásokkal, a legfontosabb rovásleletek, a szerző által kidolgozott paleográfiai modellezési módszer, a székely-magyar rovás és az újjáéledt Kárpát-medencei rovás mai alkalmazása iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott:

Az élő rovás 2. kiadás
Postai irányítószámok latin és rovásírással.
Kör kódolónégyzet.
Rovás alapismeretek + ajándék rovás számfüzet.
Hét meg hét magyar népmese - rovásírással.
Két körAdjátok vissza a hegyeimet - rovásírással.
Rovás Biblia - Újszövetség rovásírással.
*
A 10.000. éves magyar kontinuitás.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 999 Ft
Internetes ár: 1 999 Ft
A színek és a színnevek világa Székely Gábor (szerk.) 3,990 Ft 3 591 Ft
Nimród gyűrűje és Piliscsillag, Napcsillag a két könyv együtt kedvezőbben Gönczi Tamás 15,980 Ft 14 382 Ft
Szent István király élete Dr. Karácsonyi János 2,450 Ft 2 205 Ft
A kőfaragó Bónizs Róbert 2,999 Ft 2 700 Ft
Fejlesztő feladatok rovásírással 5-9 éves gyerekeknek Friedrich Klára 1,300 Ft 1 170 Ft
Busójárás Mohácson 2,500 Ft 2 250 Ft
Sikerek vagy kudarcok? - Válaszok Tóth János 1,200 Ft 1 080 Ft
A székely írás emlékei, kapcsolatai, története Vékony Gábor 2,900 Ft 2 610 Ft
Sharuna Gamhud Vörös Győző 4,990 Ft 4 491 Ft
A legek nemzete Mátyás Szabolcs 2,700 Ft 2 430 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^